Laden...

Onderzoek doen naar de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Onderzoek doen naar de rechtspraak

De Rechtspraak onderzoeken?

De Rechtspraak erkent de waarde van wetenschappelijk onderzoek, en verleent waar dat kan graag medewerking. Onze eigen kernwaarden zijn ook belangrijk in deelname aan wetenschappelijk onderzoek: onafhankelijkheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Onderzoek waaraan wij onze deelname verlenen, behoort aan te sluiten bij deze kernwaarden. Daarmee dragen we bij aan het bredere maatschappelijk belang.

De Rechtspraak onderscheidt drie typen onderzoek:

 • uitgevoerd door onderzoeksinstituten en promovendi;
 • uitgevoerd door studenten;
 • uitgevoerd op een enkele rechtbank of gerechtshof.

Voor de laatste type onderzoek geldt dat onderzoekers het betreffende gerecht direct kunnen benaderen, en niet onderstaande procedure hoeven te volgen.

Onderzoeksinstituten en promovendi

Aanvraagprocedure

De Rechtspraak krijgt ieder jaar veel onderzoeksvoorstellen binnen. Om zo goed mogelijk te kunnen helpen bij de uitvoering van het onderzoek, kost de beoordeling tijd. Ieder voorstel wordt afzonderlijk getoetst. Voorstellen worden minimaal 6 maanden voor aanvang van het onderzoek ingediend.

Een aanvraag indienen? Gebruik daarvoor het formulier 'Aanvraagformulier voor toetsingsprocedure' (pdf, 597,5 KB) en e-mail het naar extern.onderzoek.rvdr@rechtspraak.nl. 

Hoe verloopt een aanvraag?

De procedure voor medewerking door de Rechtspraak bestaat uit twee fasen. In de eerste fase beoordeelt de Raad voor de rechtspraak de opzet, methode en relevantie van het onderzoek zoals in het formulier (pdf, 597,5 KB) beschreven. In de tweede fase wordt het formulier, vergezeld van advies, voorgelegd aan het desbetreffende Landelijke Overleg Vakinhoud (LOV).

Gezien het grote aantal verzoeken dat binnenkomt voor de sector straf en de sector civiel worden nieuwe aanvragen op een vast aantal momenten besproken:

 • Voor de sector straf zijn voor 2022 de vergaderingen gepland op 14 februari, 2 mei, 11 juli, 10 oktober en 12 december.
 • Voor de sector civiel zijn voor 2022 de vergaderingen gepland op 7 maart, 21 juni, 26 september en 17 november.

Om de aanvragen in de eerste fase goed te kunnen beoordelen en met de onderzoekers af te stemmen dienen de stukken uiterlijk 1 maand voor de vergadering binnen te zijn maar indien mogelijk eerder.

Criteria

De Raad toetst beoordeelt ieder formulier (pdf, 597,5 KB) zorgvuldig. Onderzoeken waaraan de Rechtspraak deelneemt, moeten aansluiten bij onze kernwaarden. We toetsen daarom de volgende criteria:

 • (Methodologische) kwaliteit
 • Maatschappelijke relevantie
 • Belang voor de rechtspraak
 • (Tijds-)belasting voor de Rechtspraak

Alleen volledig ingevulde formulieren (pdf, 597,5 KB) worden door de Raad in behandeling genomen.

Leg bij het formuleren van onderzoeksmethoden zo goed mogelijk uit wat er precies voor nodig is en waar de resultaten voor worden gebruikt.

 

Studenten

Toestemming

Bent u student en wilt u onderzoek doen naar de rechtspraak? Dan heeft u toestemming nodig. Voor kwalitatief onderzoek doet u een aanvraag bij de rechtbank of gerechtshof. Voor cijfers over de Rechtspraak, neemt u contact op met het Rechtspraak Servicecentrum 088 361 61 61.

 

Aanvraagprocedure kwalitatief onderzoek

Voor kwalitatief onderzoek kunt u een aanvraag doen bij de gerecht(en) waar u onderzoek wilt doen.

Beschrijf in een e-mail:

 • het onderwerp van het onderzoek
 • de opzet en onderzoeksmethoden
 • de reden waarom u dit gerecht om medewerking vraagt
 • de (tijds-)belasting die het onderzoek voor het gerecht met zich meebrengt
 • de planning
 • uw contactgegevens
 • naam en contactgegevens van de begeleider
 • de gerechten aan wie u nog meer medewerking vraagt

Stuur de e-mail naar de communicatieafdeling van het gerecht.

 

Alleen cijfers nodig?

Heeft u alleen cijfers nodig? Bijvoorbeeld over aantallen rechtszaken en doorlooptijden? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum 088 361 61 61. U dient dan wel aan te geven waar u de cijfers voor wilt gebruiken en welke andere bronnen u hebt geraadpleegd om eerst zelf te proberen om de cijfers te achterhalen.

De Rechtspraak zal nagaan of de cijfers zonder al te veel moeite aan u geleverd kunnen worden. U ontvangt daarover bericht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.