Laden...

Pensioen van verloskundige mag worden gekort

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Pensioen van verloskundige mag worden gekort
Tilburg, 02 december 2016

De kantonrechter in Tilburg heeft in een kortgedingprocedure beslist dat het pensioen van een verloskundige uit Vlijmen mag worden gekort. De verloskundige had een procedure aangespannen waarin zij vroeg om een verbod op deze korting. Ze vond dat die in strijd was met het eigendomsrecht en in strijd met de Europese regels.

Korting niet in strijd met de wet

De Wet verplichte beroepspensioenregeling is volgens de rechter niet te beschouwen als uitvoering van het Europees recht. Dat is niet het geval omdat de Richtlijn waarop de verloskundige zich beroept, de Europese Pensioenrichtlijn IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision), weliswaar beoogt de organisatie van in de EU bestaande beroepspensioenfondsen te harmoniseren, maar niet de pensioenstelsels. De IORP-richtlijn verbiedt vermindering van de uitkering ook niet.

Algemeen belang

Verder concludeert de rechter dat de vermindering van de pensioenuitkering het algemeen belang dient en niet disproportioneel is. Er is een ‘fair balance’ tussen het individuele belang van de pensioengerechtigde verloskundige enerzijds en het met de herstelmaatregel gediende algemeen belang, anderzijds.

De maatregel van vermindering van de pensioenuitkering in dit geval is evenmin in strijd met het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), aldus de rechter.

Uitspraken