Laden...

Bijzondere curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Zijn de belangen van de ouder(s) of voogd in strijd met de belangen van het kind?
Dan kan het kind, de (pleeg)ouder of de voogd de rechter vragen een bijzondere curator te benoemen. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is verplicht, behalve als het kind zelf verzoekt om de benoeming van een bijzondere curator

Bijzondere curator

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als:

 • de ouders onderling een conflict hebben, of
 • als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd

Taken bijzondere curator

De bijzondere curator is er voor het kind, binnen en buiten de rechtszaal. Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Bijvoorbeeld:

 • hij helpt het kind zijn wensen naar voren te brengen
 • hij let op wat het beste voor het kind is en voert gesprekken met alle betrokkenen
 • hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank 
 • hij geeft zijn mening
 • hij kan bemiddeling adviseren
 • hij kan zelf een procedure starten als hij ook advocaat is
 • hij kan met een advocaat een procedure starten als hij geen advocaat is

 

Hoe wordt een bijzondere curator benoemd?

>Alles uitklappen
 • Om welke onderwerpen moet het gaan?

  Er moet een belangenconflict zijn over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. Ook als u zich zorgen maakt of het kind wel durft te zeggen wat het wil, bijvoorbeeld bij het opstellen van een ouderschapsplan.

  Wie kan verzoeken om de benoeming van een bijzondere curator?

  Alle belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Meestal zijn dat de ouder, de stiefouder, de pleegouder of de voogd. De rechter kan ook uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen.. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is. U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met behulp van een advocaat. Na het horen van alle betrokkenen neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.

  Wie kan een bijzondere curator worden?

  De rechter kan in principe iedereen die hij daartoe geschikt acht, benoemen tot bijzondere curator. Deze persoon moet wel ingeschreven staan in het register van de Raad voor Rechtsbijstand om voor een vergoeding in aanmerking te komen. In dat register staan advocaten en ook bijvoorbeeld psychologen en orthopedagogen.


 • Ben je 12 jaar of ouder? Dan kun je op twee manieren een verzoek indienen:

  • formeel, met behulp van een advocaat via een verzoekschrift, of
  • informeel: via een brief of e-mail aan de rechter

  Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kun je alleen een informeel verzoek doen. De rechter beslist of hij een informeel verzoek in behandeling neemt. Je krijgt dan een uitnodiging van de rechtbank voor een gesprek bij de rechter. Daarna beslist de rechter wat er moet gebeuren.


 • De rechter kan op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen (ambtshalve) in een lopende procedure over:

  Belangrijk is dat de bijzondere curator het vertrouwen heeft van het kind. Vaak benoemt de rechter een advocaat die is gespecialiseerd in familiezaken. Dan kan deze ook een procedure voeren namens het kind, als dat nodig is.

  In een afstammingsprocedure benoemt de rechter altijd een bijzondere curator.

Bijzondere curatorschap beëindigen 

Als de taak van de bijzondere curator er op zit, dan noemt de rechter dat in de beslissing. 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact