Laden...

Studentenverzoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Over de rechtbank > Studentenverzoeken

Verzoeken

Met grote regelmaat ontvangt de rechtbank verzoeken van studenten om mee te werken aan een onderzoek of interview. Alleen goed gemotiveerde verzoeken worden in behandeling genomen.

Procedure

De teamvoorzitter waarbij het verzoek is ingediend, zal de onderzoeksvragen inhoudelijk beoordelen. 

De procedure voor verzoek om medewerking aan een onderzoek of interview is als volgt:

  • De student stuurt bijgaand formulier (pdf, 578,8 KB) volledig ingevuld en ondertekend naar de afdeling communicatie van de rechtbank via email: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl.
  • De afdeling communicatie toetst de aanvraag op volledigheid (niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen) en tijdbelasting en geeft advies. De afdeling communicatie stuurt het formulier vervolgens ter inhoudelijke beoordeling door aan de betreffende teamvoorzitter van de rechtbank.
  • De rechtbank beslist zelfstandig of het medewerking aan het onderzoek zal verlenen.
  • Bij de selectie van aanvragen kan voorrang gegeven worden aan studenten uit het eigen arrondissement.
  • Als positief op het verzoek wordt beslist, moet de student voor aanvang van het onderzoek of interview bij de rechtbank een verklaring (pdf, 537,6 KB) ondertekenen. Deze verklaring heeft betrekking op de wijze waarop de student met de verkregen informatie in het kader van het onderzoek of interview dient om te gaan.
  • Verdere contacten met de student verlopen via de afdeling die medewerking verleent aan het onderzoek.
  • Voor studentenverzoeken kunt u contact opnemen via telefoonnummer:
    088 362 56 43 of per e-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl.