Laden...

Centrale Balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Informatiebalie rechtbank gedeeltelijk geopend

De informatiebalie op de locatie in Breda is vanaf dinsdag 2 juni gedeeltelijk geopend.
De informatiebalie op de locatie in Middelburg blijft voorlopig gesloten.

U wordt verzocht onderstaande handelingen zoveel mogelijk via post, telefonisch en/of per e-mail aan te vragen. Tenzij het noodzakelijk is dat u langskomt.
De centrale informatiebalie in Breda is op werkdagen geopend van 8.30 – 17.00 uur.

 

Waar kunt u na sluiting van de centrale balie terecht?

HandelingToelichting
Aanvragen verklaring non-faillissementRechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Centrale balie
Postbus 90110, 4800 RA Breda
Deponeren of opvragen algemene voorwaarden Per e-mail naar info.zwb@rechtspraak.nl
of
Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Centrale balie
Postbus 90110, 4800 RA Breda
Inname en afgifte van poststukken, controleren op formele vereisten en doorgeleiden hiervanVia brievenbus naast de hoofdingang van de rechtbank.
U ontvangt geen ontvangstbevestiging.
of
Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Centrale balie
Postbus 90110, 4800 RA Breda
Inzage van dossiers (na afspraak)9:00 - 16:30 uur
Indienen van tolkdeclaraties8:30 uur-17:00 uur
Indienen van declaraties van getuigen en getuige-deskundigen8:30 uur-17:00 uur
Opmaken akten ten behoeve van klaag- en bezwaarschriftenRechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

Of per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088-361 02 82

Volm. hoger beroep

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82

Legaliseren van documenten Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. de centrale balie
Postbus 90110
4800 RA Breda
Opmaken verklaringen non-faillissement en akte non-verzet

Per mail: info.zwb@rechtspraak.nl

Per post:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
t.a.v. Centrale balie
Postbus 90110
4800 RA Breda
Opmaken akte nalatenschap (pdf, 31 KB), informatie verstrekken inzake boedelregisterRechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. team Civiel cluster I-II
postbus 90110
4800 RA Breda
Betalingen (zoals griffierechten) Particulieren ontvangen een rekening.
Bankbetaling loopt via het LDCR (bedrijven hebben meestal een rekening courant)
RijbewijzenRijbewijzen kunnen aangetekend worden opgestuurd naar het OM t.a.v. afdeling Executie
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82

Legaliseren van documenten Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. de centrale balie
Postbus 90110
4800 RA Breda
Opmaken verklaringen non-faillissement en akte non-verzet info.zwb@rechtspraak.nl
Opmaken akte nalatenschap (pdf, 31 KB), informatie verstrekken inzake boedelregisterRechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. team Civiel cluster I-II
postbus 90110
4800 RA Breda
Betalingen (zoals griffierechten) Particulieren ontvangen een rekening.
RijbewijzenRijbewijzen kunnen aangetekend worden opgestuurd naar het OM t.a.v. afdeling Executie
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82
Arbitrale vonnissen inv.Via brievenbus naast de hoofdingang van de rechtbank
Echtscheiding bescheiden opvragenper mail familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Non-appel verklaringper mail familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Huwelijkse voorwaardenRechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. familierecht
postbus 90110
4800 RA Breda
Uittreksel gezagsregister

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. de centrale balie Postbus 90110
4800 RA  Breda

per mail:

info.zwb@rechtspraak.nl

Publieksvragen mailboxper mail info.zwb@rechtspraak.nl
Exploten deurwaarderin gesloten enveloppe in brievenbus bij voorportier