Laden...

Zaken en bezetting kamers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Regels en procedures > Zaken en bezetting kamers

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam

Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door de teams worden behandeld, waarbij tevens de bezetting van de kamers – voor zover van toepassing - als bedoeld in de artikelen 47 t/m 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie wordt vastgesteld.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 februari 2020, Rotterdam

 

Overzicht zaaksverdeling en overzicht vorming en bezetting kamers

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

 

Team kanton 1

Team kanton 2 (locatieoverstijgend)

 

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de meervoudige pachtkamers als bedoeld in artikel 48, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Pachtkamer

De deskundige leden van de pachtkamer zijn:

 

Team familie en Team jeugd

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit het team jeugd maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Voorts zijn alle rechters in het team jeugd aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de wet op de rechterlijke organisatie.

 

Team familie (locatieoverstijgend)

Team jeugd (locatieoverstijgend)

Civiele zaken:

Strafzaken:

 

Team handel en haven en Team insolventies

De rechters uit deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

 

Team handel en haven (locatieoverstijgend)

Team insolventie (locatieoverstijgend)

 

Team straf 1, 2 en 3 (Dordrecht) en Team Kabinet RC

Alle rechters in ondergenoemde teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten, zoals bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, zoals bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het strafrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie.

Voorts zijn alle rechters in het team Kabinet RC aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de wet op de rechterlijke organisatie.

 

Team straf 1

Team straf 2

Team straf 3 (Dordrecht)

 

Team bestuur 1, 2 en 3

De rechters uit deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in deze teams maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

 

Team bestuur 1

Team bestuur 2

Team bestuur 3

 

Tijdelijke behandeling zaken uit een ander team

Krachtens artikel 4, vijfde lid van het bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam kunnen (leden van) teams, in afwijking van de bovenstaande indeling, tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, wanneer dit noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om enig andere reden. 

Deze bevoegdheid mandateert het bestuur aan de teamvoorzitters en omvat ook de inzet van rechter-plaatsvervanger, waarbij steeds acht wordt geslagen op vereiste specifieke rechterlijke deskundigheid en ervaring. Indien rechters en rechter-plaatsvervanger een zaak of zaken uit een ander team doen, behoren ze op het moment van behandeling ook tot het team waar ze op dat moment zaken doen.