Laden...

Bruggesprek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bruggesprek

Als ouders uit elkaar gaan kunnen zij een ouderschapsplan indienen. Het ouderschapsplan gaat over het regelen van de zorgtaken. Volgens de wet zijn ouders daarbij verplicht om te laten zien dat zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het plan. Het bruggesprek is een gesprek tussen de ouders en het kind / de kinderen. Hierbij letten de ouders op de reactie van de kinderen als ze een gesprek hebben over het ouderschapsplan.

Rechter verplicht informeren

Een echtscheiding indienen gaat via de advocaat. Bij het indienen van het echtscheidingsverzoek moeten ouders verplicht aangeven of ze een gezamenlijk ouderschapsplan hebben of niet.

Echtscheidingsverzoek met een gezamenlijk ouderschapsplan

Ouders die samen het echtscheidingsverzoek indienen, hebben: 

 • samen het ouderschapsplan opgesteld
 • een bruggesprek met de kinderen gehad en de reactie van de kinderen meegenomen

Eenzijdig echtscheidingsverzoek zonder gezamenlijk ouderschapsplan 

Ouders die een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen, hebben geen gezamenlijk ouderschapsplan. Zij moeten: 

 • een omgangsregeling hebben. 
 • voortaan de rechter informeren over de omgangsregeling en de reactie van de kinderen.

Formulieren

Ouders informeren de rechter door één van de volgende formulieren via hun advocaat naar de rechtbank op te sturen.

Bewezen meerwaarde van het bruggesprek

Na een jaar is de pilot met het bruggesprek wetenschappelijk onderzocht. De conclusie is dat ouders hun kinderen dankzij het bruggesprek aantoonbaar betrekken bij het ouderschapsplan. Ook bleek dat familierechters en andere professionals door deze aanpak al in een vroeg stadium meer relevante en waardevolle informatie krijgen. Hiermee is de meerwaarde van de aanpak bewezen.

Praktische ondersteuning bij bruggesprek

Om ouders bij het bruggesprek te helpen zijn er tips en suggesties. Die behandelen 8 thema’s om per leeftijdsgroep ondersteuning te geven bij onderwerpen zoals de omgang, vakanties en verjaardagen.

Voor de leesbaarheid van de tekst hebben wij gekozen voor ‘papa en mama’. In de voorbeeldvragen wordt een willekeurige keuze gemaakt. Dit kan natuurlijk wisselen en worden aangepast aan de situatie.

Pas de manier van vragen aan de leeftijd van het kind en aan de situatie aan.

 Vragen voor ouders voor het Bruggesprek, suggesties

>Alles uitklappen
 • Algemene informatie

  Voor kinderen is het belangrijk dat ouders op een prettige en ontspannen manier met elkaar omgaan. Dat helpt kinderen bij het verwerken van de scheiding en leert ze omgaan met de nieuwe situatie. Dit geeft de kinderen het gevoel dat beide ouders voor hen zullen blijven zorgen. Ook zien ze dat ze van beide ouders evenveel mogen houden. 

  Als ouders strijd en onenigheid hebben is er een risico dat een kind schade oploopt. Want het kan zorgen voor een omgangsregeling die niet fijn is voor het kind. Een kind kan dan moeilijk aan de nieuwe situatie wennen en dit zorgt voor teleurstelling.

  Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Wij proberen als ouder vriendelijk (lief, aardig) met elkaar om te gaan, merken jullie dat ook?
  • Soms is er nog wel spanning tussen ons, dat proberen wij samen op te lossen. Hebben jullie er last van?
  • Hebben jullie ideeën hoe het anders kan, hoe het beter kan? Wij kunnen helaas niet beloven dat ons dit steeds lukt, maar reken erop dat wij ons best ervoor doen.
  • Heb je een idee wat je zelf kunt doen als het ons niet goed lukt te stoppen met ruziemaken? Bijvoorbeeld door muziek te luisteren op je kamer, door naar je vriend(in) te gaan, het te zeggen tegen ons of hulp te zoeken?
 • Algemene informatie

  Voor kinderen is de duidelijkheid over waar zij komen te wonen en wanneer ze bij hun ouders zijn belangrijk. Het geeft ze houvast. Het is ook fijn als zij hun mening kunnen geven. Er overkomt ze al zoveel, het is ook fijn als ze mee kunnen praten en het gevoel krijgen dat hun mening ertoe doet. Het betekent niet dat het ook moet gaan zoals zij het willen. De ouders kunnen rekening houden met de mening van hun kind, maar zij bekijken zelf of het past bij wat zij kunnen regelen. Als ouders ruzie of conflicten krijgen over hoeveel rekening zij willen of kunnen houden met de mening van hun kind(eren), dan dienen de ouders dat samen op te lossen. Hierbij horen de kinderen niet te worden betrokken. Als de uitkomst voor de kinderen een teleurstelling is, kunnen ouders helpen dit op te vangen. Daarom is het belangrijk dat ouders samen kiezen voor de regeling. Zie hier suggesties die recht kunnen doen aan een kind, rekening houdend met de leeftijd van het kind.

  Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  0-4 jaar

  De ouders bepalen samen het verblijf en helpen hun kind/kinderen te wennen aan de nieuwe regeling. Er worden niet direct veranderingen doorgevoerd als een kind het niet fijn heeft of het juist heel moeilijk vindt. Juist dan is hulp nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. In verband met een goede hechting is het belangrijk dat jonge kinderen hun beide ouders zo vaak mogelijk zien.

  4-8 jaar

  Ook hier bepalen grotendeels de ouders de regeling van verblijf van de kinderen, wanneer is het bij de ene ouder en wanneer bij de andere. Er kan al wel aan kinderen gevraagd worden of zij op deze manier goed kunnen wennen aan het wisselen. Als kinderen moeite hebben met de door de ouders gekozen regeling, hebben zij hulp van hun ouders nodig om er aan te wennen of oplossingen te zoeken voor wat niet zo fijn gaat. Als het voor ouders mogelijk is om de regeling aan te passen, is dat zeker fijn voor een kind. Het krijgt het idee dat zijn of haar mening er ook werkelijk toe doet.

  8-12 jaar

  Kinderen van deze leeftijd kunnen over het algemeen goed hun mening geven. Het is belangrijk dat ze niet het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen ouders. Het gaat er om dat hen gevraagd wordt wat zij fijn vinden. Het is belangrijk direct duidelijk te maken dat geprobeerd wordt er rekening mee te houden, maar dat dit niet altijd kan.

  12-15 jaar

  Op deze leeftijd hebben kinderen wettelijk recht op het geven van hun mening. Het is belangrijk dit niet te verwarren met "mogen kiezen". Ook hier gaat het om het vragen van de mening of vragen naar ideeën van jongeren. De ouders bepalen uiteindelijk samen hoe de regeling er uit ziet. Het wordt op deze leeftijd steeds belangrijker rekening te houden met de wensen van het kind. Het contact met leeftijdsgenoten en school zijn belangrijke zaken voor kinderen. Het is goed als er een zekere mate van vrijheid kan bestaan in wat de jongere graag wil.

  15-18 jaar

  In deze leeftijdscategorie is het belangrijk veel moeite te doen om tegemoet te komen aan de wensen van de kinderen. Bij de keuzes staat de band tussen ouder en jongere centraal. Toch is dat niet het enige. Er is nog steeds sprake van opvoeding en dat is hard nodig voor deze leeftijdscategorie. Te snel de wens van de jongere volgen kan betekenen hen te kort te doen in opvoeding.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt een willekeurige keuze gemaakt voor of mama of papa. Uiteraard kan dit wisselen.

  0-4 jaar
  • Ouders bepalen en zijn alert op gedrag van de kinderen. Dit gedrag is leidraad voor ondersteuning.

  4-8 jaar
  • Papa en mama hebben gekozen dat jij elk weekend naar mama gaat. Denk jij dat je papa dan vaak genoeg ziet?
  • Papa en mama hebben geregeld dat mama jou elke dag ophaalt uit school en dan naar papa brengt. Zij blijft dan bij jou, tot papa terug is en dan gaat mama naar haar eigen huis. Wat denk je, kun je daar aan wennen?

  8-12 jaar
  • Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Heb jij hier al over nagedacht?
  • Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Wij vinden het fijn om met jou rekening te houden. Hoe zou jij het willen verdelen? We weten nog niet of dat ook zo kan, maar we willen het wel graag van je weten.
  • Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Wij willen dat je een hele week bij papa bent en een hele week bij mama. Denk je dat je daar aan kunt wennen? Wat vind je van ons plan?
  • Wij hebben geregeld dat je op dag x bij papa bent en op dag y bij mama. Hebben we dan goed rekening gehouden met wat jij belangrijk vindt? Kunnen we nog beter rekening houden met jou? Hoe zouden we dat dan kunnen doen? Wij willen dat graag weten, want we gaan bekijken of dat ook kan. Je mag er eerst even over nadenken en we zullen er later me je over praten als jij voor jezelf weet wat jij graag zou willen en dan gaan we kijken of we met jouw wens rekening kunnen houden.
  • Wij gaan in een plan schrijven dat je op op dag x bij papa bent en op op dag y bij mama. Dat is niet nieuw, want dat doen we al een tijdje zo. Kun je er aan wennen? Heb jij ook nog een idee? Wij willen dat graag weten. We zullen kijken of we daar rekening mee kunnen houden.

  12-15 jaar
  • Wij hebben een plan gemaakt wanneer je bij wie komt wonen. Wij willen graag weten wat je er van vindt. Wij willen er vanavond met je over praten. Komt dat voor jou ook uit?
  • Wij willen regelen dat je op dag x bij papa bent en op dag y bij mama. Is dat een goede verdeling voor jou? Hebben we dan genoeg rekening gehouden met wat voor jou belangrijk is? Zo nee, wat is er voor jou nog belangrijk? Wij proberen daar rekening mee te houden. Wij doen ons best, maar helaas lukt het niet altijd.
  • Wij moeten regelen wanneer je bij papa en bij mama bent. Het maakt ons niets uit. Je mag zeggen hoe jij het graag geregeld wilt hebben. Wij schrijven dat dan in een plan, maar dat veranderen we niet elke keer.
  • Toen mama uit het huis ging, hebben we gelijk geregeld dat je elke week op woensdag bij haar bent. De rest van de tijd ben je bij papa. Wij vinden dat een goede regeling. Hoe denk jij daarover? Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Kun je vertellen hoe het nu voor je is om mama veel minder te zien dan voor de scheiding?

  15-18 jaar
  • Dezelfde vragen zoals hier boven.
  • Wij hebben een regeling bedacht, zodat je bij papa en bij mama kunt zijn. We willen van jou weten wat voor jou belangrijk is. Daar willen we graag rekening mee houden.
 • Algemene informatie

  Hoe jonger de kinderen zijn, hoe belangrijker dat deze wisselingen goed verlopen. De kinderen  kunnen over het algemeen goed hun mening geven over de wisselingen tussen hun ouders. Dit lukt echter niet als er openlijke strijd en/of vijandigheid is tussen de ouders. Kinderen reageren ook op bedekte strijd en vijandigheid. In dat geval houden zij hun mening ook liever voor zich.

  Bij jonge kinderen van 0-4 jaar is het belangrijk dat ouders alert zijn op het gedrag van de kinderen. In deze leeftijd hebben ze veel hulp nodig van de ouders om deze wisselingen goed te laten verlopen. Negatief gedrag van kinderen hoeft niet te betekenen dat het bij de andere ouder niet fijn is. Meestal is de overgang dan lastig. Het kan bijvoorbeeld helpen om  een kort spelletje te doen. Dat kan buiten (even overgooien met een bal) of binnen (een bordspelletje of zoiets als 'boter-kaas-en-eieren'). Het gaat er om dat ouder(s) en kind samen even iets anders doen.

  Kunnen ouders niet zonder problemen een wisseling laten plaatsvinden, dan is het altijd beter een wisseling door iemand anders te laten uitvoeren. De kinderen horen dan geen onhebbelijkheden of  vijandigheden van ouders.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Wij hebben jullie/jou nu al een paar keer bij papa en mama opgehaald of weggebracht. Het wisselen is niet altijd fijn voor kinderen. Hoe is dat voor jou? Zou er nog iets anders kunnen?
  • Soms zijn papa en mama nog wel boos op elkaar. Merk je dat bij het wisselen? Hoe is dat voor jou?
  • De meeste kinderen moeten echt wennen hoor aan het wonen in twee huizen. Hoe is dat voor jou? Kunnen we nog iets bedenken om het makkelijker voor je te maken?
 • Algemene informatie

  Vakanties zijn voor de meeste gezinnen een tijd waarin veel met elkaar werd opgetrokken. Door een scheiding verandert dit en op die momenten kan de scheiding voor kinderen ook zeer voelbaar zijn. Door het betrekken bij de verdeling van dagen of weken, merken kinderen dat ze er invloed op kunnen uitoefenen. Dit helpt hen bij het verwerken.

  Het is voor de kinderen beter te accepteren dat een verdeling van de vakantie niet helemaal naar hun wens verloopt, dan dat hun ouders onenigheid of conflicten hierover krijgen.

  Bij kinderen van 0 - 6/8 jaar kunnen ouders deze verdeling zelf regelen. Kinderen volgen daarin de ouders.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Om alles goed te regelen, moeten we ook bekijken wanneer je bij papa en wanneer je bij mama bent tijdens de vakanties. Wij willen die verdeling graag zelf maken. Hoe vind je dat? Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld in de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie, de meivakantie. Maar ook tijdens de kerstdagen, oud en nieuw, Pasen en andere bijzondere (feest)dagen zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren.
  • Wij willen elke keer bekijken hoe we de vakanties regelen, over wanneer je bij mama bent en wanneer bij papa. Zijn er nog dingen waarmee we voor jou rekening moeten houden?
  • Jij gaat niet meer met ons mee op vakantie (jongere, 17 +). Toch willen we regelen wanneer je bij wie in huis bent. Kun jij een voorstel doen, het maakt ons niet zoveel uit.
 • Algemene informatie

  Bij het vieren van verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen zijn vaak familie en vrienden betrokken. Dit kunnen voor ouders en kinderen belangrijke momenten zijn. Hoe jonger de kinderen hoe meer ouders iets mee willen geven aan hun kinderen hierover. Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker het is dat zij zelf leren kiezen wat ze graag willen.

  Er is een verschil tussen het vieren van verjaardagen van de gezinsleden en de eigen verjaardag. Het is fijn als een kind invloed heeft op het vieren van de eigen verjaardag. Sommige ouders willen echter graag een algemene afspraak. Hiermee kan rekening gehouden worden bij het stellen van vragen.

  Als de ene ouder meer rekening wil houden met de mening van een kind dan de andere ouder, kan hier snel onenigheid of een conflict over ontstaan. De onvriendelijkheid tussen ouders, de onenigheid of een conflict is voor de meeste kinderen echt naar. Dat is voor de meeste kinderen nog erger dan dat iets met hun verjaardag niet helemaal loopt zoals het kind graag wil.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  0-4 jaar
  • Ouders bepalen hoe de verjaardagen gevierd worden.

  4-6 jaar
  • Ouders bepalen grotendeels de verjaardagen en kunnen rekening houden met de wensen van de kinderen voor zover deze bekend zijn. Aan een 6-jarige kun je soms wel vragen wat hij/zij graag wil.

  6-15 jaar
  • Wij willen de verjaardagen regelen. Heb jij daar zelf al over nagedacht? Zou je dat willen doen? Dan praten we er dit weekend nog samen over.
  • Wij willen de verjaardagen regelen nu we gescheiden zijn. Wij doen dit voor iedereen hetzelfde. Heb jij nog een tip waar we rekening mee moeten houden?
  • Hoe wil jij je verjaardag het liefst regelen? Als je wat ouder bent geworden dan vragen we dat opnieuw. Je hoeft het dus alleen voor de komende verjaardag te bekijken.

  15-18 jaar
  • Wij willen regelen hoe wij in het vervolg jouw verjaardag willen vieren. Wij vinden het belangrijk dat jouw wensen ingewilligd worden. Kun je daar nu iets over zeggen? Wil je er over nadenken, zodat we komend weekend er even over praten? Wij moeten het namelijk vastleggen in een plan.
  • Wij willen regelen hoe wij vanaf nu de verjaardagen willen regelen. Heb jij daar een idee over? Wij hadden het volgende bedacht………………. Wat vind je daar van?
  • Wij willen heel graag de verjaardagen zoveel mogelijk samen vieren, ook met de nieuwe vriend van mama erbij en de nieuwe vriendin van papa. Wat vind jij daarvan? Is dat voor jou ook goed? Of heb je een ander voorstel? Een ander idee?
 • Algemeen

  De vrijetijdsbesteding gaat de kinderen direct zelf aan. Het is belangrijk dat zij hierin een grote stem kunnen krijgen. De financiële consequenties gaan hen niet aan, dit is een kwestie die ouders samen dienen te bespreken. Vertel dit aan de kinderen. Het thema van vrijetijdsbesteding treft direct de kinderen. Zorg er daarom voor dat er veel moeite gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. Bedenk daarbij dat als jullie als ouders samen gebleven waren, ook niet alle wensen uit zouden komen van uw zoon of dochter.

  Het krijgen van onenigheid en mogelijk conflicten onderling is pijnlijker voor een kind dan dat het niet zijn zin krijgt. Als het veel vraagt van ouders om te overleggen en om af en toe een taak op dit gebied over te nemen van de andere ouder (bijvoorbeeld halen en brengen of bij een optreden of wedstrijd aanwezig te zijn), dan is het raadzaam om de keuzes voor clubs, sport en andere besteding zo te regelen dat dit alleen gevolgen heeft voor het gezin van moeder of het gezin van vader.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  0-4 jaar

  Ouders regelen onderling hoe invulling gegeven wordt aan de vrijetijdsbesteding voor de kinderen.

  4-8 jaar

  Ouders regelen het grotendeels nog onderling, maar de mening van  het kind wordt daarbij ook gevraagd.

  • Papa en mama hebben geregeld dat jij gewoon doorgaat met …… (muziekles,voetbal, gym etc.). Als jij bij papa bent dan brengt hij jou en als je bij mama bent dan doet zij dat. Wat vind jij daarvan?
  • Wij hebben geregeld dat je alleen naar … (muziekles,voetbal, gym etc.). kunt als je bij papa bent. Wij vinden dat niet heel fijn, maar we kunnen het niet anders regelen. Zo gauw als dat wel kan, mag je weer elke week. Wat vind jij daarvan?
  • Papa en mama hebben na de scheiding heel veel te doen. Het lukt ons niet om jou dit jaar op een sport te doen. Dat betekent dat je nu moet stoppen met voetbal. Wij denken dat je dit echt heel vervelend vindt. Klopt dat? Kunnen wij iets doen om het wat minder naar te laten zijn? Zullen we daar eens over nadenken en er zaterdag nog een keer over praten?

  8-12 jaar

  Het is fijn als kinderen een grote stem krijgen. Toch kan het voorkomen dat je als ouders beperkingen hebt om aan hun wens te voldoen. Zoek samen of er iets is om het nadeel kleiner te maken. Kinderen voelen zich dan toch gezien en gehoord en dat is belangrijk.

  • Wij hebben in het ouderschapsplan geregeld dat jij gewoon naar de voetbal kunt gaan. Maar papa kan je dan nooit halen of brengen. Hoe is dat voor jou?
  • Wij kunnen je niet meer naar jouw club brengen en ook niet ophalen. Wij willen dat wel regelen met …………… (naam van een bekende), zodat je toch kunt gaan. Hoe is dat voor jou? Wil je dat?
  • Wij hebben geregeld dat jij altijd mag kiezen op welke club of sport je gaat. Wij doen dan ons best om te kijken of dat ook lukt. Hoe is dat voor jou? Vind je dat fijn of wil je liever dat wij dat samen met jou beslissen?

  12-18 jaar

  De jongeren in deze leeftijdscategorie willen graag zelf kiezen wat zij doen in hun vrije tijd. Hoe ouder zij zijn, hoe belangrijker dat is. Zij zijn echter soms wel afhankelijk van jullie als ouders, voor bijvoorbeeld de kosten of het halen en brengen. Het is belangrijk dat ouders goed bekijken wat er voor hen mogelijk is.

  • In het ouderschapsplan hebben wij geregeld dat jij zelf mag kiezen naar welke sport of clubs jij wilt. Wij regelen dat dan voor jou. Wat vind je daar van?
  • Voor deze groep is het uitgaan, gebruik van alcohol en contact met leeftijdsgenoten vaak onderwerp  van gesprek. Vertel aan je kind(eren) wat jullie hierover afspreken.
  • In het ouderschapsplan hebben wij opgeschreven dat als je bij papa bent hij bepaalt wanneer je thuis moet komen en als je bij mama bent zij dat bepaalt. Wij weten dat mama dat heel anders doet dan papa, maar wij kunnen het er samen niet over eens worden. Hoe is dat voor jou? Kun jij met die verschillende regels omgaan?
  • Van je moeder mag je best een keer iets drinken voor je 16e verjaardag, van je vader mag dit absoluut niet. Het is verboden door de wet. Hoe denk jij daar over?
  • Wij hebben afgesproken dat wij er allebei voor zorgen dat jij geen alcohol drinkt voor je 16e verjaardag. Het drinken van alcohol vóór je 16e verjaardag is verboden.
  • Wij hebben afgesproken dat je moeder en je vader samen beslissen hoe laat je thuis mag komen. Jij mag dat met ons overleggen, maar wij bepalen het als ouders samen. Hoe is dat voor jou?
  • Als wij merken dat er problemen zijn doordat je 's avonds op straat bent met jouw vrienden, dan overleggen wij samen hoe wij dat met jou willen oplossen.
  • Als wij merken dat er problemen zijn doordat je 's avonds op straat bent met jouw vrienden, dan lost je moeder dat op als je bij haar bent. Je vader lost dat op als je bij hem bent. Wat vind jij daarvan? Heb jij daar een mening over?
 • Algemeen

  De schoolkeuze is in eerste instantie tot en met de leeftijd van 11, 12 of 13 jaar vooral de verantwoordelijkheid van de ouders. Toch is de wens van een kind voor een bepaalde middelbare school erg belangrijk.

  Als ouders ruziemaken over de schoolkeuze van hun kind, is het risico dat die ruzies schadelijker zijn dan een school die in de ogen van de ene ouder niet (helemaal) optimaal is.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  0-3 jaar

  Kinderen gaan nog niet naar school, maar dezelfde belangen kunnen spelen bij het kiezen van kinderopvang in deze leeftijd. Ouders bepalen naar welke opvang de kinderen gaan. Hierbij worden de kinderen niet betrokken.

  4-10/11 jaar

  De ouders bepalen zelf de keuze van de school. Aan kinderen kan de mening gevraagd worden, maar als ouders onderling onenigheid hebben over de keuze is het niet wijs die mening te vragen. De kans dat zij in "een kamp" getrokken worden is groot en vergroot daarmee het risico op loyaliteitsproblemen.

  • Papa en mama hebben geregeld dat wij samen een school kiezen voor jou. Jij zit nu op deze school en we verwachten dat je daar kunt blijven. Als dat niet zo is, vertellen wij jou dat.
  • Jullie moeten naar een andere school als papa verhuisd is naar zijn eigen huis. Wij maken steeds ruzie over wat een goede school voor jullie is. Wij laten ……………… (tante Hennie, oom Peter, oma, opa, de advocaten, de leerkrachten van de oude school etc.) kiezen wat een goede school voor jullie is en wij accepteren dat. Wij zorgen ervoor dat jullie goed kunnen wennen aan die nieuwe school.

  11-15 jaar

  Kinderen hebben een belangrijke stem in het kiezen van een middelbare school. De praktische haalbaarheid en eventuele kosten komen voor verantwoording van de ouders. Zij nemen uiteindelijk de definitieve beslissing.

  • Wij weten dat jij ………………. (naam school) een fijne school vindt. Je moeder en je vader zijn het daar nu niet over eens. Wij proberen samen te kiezen. Hoe is dat voor jou? Ja, dat dachten we wel. Jij wilt het liefst zelf kiezen en je wilt weten naar welke school je gaat. Je zult toch nog even geduld moeten hebben. Kunnen we ondertussen nog iets voor je doen?
  • Wij hebben samen afgesproken dat wij het belangrijk vinden dat jij een school kunt kiezen die je fijn vindt. Dat mag je nu al doen, maar ook straks als we misschien moeten verhuizen. Wij vinden het belangrijk dat jij het goed hebt op die school. Hoe is dat voor jou?
  • Wij hebben afgesproken dat jij een school mag kiezen, maar je vader en moeder moeten het wel eens zijn met die school. Wij willen namelijk dat ook je broer en zus straks naar die school gaan. Het moet ook voor hen een goede school zijn. Hoe is dat voor jou? Wat vind jij daar van?

  15-18 jaar

  De jongeren uit deze groep moeten min of meer zelf de keuze maken. Zij richten zich vooral op leeftijdsgenoten en dat is belangrijk. Het moet voor hen dus een goede school zijn. Er zijn echter situaties dat toch ouders een grotere stem hebben. Als dat zo is, vertel hen dat.

  • Wij vinden het erg belangrijk dat jij een school kiest waar jij het goed hebt. Toch moeten wij het ook een goede school voor jou vinden. Wij beslissen dus echt samen. Hoe is dat voor jou?
 • Algemene informatie

  De meeste kinderen genieten van het contact met de familie. Voor sommige kinderen is het zo vanzelfsprekend dat ze dit pas merken als het contact er niet meer is of veel minder is. Daarom is het belangrijk hier goed aandacht aan te besteden. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een vader of moeder juist een slecht contact heeft met de eigen familie of de familie van de andere partner. Dan toch kan het contact met een oma of opa, een oom of tante, neefjes en nichtjes juist heel belangrijk zijn voor een kind. Zorg ervoor dat jouw kind niet meegezogen wordt in of opgezadeld wordt met jouw problemen met anderen.

  Suggesties voor vragen. Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van uw kind/kinderen en aan hun situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  0-8 jaar

  Het komt nogal eens voor dat deze groep kinderen opgevangen wordt door familie. Het is belangrijk dat zij dit contact kunnen onderhouden.

  De volgende vragen kunnen besproken worden met kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

  • Papa en mama hebben afgesproken dat jij net als altijd naar oma gaat als je vrijdag uit school komt.
  • Wij hebben afgesproken dat je samen met papa naar opa en oma …. gaat als je bij papa bent. Als je bij mama bent ga je samen naar opa en oma …..
  • Nu papa en mama gescheiden zijn, gaan we niet meer samen naar het feestje van tante Gerda. Jullie gaan wel samen met papa. In het begin zal het wel wennen zijn als mama er niet bij is. Toch hopen we dat het dan wel een leuk feest is voor jullie. Dat wil mama ook graag. Hoe is dat voor jou, voor jullie?
  • Papa en mama hebben afgesproken dat jullie altijd naar opa (oma, tante, neefjes) kunnen. Wij nemen jullie natuurlijk mee als we er naar toe gaan. Maar als je zelf graag wilt, gaan wij dat regelen. Hoe is dat voor jou?
  • Wij weten dat jullie het fijn vinden om met Isa en Jay te spelen. Mama probeert te regelen dat dat kan als jullie bij haar zijn. Als jullie bij papa zijn kan dat niet. Hoe is dat voor jullie?

  8-12 jaar
  • De vragen komen op hetzelfde neer als bij de groep 0-8 jarigen. Alleen de vraagstelling wordt aan de leeftijd aangepast.
  • Wij willen regelen dat jullie contact kunnen houden met familie en vrienden. Wie zou jij echt zeker nog vaak willen zien? Wij willen dat dan zeker voor jou regelen.
  • Wij hebben afgesproken dat je de familie van papa ziet als je bij hem bent en de familie van mama als je bij haar bent. Hoe vind je dat?

  12-18 jaar
  • Wij willen regelen dat jullie altijd naar de familie van je vader en moeder kunnen. Jullie kunnen dat zelf met hen regelen. Wij kunnen jullie ook altijd helpen met halen en brengen.
  • Is er iets dat je wilt dat wij regelen voor jouw contact met familie en vrienden van ons?
  • Het familieweekend/ de skivakantie/ de feestdag etc. wordt nu gehouden zonder papa en mama. Dat hebben wij besloten. Hoe is dat voor jou? Kunnen we nog iets doen om je te helpen wennen dat dit zo is?
  • Welke neven en nichten zijn belangrijk voor jou? Zie je kans daar zelf contact mee te houden of wil je dat wij iets regelen?
  • Heb je zelf nog ideeën voor dit onderwerp om te moeten regelen?