Laden...

Insolventie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Insolventie

Team Insolventie

De rechtbank Rotterdam heeft een team insolventie. Hieronder vindt u de zaken die dit team behandelt.

  • Faillissementen
  • Surseances van betaling
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)
  • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa)
  • Moratorium
  • Voorlopige voorziening
  • Dwangakkoorden

Praktische informatie aanbrengen zaken

Voor de verdeling van de zaken geldt het zaaksverdelingsreglement dat u kunt vinden op de pagina regels en procedures rechtbank Rotterdam.

Alle verzoekschriften tot faillietverklaring kunnen op beide hoofdlocaties worden ingediend. De zaken worden vervolgens met toepassing van de bevoegdheidsregels van artikel 2 van de faillissementswet toegepast op de lijst van gemeenten gepland op een van de zittingen in Dordrecht of Rotterdam en daar behandeld en afgedaan.

Alle verzoekenschriften tot verlening van een (voorlopige) surseance worden ingediend en behandeld in Rotterdam.

Alle verzoekschriften tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling en daarmee verbandhoudende voorzieningen alsmede verzoeken tot het opleggen van een moratorium op grond van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden behandeld in Dordrecht en in Rotterdam. Deze verzoekschriften worden ingediend en behandeld op de locatie die met toepassing van artikel 2 van de faillissementswet ten aanzien van de lijst van gemeenten 'bevoegd' zou zijn.