Laden...

Man veroordeeld voor computervredebreuk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Man veroordeeld voor computervredebreuk
Breda, 09 april 2024

Een 44-jarige man heeft een lange tijd meerdere keren ingelogd op de systemen van zijn werkgever, terwijl hij daartoe niet bevoegd (meer) was. De man zat ziek thuis en was verwikkeld in een arbeidsconflict. Hij ging onder andere op zoek naar informatie die hij kon gebruiken voor zijn ontslagzaak. De verdachte maakte zich onder meer schuldig aan computervredebreuk en krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur.

Arbeidsconflict

De verdachte was werkzaam bij een bedrijf als juridisch en financieel adviseur en had veel verantwoordelijkheden op ICT-gebied. Vlak nadat hij ziek thuis kwam te zitten, hoorde hij van een collega dat zijn dienstverband beëindigd zou worden.

De beëindiging van het dienstverband is uitgemond in een arbeidsconflict. De verdachte gaf aan dat hij in de bedrijfssystemen op zoek is gegaan naar informatie die hij kon gebruiken voor de rechtszaak tussen hem en zijn werkgever.

Hij is zo ver gegaan dat hij vertrouwelijke correspondentie tussen zijn werkgever en diens advocaat, leveranciers en werknemers heeft gelezen. Ook heeft hij vertrouwelijke gesprekken tussen zijn werkgever en werknemers beluisterd en opgenomen en bestanden met informatie over functioneringsgesprekken van werknemers gedownload.

Misbruik van verantwoordelijkheid

De verdachte was verantwoordelijk voor alle ICT-gerelateerde onderdelen binnen het bedrijf. Hiervoor was het noodzakelijk dat hij toegang had tot de bedrijfsservers en inloggegevens met verhoogde beheerdersrechten. Door met die gegevens in te loggen in de systemen en vertrouwelijke informatie over te nemen terwijl daar geen toestemming voor was, heeft de verdachte een zeer grove inbreuk gemaakt op de privacy van zijn werkgever en integriteit van de systemen. Ook heeft hij misbruik gemaakt van zijn verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid als ICT’er. 

Geautomatiseerd werk

De verdachte wordt verweten dat hij onrechtmatig heeft ingelogd in de webversie van het e-mailprogramma Outlook (Outlook Web Access). Hierbij wordt verwezen naar artikel 138ab Sr. Hierin staat onder andere dat er sprake moet zijn van een geautomatiseerd werk*. De advocaat van de man vindt dat hier geen sprake van is omdat het volgens hem enkel om een website (de gebruikersinterface) gaat.

De cyberkamer** van de rechtbank ziet het als meer dan alleen een website/gebruikersinterface en geeft aan dat er meerdere technische componenten nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de webversie van Outlook. Denk hierbij onder andere aan netwerkapparatuur, een besturingssysteem, de applicatielaag en de databaseservers. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er wel sprake is van een geautomatiseerd werk zoals bedoeld in 138ab Sr.

Straf

Volgens de rechtbank is een straf absoluut op zijn plaats en hoopt dat de verdachte beseft dat het niet mag en kan wat hij gedaan heeft. Wel houdt de rechtbank bij de strafmaat rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. Door de ontslagprocedure ontstonden er grote financiële zorgen, raakte hij onder andere depressief en kreeg hij fysieke klachten. Ook kreeg hij te maken met een sterfgeval in de naaste familie. Verder houdt de rechtbank rekening met het zeer lange tijdsverloop van de rechtszaak.
De man krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 40 uur opgelegd. 

* Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen.

** De rechtbank Zeeland-West-Brabant doet alleen de cyberzaken die door haar parket worden aangebracht en waarin zij bevoegd is. Intern heeft de rechtbank daarvoor een ‘cybercrimekamer’. Dit is geen bijzondere kamer zoals bedoeld in de wet, maar een verzameling collega’s met de deskundigheid om dit type zaak goed te kunnen doen. Vergelijkbaar met de ondermijningskamer. Dat is ook een verzameling collega’s die vanwege deskundigheid de zaken op dit vlak krijgen toegewezen. De cybercrimekamer is een teamoverstijgende samenwerking van team Strafrecht met team Familie & Jeugd. Cyberzaken betreffen vaak meerdere verdachten met een combinatie van minderjarige en meerderjarige verdachten.Uitspraken