Laden...

Centrale Balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Loketfunctie rechtbank tijdelijk gesloten vanwege coronavirus 

Vanwege het coronavirus (COVID-19) zijn de centrale balies van de gerechtsgebouwen van rechtbank Zeeland-West-Brabant sinds dinsdag 17 maart gesloten. De werkzaamheden van de centrale balies gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail. Heeft u vragen, neem dan via onderstaande contactgegevens contact met ons op.

 

Waar kunt u na sluiting van de centrale balie terecht?

HandelingToelichting
Aanvragen verklaring non-faillissement:Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Insolventies
Postbus 90110, 4800 RA Breda
Deponeren of opvragen algemene voorwaarden Per e-mail naar info.zwb@rechtspraak.nl
Inname en afgifte van poststukken, controleren op formele vereisten en doorgeleiden hiervanVia brievenbus naast de hoofdingang van de rechtbank.
U ontvangt geen ontvangstbevestiging.
Inzage van dossiers (na afspraak)Tijdelijk niet mogelijk
Opmaken van tolkdeclaratiesTijdelijk alleen per post
Opmaken van declaraties van getuigen en getuige-deskundigenTijdelijk alleen per post
Opmaken akten ten behoeve van klaag- en bezwaarschriftenRechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088-361 02 82

Volm. hoger beroep

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82

Legaliseren van documenten Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. de centrale balie
Postbus 90110
4800 RA  Breda
Opmaken verklaringen non-faillissement en akte non-verzetPer mail naar info.zwb@rechtspraak.nl
Opmaken akte nalatenschap (pdf, 31 KB), informatie verstrekken inzake boedelregisterRechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. team Civiel cluster I-II
postbus 90110
4800 RA Breda
Betalingen (zoals griffierechten) Particulieren ontvangen een rekening.
Bankbetaling loopt via het LDCR (bedrijven hebben meestal een rekening courant)
RijbewijzenRijbewijzen kunnen aangetekend worden opgestuurd naar het OM t.a.v. afdeling Executie
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82

Legaliseren van documenten Rechtbank Zeeland-West-Brabant t.a.v. de centrale balie
Postbus 90110
4800 RA Breda
Opmaken verklaringen non-faillissement en akte non-verzet info.zwb@rechtspraak.nl
Opmaken akte nalatenschap (pdf, 31 KB), informatie verstrekken inzake boedelregisterRechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. team Civiel cluster I-II
postbus 90110
4800 RA Breda
Betalingen (zoals griffierechten) Particulieren ontvangen een rekening.
RijbewijzenRijbewijzen kunnen aangetekend worden opgestuurd naar het OM t.a.v. afdeling Executie
Instellen en intrekken van hoger beroep of cassatie

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. Strafgriffie
postbus 90110
4800 RA Breda

per mail:

strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

per fax:

088 - 361 02 82
Arbitrale vonnissen inv.Via brievenbus naast de hoofdingang van de rechtbank
Echtscheiding bescheiden opvragenper mail familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Non-appel verklaringper mail familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Huwelijkse voorwaardenRechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. familierecht
postbus 90110
4800 RA Breda
Uittreksel gezagsregister

Per post:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
T.a.v. de centrale balie Postbus 90110
4800 RA  Breda

per mail:

info.zwb@rechtspraak.nl

via DigiD

Publieksvragen mailboxper mail info.zwb@rechtspraak.nl
Exploten deurwaarderin gesloten enveloppe in brievenbus bij voorportier