Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  De advocaat van de eisende partij in civiele zaak heeft op 10 januari de rechtbank verzocht het medium Pravovij Control uit de Oekraïne opnames te laten maken bij een zaak over smaad in de (Oekraïense) media.

  Beslissing voorzitter

  Openbaarheid is een groot goed. Dat betekent dat camera’s in beginsel welkom zijn bij openbare zittingen, zoals de persrichtlijn ook voorschrijft. In dit geval maakt de rechter een uitzondering. Het toewijzen van het verzoek zou in dit specifieke geval mogelijk hebben kunnen leiden tot een niet-ordelijk verloop van de zitting. Het belang van de openbaarheid was in dit geval ondergeschikt aan een goede en ordelijke verloop van de zitting.

 • Achtergrond

  Drie jongemannen worden er van verdacht zich via social media te hebben voorgedaan als een minderjarig meisje/ minderjarige jongen en mannen die een afspraak met het meisje maakten geld afgedreigd te hebben. De zaken worden tegelijkertijd behandeld. De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachten op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Een of meer verdachten maakten hiertegen bezwaar.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter wijst het verzoek af. Het opnemen van de stem van de verdachte(n) maakt een te grote inbreuk op zijn privacy. Daarbij komt nog de (zeer) jeugdige leeftijd van verdachten. Tot slot zal het opnemen van zijn stem verdachte zeer waarschijnlijk belemmeren in het vrijuit verklaren, dan wel het verstek laten gaan ter zitting hetgeen de waarheidsvinding kan schaden.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 1 april 2019 de strafzaak tegen Loetje K., die ervan verdacht werd een 34-jarige vrouw uit Hattem te hebben omgebracht. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief van de stem van verdachte. De advocaat maakte bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank honoreert het bezwaar van de advocaat en wijst het verzoek van Omroep Gelderland af.

 • Achtergrond

  Diverse binnen en buitenlandse media hebben verzoeken ingediend voor het maken van filmopnamen tijdens de inhoudelijke behandeling (pleidooien) in de handelsrechtszaak ‘Krimschatten. Tevens heeft een maker van een documentaire over de Krimschatten verzocht de gehele zitting te filmen. Daarnaast hebben partijen aangekondigd dat hogere regeringsfunctionarissen de zitting zullen bijwonen met het verzoek dat ook dezen het woord voeren.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft het volgende medegedeeld aan de partijen en (via de afdeling communicatie) aan de media: Het hof heeft geen bezwaar tegen het maken van geluidopnamen van de gehele zitting. Met het oog op een ordelijk en efficiënt verloop van de zitting heeft het hof besloten dat beeldopnamen alleen zullen worden toegestaan van de opkomst van het hof en de opening van de zitting, alsmede van korte opnamen van de advocaten. Te dien einde zal het hof bij aanvang de advocaten in de gelegenheid stellen een korte introductie of overzicht van hun vertoog te presenteren (ieder maximaal vijf minuten) die dan kan worden gefilmd, waarna de beeldopnamen beëindigd zullen worden.

 • Achtergrond

  Een man wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met dodelijke afloop te hebben veroorzaakt. De man was onder invloed van alcohol en reed harder dan toegestaan. Twee inzittenden kwamen om het leven, de andere drie raakten gewond.

  De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachte op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verdachte maakt hiertegen bezwaar.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter wijst het verzoek af. Het opnemen van de stem van de verdachte maakt een te grote inbreuk op zijn privacy. Daarbij komt nog de zeer jeugdige leeftijd van verdachte, waarbij extra zorgvuldigheid is vereist. Tot slot zal het opnemen van zijn stem verdachte zeer waarschijnlijk belemmeren in het vrijuit verklaren hetgeen de waarheidsvinding kan schaden.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 15 januari de strafzaak tegen Cihan K., die ervan verdacht werd een 53-jarige man uit Arnhem te hebben omgebracht. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief van de stem van verdachte. Zowel Cihan K. als zijn advocaat maakten bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van de media werd afgewezen. De stem mag niet worden opgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de aard en de omstandigheden in deze zaak. Deze zaak heeft een emotioneel beladen karakter. Verdachte uit zich moeilijk en de rechtbank vindt het belangrijk te horen wat verdachte te zeggen heeft. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven verdere openbaarheid. Requisitoir en pleidooi mogen wel worden gefilmd.

 • Achtergrond

  Een hacker wordt er onder andere van verdacht een slachtoffer af te persen voor geld door te chanteren met het online plaatsen van een privévideo. Het slachtoffer, Nikki Lee Janssen, heeft een boek geschreven om anderen te waarschuwen voor dergelijke praktijken.

  De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachte op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verdachte heeft geen bezwaar tegen de opname, maar wil dan dat zijn stem vervormd wordt.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter heeft ingestemd met het verzoek, mits de stem van de verdachte wordt vervormd.

 • Cameraregistratie van de opkomst van de rechtbank en de voordracht en het requisitoir van de officier van justitie wordt toegestaan. Cameraregistratie van de feitenbehandeling wordt niet toegestaan.
  De voorzitter is van oordeel dat het belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen het maken van filmopnames van de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelt op 15 november de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Omroep Gelderland wil opnames maken van de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir en van de behandeling van de feiten, inclusief geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank staat niet toe dat er opnames van de stem van verdachte worden gemaakt. De voorzitter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en vindt dat hij vrijuit moet kunnen praten. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van de openbaarheid. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak en het requisitoir mogen wel beelden worden gemaakt.
 • Achtergrond

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 25 oktober 2018 uitspraak in de zaak van Klaas Otto, die verdacht werd van onder andere witwassen, bedreiging en mishandeling. RTL Boulevard, Omroep Brabant en ANP waren aanwezig om opnamen te maken van de uitspraak. Tijdens de sluiting van het onderzoek ter zitting, direct voorafgaand aan de uitspraak, deed de verdediging een verzoek tot aanhouding. RTL Boulevard vroeg tijdens de behandeling van dit verzoek of het mogelijk was ook de beslissing van de rechtbank op dit verzoek tot aanhouding te filmen.

  Beslissing van de rechtbank

  Omdat hier van tevoren geen afspraken over gemaakt waren (het verzoek tot aanhouding werd pas bij aanvang van de zitting officieel gedaan) heeft de voorzitter er vanwege het belang van een ordelijk verloop van de zitting voor gekozen de oorspronkelijke afspraken te handhaven en dit verzoek niet in te willigen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 31 augustus 2018 de strafzaak van een 18-jarige jongeman die ervan wordt verdacht de burgemeester van de gemeente Laarbeek met de dood te hebben bedreigd.

  Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opkomst, tenlastelegging, behandeling van de feiten, het requisitoir en pleidooi. De verdachte maakte bezwaar tegen de aanwezigheid van de cameraploeg.

  Beslissing van de rechtbank

  Het gaat om een zeer jeugdige verdachte, over wie er unanieme adviezen van diverse deskundigen liggen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Bovendien heeft deze verdachte een zeer kwetsbare persoonlijkheid. De rechtbank oordeelt daarom dat alleen de opkomst mag worden gefilmd.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelt op 19, 20 en 21 februari de strafzaken tegen 2 mannen die er van verdacht worden 2 broers in een café in Nijmegen om het leven te hebben gebracht.  
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachten).

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank wijst het verzoek tot opname van de feitenbehandeling en stem van de verdachten af i.v.m. de waarheidsbevinding en de heersende animositeit.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 16 februari 2018 de strafzaak tegen een vrouw die ervan verdacht wordt dat zij op 3 juni 2017 in Velp als fietsster een aan haar schuld te wijten verkeersongeval heeft veroorzaakt, waarbij een 83-jarige vrouw kwam te overlijden.
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing van de voorzitter van de rechtbank

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot opname van de behandeling van de feiten en de stem van verdachte af. De voorzitter vindt dat het maken van deze opnames een belemmering vormen voor een goede rechtspleging, namelijk voor de waarheidsvinding. Verdachte heeft namelijk aangegeven niet vrijuit te kunnen praten als er opnames worden gemaakt. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van het maken van opnames.

 • Achtergrond

  De Rechtbank Den Haag behandelde op 13 februari 2018 een strafzaak. De kantonrechter heeft op voorhand een verzoek ontvangen van verdachte, die zich als journalist heeft aangemeld en zelf opnames wilde maken van de behandeling van zijn eigen zaak.

  Beslissing

  De kantonrechter heeft het maken van beelden door de verdachte en opnames van zijn stem niet toegestaan nu betrokkene niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij als journalist werkzaam is. De door hem genoemde website is niet in gebruik.

 • Achtergrond

  Op 2 februari 2018 vindt bij het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een vrouw wordt verdacht van de mishandeling van een gerechtsdeurwaarder en van smaad richting de medewerkers van een notariskantoor.
  Finding Voices, Natu2pers, VitaliFeiten, JDTV en Nico van den Ham hadden gevraagd opnamen te mogen maken tijdens de zitting.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van het hof staat het niet toe dat in deze zaak, van gevoelige aard, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. De aanwezigheid van camera’s kan naar het oordeel van de voorzitter de noodzakelijke rust ter zitting en aldus de waarheidsvinding verstoren. Het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting wegen in dit geval zwaarder dan het kunnen maken van beeld- en geluidsopnames van de zitting.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum