Bestuursrechter wijst verzoek Chemie Pack af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Bestuursrechter wijst verzoek Chemie Pack af
Breda, 21 april 2011

De bestuursrechter van de rechtbank Breda heeft als voorlopig oordeel uitgesproken dat het waterschap Brabantse Delta bevoegd was om bestuursdwang toe te passen na de grote brand bij Chemie-Pack. Het verzoek van Chemie-Pack is door de rechter afgewezen.

Tijdens en na de grote brand bij Chemie-Pack op 5 januari is een grote hoeveelheid verontreinigd bluswater in de sloten rondom het bedrijf terecht gekomen. Die sloten zijn in beheer bij het waterschap. Het brengen van verontreinigd bluswater in sloten wordt gezien als een overtreding van de Waterwet. Gezien de risico’s voor de volksgezondheid, kon niet worden gewacht tot Chemie-Pack zelf een einde maakte aan die overtreding. Daarom paste het waterschap bestuursdwang toe en is zij direct begonnen met het opruimen van het verontreinigde bluswater dat in de sloten terecht was gekomen. De kosten die de toepassing van bestuursdwang met zich brengt, worden door het waterschap verhaald op Chemie-Pack. Ter waarborging van dat verhaal heeft het waterschap beslag gelegd op verzekeringsgelden van Chemie-Pack.

Chemie-Pack verzocht de rechter om het besluit van het waterschap te schorsen en om de beslagen op verzekeringsgelden op te heffen. Het schorsingsverzoek is door de rechter afgewezen. Volgens de rechter heeft Chemie-Pack onvoldoende aangetoond dat er omstandigheden zijn waardoor de kosten niet voor haar rekening moeten zijn. De bestuursrechter heeft niet geoordeeld over het verzoek van Chemie-Pack om de beslaglegging op te heffen. De bestuursrechter verklaart zich niet bevoegd om hierover te oordelen omdat beslaglegging geen rechtshandeling van een bestuursorgaan is.
Vanmiddag dient bij de civiele rechter het kort geding over de opheffing van de beslaglegging. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de civiele kortgedingrechter hierover beslist.

Uitspraken

Meest gelezen berichten