Uitspraken in megastrafzaak Sneep II

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Uitspraken in megastrafzaak Sneep II
Almelo, 18 februari 2011

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Almelo (als nevenzittingsplaats van de rechtbank Utrecht) heeft uitspraak gedaan in de zaken tegen de veertien verdachten uit het zogenaamde Sneep II-onderzoek. Deze personen werden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan, onder andere, mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank heeft vijf verdachten schuldig bevonden aan zowel mensenhandel als deelneming aan een criminele organisatie en daarvoor 2 jaar tot ruim 7 jaar gevangenisstraf opgelegd. Twee verdachten zijn alleen schuldig bevonden aan mensenhandel en veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 respectievelijk 15 maanden. Eén verdachte is uitsluitend veroordeeld voor het in bezit hebben van een vals paspoort en het aannemen van een valse identiteit. De overige zes verdachten zijn, wegens gebrek aan bewijs, vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten.

Achtergrond: Sneep I

Sneep II is de opvolger van Sneep I, de megastrafzaak die in 2008 eveneens in Almelo is behandeld. Op 11 juli 2008 zijn de zes Sneep I-verdachten - waaronder de momenteel voortvluchtige Saban B. - veroordeeld tot gevangenisstraffen van 8 maanden tot 7,5 jaar.

In hoger beroep heeft het gerechtshof Arnhem op 20 december 2010 vier van hen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 jaar en 9 maanden tot 7 jaar en 9 maanden, en geldboetes van € 25.000 tot € 150.000. Het hof heeft twee verdachten van Sneep I vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten.

Het Landelijk Parket heeft in 2009 de zaken van de veertien Sneep II-verdachten aangebracht bij de rechtbank. In verschillende tenlasteleggingen heeft het Openbaar Ministerie omschreven wat de verdachten wordt verweten. In totaal zijn er ruim 1.350 uitvoeringshandelingen van mensenhandel beschreven ten opzichte van 34 prostituees in o.a. Amsterdam, Utrecht en het buitenland. Het ging bijvoorbeeld om bedreigingen, het uitoefenen van dwang en controle en om het afnemen van geldbedragen.

Naast mensenhandel is in alle gevallen deelneming aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Verdachte Nuri T. zou - samen met de hoofdverdachte van Sneep I, Saban B. - een leidinggevende rol in deze organisatie hebben gehad.

Aan Nuri T. en diens broer Pehlul T. is tevens een poging tot afpersing ten laste gelegd. Pehlul T. werd bovendien verdacht van twee pogingen tot moord.

Terechtzittingen

Op maandag 27 september 2010 is de meervoudige strafkamer van de rechtbank Almelo (als nevenzittingsplaats van de rechtbank Utrecht) gestart met de inhoudelijke behandeling. Het onderzoek is vandaag, op 18 februari 2011, na meer dan 175 zittingsuren gesloten.

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling waren al vele maanden aan deze megazaak besteed. Zo heeft de rechter-commissaris in het vooronderzoek meer dan 90 getuigen gehoord, waarvan een groot aantal in het buitenland. Het volledige dossier omvat 43.572 pagina’s, verdeeld over 84 ordners. Daarnaast zijn er circa 120 cd’s en dvd’s met ruim 85.000 tapgesprekken, sms-berichten, verhoren van getuigen, etc.

Ter zitting heeft de officier van justitie in alle gevallen onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gevorderd, variërend van zes maanden tot zeventien jaar. De advocaten van verdachten hebben in alle gevallen voor integrale vrijspraak gepleit.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat zeven verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel, deels in samenwerking met Saban B. Deze verdachten zijn echter ook deels vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank heeft de overige zeven verdachten hiervan geheel vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs is.

Verder zijn vijf van de veertien verdachten schuldig bevonden aan deelneming aan een criminele organisatie. De overige verdachten zijn hiervan vrijgesproken. Verdachte Nuri T. heeft mede leiding gegeven aan deze organisatie. Hij is verder veroordeeld voor een poging tot afpersing. Pehlul T. is zowel van de pogingen tot moord als de poging tot afpersing vrijgesproken.

In totaal zijn zes verdachten vrijgesproken van alle beschuldigingen. Eén verdachte is alleen schuldig bevonden aan een relatief klein delict (valse naam opgeven).

De rechtbank oordeelt de bewezenverklaarde feiten zo ernstig dat zij, deels forse, gevangenisstraffen oplegt. Toch zijn deze straffen lager dan de officier van justitie heeft geëist. Ten eerste zijn lang niet alle tenlastegelegde feiten bewezen. Ten tweede overweegt de rechtbank dat officier van justitie in haar requisitoir gruwelijke handelingen door de verdachten tegenover de vrouwen heeft beschreven. De rechtbank heeft deze handelingen slechts zelden kunnen terugvinden in de tenlasteleggingen die zij moest beoordelen. Waar dat wel het geval is, kon dat vrijwel niet worden bewezen.

Straffen

Aan de acht verdachten die schuldig zijn bevonden aan een of meer feiten zijn de volgende straffen opgelegd:

  • verdachte Nuri T.                 7 jaar en 2 maanden
  • verdachte Cillekes O.           3 jaar en 10 maanden
  • verdachte Pehlul T.              3 jaar en 6 maanden
  • verdachte Tayfun K.             2 jaar en 10 maanden
  • verdachte Zafer O.              2 jaar
  • verdachte Torsten M.           1 jaar en 3 maanden
  • verdachte Deniz S.              10 maanden
  • verdachte Mehmet Y.           2 maanden en een geldboete van € 250

Uitspraken

Meest gelezen berichten