Laden...

Wijkrechtspraak Rotterdam-Zuid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Wijkrechtspraak Rotterdam-Zuid

Wat is Wijkrechtspraak op Zuid?

 

Wijkrechtspraak op Zuid richt zich op bewoners met multiproblematiek in Rotterdam Zuid. Wijkrechtspraak zoekt naar een duurzame (geschil)oplossing voor de bewoner door een integrale en gecoördineerde aanpak. De professionals werken hierbij onderling nauw samen. De beslissing van de wijkrechter kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de bewoners integraal te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen).

Bent u in een strafzaak opgeroepen om naar de wijkrechter te gaan? Bekijk dan deze korte film.

Wie doen er mee?

Bij deze aanpak zijn de volgende partijen betrokken: de rechtbank, gemeente en wijkteams, het Openbaar Ministerie, politie, advocatuur, reclassering, het Zorg- en Veiligheidshuis en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

 

Zittingen

Wekelijks vinden wijkrechtspraakzittingen, huiselijk geweld-zaken, familiezaken en insolventiezaken plaats in het Huis van de Wijk. Zittingen in de wijk hebben meerwaarde door de laagdrempeligheid, waardoor de opkomst naar de zitting hoger is. Verder is er extra tijd beschikbaar op de zitting en de doorlooptijd tot het moment van zitting is korter.

Voorafgaand aan de zitting vindt er een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Tijdens het MDO verzamelen en delen de betrokken professionals en de advocaat zoveel mogelijk informatie rondom de betrokken bewoner. Als het een strafzaak is, neemt de officier van Justitie ook deel aan het MDO. Zij maken een gezamenlijk integraal plan van aanpak voor de bewoner en stellen een gezamenlijk advies op aan de wijkrechter.

Zittingzaal Hillevliet

 

 

Foto van het Huis van de Wijk Wijkrechtspraakzittingen vinden plaats in het Huis van de Wijk.

Contactgegevens

Huis van de wijk, Hillevliet 90, 3e etage, 3074 KD Rotterdam
Routebeschrijving: Google MapsMail: wijkrechtspraakrotterdam@rechtspraak.nl

 

Voorbeeld

Onderstaand fictief voorbeeld laat zien wat we nastreven met het project Wijkrechtspraak.
Een alleenstaande de moeder heeft drie kinderen die geregeld spijbelen en wel eens met politie in aanraking komen. De moeder heeft schulden en er dreigt een huisuitzetting. Bovendien is er ruzie met de vader van de kinderen over de omgangsregeling. Om de problemen van het gezin in de goede volgorde aan te pakken is het belangrijk dat er overzicht is, dat duidelijk is welke hulpverleners er bij het gezin betrokken zijn en wat er nodig is om de problemen van het gezin aan te pakken. Zo kan de rechter beslissen dat er eerst iets aan de schulden wordt gedaan en het dreigende verlies van de woning. Pas als dat is geregeld kan het gezin de andere problemen beter aanpakken.

 

 
 

Selectiecriteria

De professionals hanteren de volgende selectiecriteria om te bepalen of een bewoner in aanmerking komt voor wijkrechtspraak:

  • Er is sprake van multiproblematiek (er zijn problemen op twee of meer leefgebieden).
  • Het betreft een hulp- en rechtzoekende bewoner die verblijft in Rotterdam Zuid.
  • Er is sprake van een zekere bereidwilligheid bij de bewoner om mee te werken en de bewoner is bereid het schriftelijke toestemmingsformulier voor informatiedeling te ondertekenen. Ook als de bewoner niet bereidwillig is, kan de zaak worden behandeld op een  wijkrechtspraak zitting. In dat geval kan er geen informatie  worden uitgewisseld. Niettemin kan de rechtbank nog steeds kiezen voor een integrale aanpak van de zaken en zitting houden in de wijk.
  • Als het gaat om een strafzaak dan  betreft dit lichtere delicten zoals bijvoorbeeld bedreiging, belediging, mishandeling, diefstal en kleinere drugszaken.

Bovenstaande criteria betekenen dat de volgende situaties niet in aanmerking komen voor wijkrechtspraak:

  • Zware criminaliteit waarbij verdachte (langdurig) in detentie gaat en vergelding prevaleert;
  • Situaties waar geen sprake is van multiproblematiek;
  • Problematiek die door één van de betrokken organisaties zelfstandig adequaat opgepakt kan worden.