Laden...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zorgen over situatie jeugdzorg Zeeland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zorgen over situatie jeugdzorg Zeeland
Middelburg, 22 april 2021

Kinderrechters uit de rechtbank Zeeland-West Brabant luiden de noodklok. Het punt is bereikt dat de rechtbank in Middelburg verzoeken tot ondertoezichtstelling behandelt zonder dat er een jeugdzorgaanbieder beschikbaar is om deze uit te voeren. Na de voortdurende onduidelijkheid over het voortbestaan van de Zeeuwse jeugdzorgaanbieder Intervence, is er onlangs ook een streep gezet door het voortbestaan van de jeugdzorgaanbieder Briedis. 

Een ondertoezichtstelling is het geven van gedwongen hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De overheid grijpt daarmee in in de opvoedingssituatie. Alleen als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Dat er nu in Zeeland geen jeugdzorgaanbieder in staat is om deze gedwongen hulpverlening op zich te nemen, is volgens de kinderrechters dan ook zeer schrijnend.

Kinderrechters maken zich zorgen

De zorgen van de kinderrechters passen in het beeld dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving eerder deze week schetsten. Het gaat daarbij niet alleen om de zorgen over het ontbreken van jeugdbeschermers voor nieuwe ondertoezichtstellingen, maar ook om de lange wachtlijsten waar kinderen en gezinnen mee te maken hebben.

Raad voor de rechtspraak onderschrijft het belang

In het vandaag gepubliceerde Jaarverslag van de Rechtspraak noemt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de Jeugdwet als een van de voorbeelden van bestaande wetgeving waar onrecht dreigt: niet alleen vanwege de wet, maar ook vanwege de uitvoering en schaarse middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor vragen graag contact via e-mail communicatie.zwb@rechtspraak.nl of de perstelefoon 06 20 66 63 44

Uitspraken