Regels en procedures rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.

   

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt de akte per post of fax opvragen:
  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 163
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Fax: 088-361 05 62

   

  U ontvangt de akte als de verzetstermijn verstreken is. Op aanvraag wordt de akte op voorhand gefaxt.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

   

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Rotterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Rotterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

   

  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden per post deponeren. U stuurt de algemene voorwaarden plus het begeleidende verzoek voor deponering naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 163
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  De akte depot wordt verstuurd zodra de betaling hiervoor ontvangen is. 

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden per post of per fax opvragen.
  Fax: 088 - 361 0562
  U ontvangt de algemene voorwaarden over het algemeen binnen 1 week. De kosten voor het opvragen bedraagt € 3,18 + € 0,15 per pagina. Bij een document van 20 pagina’s betaalt u € 6,18 en bij een document van 40 pagina’s is dat € 9,18.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Rotterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

   

  U kunt het afschrift per brief of fax voorzien van handtekening opvragen bij:

  Rechtbank Rotterdam

  Personen- en familierecht, Huwelijkse voorwaarden

  Postbus 50952
  3007 BN Rotterdam

  Fax: 088 - 361 05 56

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

   

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  Persoonlijk

  U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:
  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans)

  Stuur de brief t.a.v. de Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam of locatie Dordrecht.

   

  Zodra de rechtbank Rotterdam het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie gelijk toegezonden.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de Centrale Informatiebalie, per e-mail, brief of fax. Levert u bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en liefst ook het BSN-nummer van de minderjarige aan, en bij een schriftelijke aanvraag de adresgegevens. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Bij de Centrale Informatiebalie krijgt u het uittreksel direct mee. Een telefonisch aangevraagd uittreksel verzenden wij dezelfde dag per post en een per e-mail aangevraagd uittreksel proberen we binnen twee dagen per post te verzenden, maar in verband met drukte kan het iets langer duren.

  Bezoekadres:

  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam

  Postadres:

  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam

  Telefoon: 088-3626000
  E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0900-8020 (dit nummer is niet gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl) Via deze website kunt u ook vragen stellen.

 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Informatiebalie.

 • ​U kunt een klacht indienen bij de president van de rechtbank. Hoe dat gaat, kunt u verder lezen op de pagina Ik heb een klacht.

 • ​Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Mediationbureau

  Locatie Rotterdam 

  Bezoekadres Wilhelminaplein 100/125
  3072 AK Rotterdam

  Correspondentieadres
  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam
  Tel: 088-36 11947
  e-mail: mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl

  Locatie Dordrecht

  Bezoekadres Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht

  Correspondentieadres
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  Tel: 088-36 25796
  e-mail: mediation.rb.dordrecht@rechtspraak.nl

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Rotterdam. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Meer over tolken en vertalers

  Per post

  Locatie Rotterdam:

  Rechtbank Rotterdam
  Handelszaken, rekesten, kamer E1159
  Postbus 50954
  3007 BR Rotterdam
  Telefoon: 088-36 11918

  Locatie Dordrecht:

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Handelszaken, rekesten
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Telefoon 088-36 11952

 • Aan het einde van de Wsnp volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de Centrale Informatiebalie. Schuldeisers kunnen de lijst schriftelijk opvragen via Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.