Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Regels en procedures

De schuldenrechter

Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt de akte per post of via veilig mailcontact opvragen:
  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 355
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Veilig mailcontact met Handelsverzoekschriften (zivver.com)

  U ontvangt de akte als de verzetstermijn verstreken is. Op aanvraag wordt de akte op voorhand per veilig mailcontact verzonden.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

   

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Rotterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Rotterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

   

  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden per post deponeren. U stuurt de algemene voorwaarden plus het begeleidende verzoek voor deponering naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 355
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  De akte depot wordt verstuurd zodra de betaling hiervoor ontvangen is. 

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden per post of per Veilig mailcontact opvragen.
  Veilig mailcontact met Handelsverzoekschriften (zivver.com)
  U ontvangt de algemene voorwaarden over het algemeen binnen 1 week.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Rotterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift per e-mail, brief of via veilig mailcontact voorzien van handtekening opvragen bij:

  Locatie Rotterdam
  Rechtbank Rotterdam
  Team Familie, Huwelijkse voorwaarden
  Postbus 50952
  3007 BN Rotterdam
  Veilig mailcontact met Administratie Familie (zivver.com)

  Locatie Dordrecht
  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Team Familie, Huwelijkse voorwaarden
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Veilig mailcontact met Familie administratie (zivver.com)

 • Hiervoor kunt u contact opnemen met de rechtbank Rotterdam. Dit kan op diverse manieren: persoonlijk aan de Centrale Informatiebalie, per post of per e-mail. Inzage in het boedelregister en een uittreksel opvragen uit het boedelregister zijn beide kosteloos. U hebt het uittreksel binnen 5 werkdagen in huis.

  Valt de laatste woonplaats van de overledene in het werkgebied van de rechtbank Rotterdam? Dan kunt u hier een uittreksel boedelregister opvragen of het boedelregister inzien. De woonplaats is het adres dat in de Basisregistratie personen (BPR) staat. Dus niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens: voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene, geboortedatum, overlijdensdatum, laatste woonadres, het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden.

  Bezoekadressen:

  Rechtbank Rotterdam
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht

  Postadressen:

  Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. Team Erfrecht
  Postbus 50955
  3007 BS Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam
  locatie Dordrecht
  T.a.v. Team Erfrecht
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  E-mail

  Locatie Rotterdam: erfrecht.rotterdam@rechtspraak.nl
  Locatie Dordrecht: erfrecht.dordrecht@rechtspraak.nl
 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Rotterdam, kunt u een afschrift opvragen bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (per post of e-mail). Of aan de balies van de rechtbank Rotterdam of locatie Dordrecht.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Rotterdam

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Rotterdam, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de rechtbank Rotterdam.

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per e-mail naar de locatie Rotterdam of per e-mail naar de locatie Dordrecht.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten en informatie mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • een kopie van de echtscheidingsbeschikking 
  • bewijs van inschrijving van de echtscheiding (op te vragen via de gemeente) 
  • in welke taal moet het certificaat worden opgesteld

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Rotterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Rotterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  Persoonlijk

  Breng het originele document. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het originele document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunt u contant betalen of pinnen. U kunt tot 16.30 uur zonder afspraak terecht bij de Centrale Informatiebalie.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • voor welk land de stukken zijn
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans)

  Stuur de brief met het originele document t.a.v. de Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam of locatie Dordrecht.


  Zodra de rechtbank Rotterdam het originele document binnen heeft, ontvangt u eerst een nota voor de betaling. Wanneer de rechtbank de betaling heeft ontvangen, wordt het document met de apostille of legalisatie meteen naar u teruggestuurd.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • en liefst ook het burgerservicenummer (BSN) van de minderjarige

  Bij het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister bij de Centrale Informatiebalie graag een legitimatiebewijs van het kind tonen. Dit is niet verplicht, maar wenselijk om spelfouten te voorkomen.

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook de adresgegevens. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank krijgt u het uittreksel direct mee. Een per e-mail aangevraagd uittreksel proberen we binnen vijf (werk)dagen per post te verzenden, maar in verband met drukte kan het iets langer duren.

  Bezoekadressen

  Rechtbank Rotterdam
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Telefoon: 088 362 60 00

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht
  Telefoon: 088 362 60 00

  Postadressen

  Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
 • Bent u professionele bewindvoerder voor iemand met problematische schulden (de betrokkene)? Het kan zijn dat de gemeente waar de betrokkene woont, gebruik wil maken van het adviesrecht dat gemeenten sinds 1 januari 2021 hebben. Gemeenten die gebruik willen maken van het adviesrecht voor hun inwoners, stellen de rechtbank hiervan op de hoogte. Kijk op deze pagina voor de lijst met gemeenten die vallen onder het arrondissement Rotterdam.
  Meer informatie over bewindvoering bij problematische schulden vindt u op deze pagina.

 Procedures

>Alles uitklappen

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.