Laden...

Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid

Wat is Wijkrechtspraak?


In het voorjaar 2020 is de pilot Wijkrechtspraak in Rotterdam Zuid gestart, waarbij professionele instanties hulp bieden aan buurtbewoners met problemen op twee of meer leefgebieden. Door een integrale en gecoördineerde aanpak wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De professionals werken hierbij onderling nauw samen. De beslissing van de wijkrechter kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de bewoners integraal te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen). Het project richt zich op de wijken Hillesluis, Bloemhof, Afrikaanderwijk, Feijenoord en Vreewijk.

Speciaal voor de bewoners is een informatieve film (youtube.com) over wijkrechtspraak gemaakt.

 

Foto van het Huis van de Wijk Wijkrechtspraakzittingen vinden plaats in het Huis van de Wijk.

Contactgegevens

Huis van de wijk, Hillevliet 90, Rotterdam
Mail: wijkrechtspraakrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: 14010

 

Voorbeeld

Onderstaand fictief voorbeeld laat zien wat we nastreven met het project Wijkrechtspraak.
Een alleenstaande de moeder heeft drie kinderen die geregeld spijbelen en wel eens met politie in aanraking komen. De moeder heeft schulden en er dreigt een huisuitzetting. Bovendien is er ruzie met de vader van de kinderen over de omgangsregeling. Om de problemen van het gezin in de goede volgorde aan te pakken is het belangrijk dat er overzicht is, dat duidelijk is welke hulpverleners er bij het gezin betrokken zijn en wat er nodig is om de problemen van het gezin aan te pakken. Zo kan de rechter beslissen dat er eerst iets aan de schulden wordt gedaan en het dreigende verlies van de woning. Pas als dat is geregeld kan het gezin de andere problemen beter aanpakken.

 

 
 

Wie doen er mee?

Opdrachtgevers:

De burgemeester van Rotterdam, de hoofdofficier van Justitie van het OM Rotterdam, de president van de rechtbank Rotterdam, de politiechef van Rotterdam, de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam.

Betrokken organisaties:

De wijkteams, de rechtbank, het OM, de politie, de Rotterdamse Orde van Advocaten, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veilig Thuis, de Raad voor de kinderbescherming, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het jongerenloket, de stichting Jongeren op Zuid, Stichting Jongerenrechtbank, Stichting Humanitas, Reclassering Nederland.

 

Looptijd project

Voorbereidingen gestart in 2019
Officiële start: maart 2020
Einde: eind 2022

Hillevliet zaal

 

 

Selectiecriteria

Binnen het project Wijkrechtspraak op Zuid zullen de professionals de volgende selectiecriteria hanteren om te bepalen wanneer een bewoner in aanmerking komt voor het project:

  • Er is sprake van multiproblematiek (er zijn problemen op twee of meer leefgebieden).
  • Het betreft een hulp- en rechtzoekende bewoner die verblijft in de wijken Hillesluis of Bloemhof, Afrikaanderwijk, Feijenoord of Vreewijk.
  • Er is sprake van een zekere bereidwilligheid bij de bewoner om mee te werken en de bewoner is bereid het schriftelijke toestemmingsformulier voor informatiedeling te ondertekenen. Ook als de bewoner niet bereidwillig is, kan deze meedraaien in de pilot, zij het met de uitzondering dat dan geen informatie kan worden uitgewisseld. Niettemin kan de rechtbank nog steeds kiezen voor een integrale aanpak van de zaken en zitting te houden in de wijk.
  • Als de bewoner in aanraking komt met politie/justitie betreft dit lichtere delicten zoals bijvoorbeeld bedreiging, belediging, mishandeling, diefstal en kleinere drugszaken.

Bovenstaande criteria betekenen dat de volgende situaties niet in aanmerking komen voor het project:

  • Zware criminaliteit waarbij verdachte (langdurig) in detentie gaat en vergelding prevaleert;
  • Situaties waar geen sprake is van multiproblematiek;
  • Problematiek die door één van de betrokken organisaties zelfstandig adequaat opgepakt kan worden.