Chemie Pack moet Staat inzage geven in verzekeringspolissen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Chemie Pack moet Staat inzage geven in verzekeringspolissen
Breda, 06 april 2011

Chemie-Pack en gemeente Moerdijk moeten opslag en verwijdering vervuild bluswater betalen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda heeft vandaag uitspraak gedaan in twee kort gedingen die verband houden met de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk begin dit jaar. De rechter heeft geoordeeld dat Chemie-Pack en Holding Gerard Spiering binnen tien dagen afschriften van polissen van hun brand-, (milieu)aansprakelijkheids- en bedrijfsschadeverzekeringen ter beschikking van de Staat moeten stellen, op straffe van een dwangsom van maximaal 100.000 euro. Daarnaast moeten Chemie-Pack en de gemeente Moerdijk vervuild bluswater dat is opgeslagen in een schip in de haven van Moerdijk binnen een half jaar verwijderen en tot dat moment de opslagkosten, ruim 4.600 euro per dag, aan het bedrijf Wilchem BV betalen.

Afgifte van verzekeringspolissen

De Staat wil inzage in de verzekeringspolissen van Chemie-Pack en Holding Gerard Spiering, om te bepalen of het zinvol is om beslag te leggen op verzekeringsgelden. De Staat wil de kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt voor het schoonmaken van de Moerdijkse haven, zo’n 1,6 miljoen euro, op Chemie-Pack verhalen en langs deze weg zeker stellen dat die rekening ook wordt betaald. Volgens de rechter is in deze zaak sprake van zeer bijzondere omstandigheden, op grond waarvan Chemie-Pack inzage in de polissen moet geven. Het is aannemelijk dat de Staat een deugdelijke vordering heeft op Chemie-Pack, terwijl onzeker is of het bedrijf alle schadeclaims naar aanleiding van de brand zal kunnen betalen. De Staat heeft na de brand in het algemeen belang onmiddellijk ingegrepen in een noodsituatie met gevaar voor volksgezondheid en milieu, als gevolg van risicovolle economische activiteiten. In zo’n situatie heeft de betrokken onderneming de plicht om openheid te geven over de manier waarop die risico’s door verzekeringen zijn gedekt, aldus de rechter.
 

Kosten opslag en verwijdering bluswater

Het bedrijf Wilchem BV heeft vlak na de brand in opdracht van Chemie-Pack ruim 1.330 ton verontreinigd bluswater opgeruimd en opgeslagen in een gehuurd schip in de haven van Moerdijk. Met Chemie-Pack was afgesproken dat deze hiervoor de kosten tot een maximum van 300.000 euro zou betalen. Dit is ook gebeurd. Inmiddels heeft Wilchem echter meer kosten gemaakt. Volgens de rechter mocht Wilchem erop vertrouwen dat de gemeente Moerdijk die meerkosten zou betalen. Duidelijk was dat het hierbij ook ging om de kosten van opslag en verwijdering van het vervuilde bluswater.
Later heeft Wilchem op verzoek van Chemie-Pack nog bijna 2.300 ton vervuild bluswater, die was opgeruimd door een ander bedrijf, in het schip opgeslagen. Dit was een aparte opdracht, waarvoor het maximum van 300.000 euro niet gold.
Volgens de rechter moeten de gemeente Moerdijk en Chemie-Pack zorgen voor verwijdering van respectievelijk 1.330 en 2.300 ton vervuild bluswater uit het schip. Beiden worden veroordeeld tot het betalen van de opslagkosten aan Wilchem tot het moment dat het schip schoon wordt opgeleverd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten