Laden...

Beleid publicatiebesluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Regels en procedures > Beleid publicatiebesluiten

Beleid publicatiebesluiten Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V.

De teams bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam voeren het volgende beleid bij de plaatsing op deze site van uitspraken over publicatiebesluiten (dat wil zeggen uitspraken in zaken waarin de publicatie van een besluit door de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V. in geschil is).

  1. Ook uitspraken over publicatiebesluiten worden in beginsel geplaatst op rechtspraak.nl.
  2. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie wordt geschorst, vernietigd of herroepen, wordt een versie van de uitspraak op rechtspraak.nl geplaatst waarin geen tot de (rechts)persoon herleidbare gegevens zijn opgenomen. Indien weglating van die gegevens onvoldoende waarborg is voor niet kunnen herleiden tot de betrokken (rechts)persoon, wordt de uitspraak niet gepubliceerd.
  3. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie niet wordt geschorst, vernietigd of herroepen, wordt in geval van publicatie de pseudonimiseerrichtlijn in acht genomen.
  4. Op rechtspraak.nl wordt geen (voor)aankondiging gedaan van de dag van uitspraak.
  5. In bijzondere situaties kan de rechtbank afwijken van het vermelde onder 2 of 4. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als over het geschil al is gepubliceerd in de media of als de betrokken (rechts)persoon geen bezwaar heeft tegen bekendmaking van de uitspraak(datum).
  6. Dit (gewijzigde) beleid wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl. Vastgesteld door het bestuur van de Rechtbank Rotterdam op 16 september 2016.