Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Op 12 en 13 juni 2019 vindt in de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op haar echtgenoot gepleegd op 9 juli 2017.

  De beslissing van de voorzitter 

  De voorzitter heeft beslist dat de behandeling van de feiten en de stem van verdachte niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak, de persoon van de verdachte en de privacy van de nabestaanden. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, de nabestaanden en de overige betrokkenen wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames.
 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelt op 14 mei de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van stalking. BNN/VARA wil opnames maken van de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir, de slachtofferverklaring en van de behandeling van de feiten, inclusief beeld- en/of geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing van de militaire kamer

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot opname van de behandeling van de feiten en de stem van verdachte af. De verdachte heeft middels zijn advocaat laten weten daar bezwaar tegen te hebben. De voorzitter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en vindt dat hij vrijuit moet kunnen praten. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van de openbaarheid. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak, het voorlezen van de slachtofferverklaring, het requisitoir en het pleidooi mogen wel beelden/opnames worden gemaakt.

 • Achtergrond

  De militaire kamer behandelde op 09 en 10 mei de mogelijke misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. 5 (ex-)militairen zijn verdachten in deze zaak. RTL Nieuws en Omroep Gelderland wilden opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief de stemmen van verdachten. Zowel de verdachten als de advocaten maakten bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de militaire kamer

  In deze specifieke zaak is de militaire kamer van oordeel dat het belang van verdachten zwaarder moet wegen dan het belang van de samenleving en de persvrijheid, mede gelet op de al uitvoerige berichtgeving in de media over deze zaak. De militaire kamer kan niet uitsluiten dat de stem van verdachte, vervormd of niet, op enigerlei wijze op het internet terechtkomt en daar nooit meer zal verdwijnen. De aanwezige pers zal geen beeld- of geluidsopnames maken wanneer verdachte aan het woord is.

 • Achtergrond

  Tv-programma Zembla heeft verzocht om opnames te maken van een voorlopig getuigenverhoor op 17 mei. Openbaarheid is een groot goed. Dat betekent dat camera’s in beginsel welkom zijn bij openbare zittingen, zoals de persrichtlijn ook voorschrijft. In dit geval maakt de rechter-commissaris in het voorlopig getuigenverhoor een uitzondering.

  Beslissing rechter-commissaris

  De rechter-commissaris staat niet toe dat er beeld- en of geluidsopnames van het verhoor worden gemaakt. De rechter-commissaris vindt dat degenen die gehoord worden vrijuit moeten kunnen praten. De rechter-commissaris is – alles afwegende - van oordeel dat het maken van beeld- en of geluidsopnames hierbij belemmerend zal kunnen werken. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van het Tv-programma Zembla om opnames te kunnen maken. Van de opkomst van de rechtbank mogen wel beelden worden gemaakt.

 • Achtergrond

  De advocaat van de eisende partij in civiele zaak heeft op 10 januari de rechtbank verzocht het medium Pravovij Control uit de Oekraïne opnames te laten maken bij een zaak over smaad in de (Oekraïense) media.

  Beslissing voorzitter

  Openbaarheid is een groot goed. Dat betekent dat camera’s in beginsel welkom zijn bij openbare zittingen, zoals de persrichtlijn ook voorschrijft. In dit geval maakt de rechter een uitzondering. Het toewijzen van het verzoek zou in dit specifieke geval mogelijk hebben kunnen leiden tot een niet-ordelijk verloop van de zitting. Het belang van de openbaarheid was in dit geval ondergeschikt aan een goede en ordelijke verloop van de zitting.

 • Achtergrond

  Drie jongemannen worden er van verdacht zich via social media te hebben voorgedaan als een minderjarig meisje/ minderjarige jongen en mannen die een afspraak met het meisje maakten geld afgedreigd te hebben. De zaken worden tegelijkertijd behandeld. De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachten op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Een of meer verdachten maakten hiertegen bezwaar.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter wijst het verzoek af. Het opnemen van de stem van de verdachte(n) maakt een te grote inbreuk op zijn privacy. Daarbij komt nog de (zeer) jeugdige leeftijd van verdachten. Tot slot zal het opnemen van zijn stem verdachte zeer waarschijnlijk belemmeren in het vrijuit verklaren, dan wel het verstek laten gaan ter zitting hetgeen de waarheidsvinding kan schaden.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 1 april 2019 de strafzaak tegen Loetje K., die ervan verdacht werd een 34-jarige vrouw uit Hattem te hebben omgebracht. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief van de stem van verdachte. De advocaat maakte bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank honoreert het bezwaar van de advocaat en wijst het verzoek van Omroep Gelderland af.

 • Achtergrond

  Diverse binnen en buitenlandse media hebben verzoeken ingediend voor het maken van filmopnamen tijdens de inhoudelijke behandeling (pleidooien) in de handelsrechtszaak ‘Krimschatten. Tevens heeft een maker van een documentaire over de Krimschatten verzocht de gehele zitting te filmen. Daarnaast hebben partijen aangekondigd dat hogere regeringsfunctionarissen de zitting zullen bijwonen met het verzoek dat ook dezen het woord voeren.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft het volgende medegedeeld aan de partijen en (via de afdeling communicatie) aan de media: Het hof heeft geen bezwaar tegen het maken van geluidopnamen van de gehele zitting. Met het oog op een ordelijk en efficiënt verloop van de zitting heeft het hof besloten dat beeldopnamen alleen zullen worden toegestaan van de opkomst van het hof en de opening van de zitting, alsmede van korte opnamen van de advocaten. Te dien einde zal het hof bij aanvang de advocaten in de gelegenheid stellen een korte introductie of overzicht van hun vertoog te presenteren (ieder maximaal vijf minuten) die dan kan worden gefilmd, waarna de beeldopnamen beëindigd zullen worden.

 • Achtergrond

  Een man wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met dodelijke afloop te hebben veroorzaakt. De man was onder invloed van alcohol en reed harder dan toegestaan. Twee inzittenden kwamen om het leven, de andere drie raakten gewond.

  De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachte op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verdachte maakt hiertegen bezwaar.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter wijst het verzoek af. Het opnemen van de stem van de verdachte maakt een te grote inbreuk op zijn privacy. Daarbij komt nog de zeer jeugdige leeftijd van verdachte, waarbij extra zorgvuldigheid is vereist. Tot slot zal het opnemen van zijn stem verdachte zeer waarschijnlijk belemmeren in het vrijuit verklaren hetgeen de waarheidsvinding kan schaden.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 15 januari de strafzaak tegen Cihan K., die ervan verdacht werd een 53-jarige man uit Arnhem te hebben omgebracht. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief van de stem van verdachte. Zowel Cihan K. als zijn advocaat maakten bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van de media werd afgewezen. De stem mag niet worden opgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de aard en de omstandigheden in deze zaak. Deze zaak heeft een emotioneel beladen karakter. Verdachte uit zich moeilijk en de rechtbank vindt het belangrijk te horen wat verdachte te zeggen heeft. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven verdere openbaarheid. Requisitoir en pleidooi mogen wel worden gefilmd.

 • Achtergrond

  Een hacker wordt er onder andere van verdacht een slachtoffer af te persen voor geld door te chanteren met het online plaatsen van een privévideo. Het slachtoffer, Nikki Lee Janssen, heeft een boek geschreven om anderen te waarschuwen voor dergelijke praktijken.

  De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachte op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verdachte heeft geen bezwaar tegen de opname, maar wil dan dat zijn stem vervormd wordt.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter heeft ingestemd met het verzoek, mits de stem van de verdachte wordt vervormd.

 • Cameraregistratie van de opkomst van de rechtbank en de voordracht en het requisitoir van de officier van justitie wordt toegestaan. Cameraregistratie van de feitenbehandeling wordt niet toegestaan.
  De voorzitter is van oordeel dat het belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen het maken van filmopnames van de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelt op 15 november de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Omroep Gelderland wil opnames maken van de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir en van de behandeling van de feiten, inclusief geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank staat niet toe dat er opnames van de stem van verdachte worden gemaakt. De voorzitter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en vindt dat hij vrijuit moet kunnen praten. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van de openbaarheid. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak en het requisitoir mogen wel beelden worden gemaakt.
 • Achtergrond

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 25 oktober 2018 uitspraak in de zaak van Klaas Otto, die verdacht werd van onder andere witwassen, bedreiging en mishandeling. RTL Boulevard, Omroep Brabant en ANP waren aanwezig om opnamen te maken van de uitspraak. Tijdens de sluiting van het onderzoek ter zitting, direct voorafgaand aan de uitspraak, deed de verdediging een verzoek tot aanhouding. RTL Boulevard vroeg tijdens de behandeling van dit verzoek of het mogelijk was ook de beslissing van de rechtbank op dit verzoek tot aanhouding te filmen.

  Beslissing van de rechtbank

  Omdat hier van tevoren geen afspraken over gemaakt waren (het verzoek tot aanhouding werd pas bij aanvang van de zitting officieel gedaan) heeft de voorzitter er vanwege het belang van een ordelijk verloop van de zitting voor gekozen de oorspronkelijke afspraken te handhaven en dit verzoek niet in te willigen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 31 augustus 2018 de strafzaak van een 18-jarige jongeman die ervan wordt verdacht de burgemeester van de gemeente Laarbeek met de dood te hebben bedreigd.

  Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opkomst, tenlastelegging, behandeling van de feiten, het requisitoir en pleidooi. De verdachte maakte bezwaar tegen de aanwezigheid van de cameraploeg.

  Beslissing van de rechtbank

  Het gaat om een zeer jeugdige verdachte, over wie er unanieme adviezen van diverse deskundigen liggen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Bovendien heeft deze verdachte een zeer kwetsbare persoonlijkheid. De rechtbank oordeelt daarom dat alleen de opkomst mag worden gefilmd.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum