Laden...

Bezoek een rechtbank of gerechtshof

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksWerken en opleiding > Rechtspraak in de klas > Bezoek een rechtbank of gerechtshof

Bezoek aanmelden

Als u met uw klas een rechtbank of gerechtshof wilt bezoeken, meldt u de klas aan voor een groepsbezoek.

Voorbereiding bezoek

Wij stellen het op prijs als u voor het bezoek al een aantal lessen heeft gegeven over de rechtspraak. U kunt hierbij gebruik maken van het lesmateriaal:

 

Programma groepsbezoek

In overleg met u kan de rechtbank of het gerechtshof tijdens het bezoek inhaken op wat er in de lessen aan bod komt. De duur van het bezoek bepaalt u in overleg. Het programma kan er als volgt uitzien.

  • Ontvangst in de zittingszaal. De leerlingen krijgen uitleg over de huisregels, rechtspraak en gang van zaken in de zittingzaal.
  • Daarna wonen de leerlingen een zitting bij.
  • Vervolgens geeft de politierechter uitleg over de werkwijze bij strafzittingen.

 

 

Belangrijk

Bij een bezoek aan een rechtbank of gerechtshof zijn uw leerlingen aanwezig bij echte zittingen. Het is daarom belangrijk met het volgende rekening te houden:

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal 25 leerlingen plus u, als docent.

                   

Minimumleeftijd

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een openbare strafzitting bijwonen. Voor andere soorten zaken is er geen leeftijdsgrens.

               

Docent verantwoordelijk

Als docent begeleidt u de groep en bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.

               

 

Kom op tijd

U dient met de groep op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Als (een deel van) de groep te laat komt, kan de rechtbank of het gerechtshof besluiten om het zittingsbezoek te annuleren.

                   

Binnenkomst

U meldt de groep bij de portier. Hij verwijst u naar een bodebalie, zittingzaal of andere ruimte. Het beveiligingspersoneel is bevoegd om kleding en bagage te controleren, en personen te fouilleren.

               

Apparatuur

Het is verboden om apparatuur voor het maken van beeld- of geluidsopnamen mee te nemen. Daarnaast moeten alle mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.

               

 

Publieke tribune

Voor de orde in de rechtszaal is het van belang dat er rust heerst op de publieke tribune. Ook mag u geen etenswaren of dranken nuttigen. Verder is het tijdens de behandeling van een rechtszaak niet mogelijk om de rechtszaal te betreden of te verlaten.

               

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.