Laden...

30 maanden cel en beroepsverbod voor verduistering en oplichting door financieel controller

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > 30 maanden cel en beroepsverbod voor verduistering en oplichting door financieel controller
Breda, 10 februari 2022

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 42-jarige financieel controller uit Tilburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag hij vijf jaar lang geen beroep uitoefenen waarin hij zich bezighoudt met financiële zaken. De man lichtte zijn werkgever op en verduisterde grote geldbedragen.

De Tilburger verduisterde in zijn hoedanigheid van penningmeester van de medezeggenschapsraad van een basisschool, van maart 2016 tot oktober 2017, ruim
€ 12.000,--. Niet lang daarna ging hij als financieel controller aan de slag bij het bedrijf van een bekende Nederlandse kapper. Hier verduisterde hij in drie maanden tijd meer dan € 160.000,--. Nadat zijn werkgever ontdekte dat hij zichzelf een keer teveel salaris had laten uitbetalen, werd de financieel controller alleen nog bevoegd om betalingen klaar te zetten. In het anderhalf jaar dat daarop volgde wist hij zijn werkgever desondanks op slinkse wijze op te lichten voor ruim € 650.000,--. De burgerlijke rechter oordeelde in 2021 dat de man deze bedragen moet terugbetalen. 

Witwassen

De rechtbank oordeelt nu volgens het strafrecht dat de Tilburger zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen. Door zijn handelen was de man in staat in korte tijd een dure woning te kopen, die weer te verkopen en vervolgens weer een andere woning te kopen. Door onder meer het verbouwen en inrichten van deze woningen kon de man de verkregen bedragen witwassen. Ook loste hij schulden af die onder meer voortkwamen uit eerder gepleegde fraude en gebruikte hij het geld om luxe te kunnen leven. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan. Hij was immers alleen maar bezig met zijn eigen financiële belang ten koste van anderen. Van het witwassen werd door de man een gewoonte gemaakt. Voor de rechtbank weegt strafverzwarend mee dat de Tilburger keer op keer opnieuw fraude pleegde, waarbij het ging om hoge bedragen. Hij maakte misbruik van het vertrouwen dat de slachtoffers in hem stelde en stopte niet uit eigen beweging met zijn praktijken. Door deze manier van handelen heeft de man het bedrijf van zijn werkgever op de rand van de afgrond gebracht. Daarnaast zorgde dit voor geestelijke schade bij de werkgever. 

Beroepsverbod

De opgelegde gevangenisstraf van 30 maanden komt overeen met de eis van de officier van justitie. De officier van justitie vroeg de rechtbank daarnaast om een 'beroepsverbod in financiële zin' op te leggen voor de duur van twee jaar. De rechtbank legt echter geen beroepsverbod op van twee jaar, maar van vijf jaar, omdat zij vindt dat de man het vertrouwen in zijn beroep ernstig heeft geschaad. Dit beroepsverbod is onder meer bedoeld om te voorkomen dat dezelfde strafbare feiten in de toekomst nog eens worden gepleegd.