Laden...

Pers in de rechtszaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Pers in de rechtszaal

Persrichtlijn

In de persrichtlijn van de Rechtspraak staan de regels en afspraken voor verslaggeving van rechtszaken beschreven. Als hiervan wordt afgeweken, wordt dat door het betreffende gerecht hieronder gemotiveerd.

 

 Motivering afwijking persrichtlijn

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Op donderdag 11 november 2021 vindt de inhoudelijke behandeling plaats van een strafzaak waarin de verdachte belaging en smaadschrift ten aanzien van de aangever gedurende een periode van enkele jaren wordt verweten.

  Beslissing hof

  Het hof geeft geen toestemming voor het maken van opnamen tijdens de zitting, met uitzondering van de opkomst van het hof. De reden hiervan is dat ook degene die aangifte doet van een misdrijf en stelt slachtoffer te zijn, recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en bescherming van zijn privacy.
 • Op maandag 25 oktober 2021 vindt op de zitting een verdachtenverhoor plaats van de hoofdverdachte in de megazaak Himalaya, de verdachte tegen wie het Openbaar Ministerie eerder een levenslange gevangenisstraf heeft geëist. In deze megazaak draait het – naast het onderzoek Himalaya – ook om de onderzoeken Dollar, Theezeef, Tienshan en Reek. De onderzoeken zien op verdenkingen van (voorbereidingen van) liquidaties in de regio Zaandam-Amsterdam in de periode 2014-2015. RTL Boulevard heeft de rechtbank verzocht de gehele zitting op te nemen, inclusief de stem van de verdachte.

  Beslissing rechtbank

  De rechtbank wijst het verzoek tot het opnemen van het verdachtenverhoor af. De rechtbank heeft hierbij het belang van openbaarheid afgewogen tegen het belang van veiligheid van alle procesdeelnemers en het belang van een goede rechtspleging. Wat betreft dit laatste, heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de verdachte zich vrij moet voelen om te verklaren en dat het maken van opnames tijdens het verhoor, dit kan doorkruisen. De beslissing van de rechtbank – waarmee wordt afgeweken van de Persrichtlijn – is in overeenstemming met het standpunt van zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie. Het opnemen van de opkomst van de rechtbank is wel toegestaan. Voorts is het de pers vanzelfsprekend toegestaan om tijdens de openbare zitting aanwezig te zijn en van het verdachtenverhoor aantekeningen te maken.

 • Achtergrond

  Op vrijdag 15 oktober is er een politierechterzitting bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Het gaat om een verdenking van het verspreiden van smaadschrift. Een documentairemaker en RTL Boulevard hebben toestemming gevraagd voor het maken van beeld- en geluidopnamen.

  Beslissing van de politierechter

  Gezien de aard van de zaak en het belang van het betrokken kind geeft de politierechter slechts toestemming om de opkomst van de politierechter en de uitspraak te filmen. De inhoudelijke behandeling van de zaak mag niet opgenomen worden. Hierin wordt dus afgeweken van de persrichtlijn.


 • Achtergrond

  Op vrijdag 1 oktober stond de politierechtzaak gepland in een strafzaak tegen een man die wordt verdacht van smaadschrift. Een documentairemaker volgt de verdachte en heeft de rechtbank verzocht de gehele zitting op te nemen. De verdachte en diens raadsman hebben geen bezwaar tegen het opnemen van beeld en geluid.

  Beslissing rechtbank

  De rechtbank staat uitsluitend het filmen toe van de tenlastelegging, het requisitoir en de uitspraak. Voor het overige wijst de rechtbank het filmverzoek af. De politierechter weegt bij de beslissing het belang van openbaarheid af tegen het belang van een goede rechtspleging.
  Verdachte staat terecht op verdenking van smaadschrift. De kern van dit verwijt wordt gevormd doordat meerdere teksten met een smadelijk karakter op een website zijn gezet met het doel om deze te verspreiden/ ten toon te stellen zodat daaraan ruchtbaarheid wordt gegeven om zo de goede naam of eer van het slachtoffer aan te randen.

  Voor een gedegen en zorgvuldige behandeling van de feiten in deze zaak is het nodig dat de inhoud van deze verschillende teksten wordt besproken, waarbij ook de naam van het slachtoffer meerdere keren wordt genoemd. Het opnemen van de feitenbehandeling voor een documentaire zou betekenen dat aan deze teksten meer ruchtbaarheid wordt gegeven. Om die reden is besloten dat dit deel van de zitting niet kan worden gefilmd.

 • Achtergrond

  Vanaf maandag 30 augustus vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de inhoudelijke behandeling plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 21 verdachten terecht, onder wie een kroongetuige. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 0 B) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

  Daarnaast heeft de voorzitter bepaald dat de (vervormde) stem van de kroongetuige niet opgenomen mag worden, om enige herkenning te voorkomen.

 • Achtergrond

  Op maandag 12 juli staat de inhoudelijke behandeling gepland in de strafzaak tegen een man die verdacht wordt dat hij - op 23 juni 2020 in Ede - zijn vriendin in haar woning met tientallen messteken om het leven bracht.

  Hart van Nederland en Omroep Gelderland vragen toestemming voor het voor het opnemen van alle delen van de zitting zoals die in de persrichtlijn staan omschreven, inclusief het opnemen van de stem van verdachte tijdens de feitenbehandeling. Daarnaast willen zij opnames maken van de slachtofferverklaring van de moeder van het slachtoffer.

  Beslissing van de voorzitter

  De rechtbank wijst beide verzoeken geheel af. De rechtbank weegt bij de beslissing het belang van de openbaarheid af tegen het belang van een goede rechtspleging.

  Van de kant van verdachte bestaat bezwaar tegen het opnemen van zijn stem en de rechtbank heeft aanwijzingen dat de opnames verdachtes vrijheid om open en eerlijk te verklaren zeer waarschijnlijk belemmert.

  Daarnaast acht de rechtbank de kans aanwezig dat het opnemen van de feitenbehandeling en de slachtofferverklaringen het ordelijk en doelmatig verloop van de zitting mogelijk zal verstoren. Onderhavige zaak brengt dusdanige spanningen met zich, dat de zitting door professionele partijen binnen de rechtbank is aangemerkt als risicozitting. Daarnaast vindt de rechtbank in de inhoud van de slachtofferverklaringen en het mogelijk sentiment dat deze teweeg zullen brengen, reden om het verzoek af te wijzen.

 • Achtergrond

  Op dinsdag 22 -en woensdag 23 juni vindt bij de rechtbank Gelderland, zittingslocatie Arnhem, een regiezitting plaats in het zogenoemde onderzoek Panter. In totaal staan in dit onderzoek 6 verdachten terecht. Volgens het OM spelen de verdachten een rol bij het – onder andere – afpersen van personeelsleden van een fruitbedrijf in Hedel.

  RTL Boulevard verzocht om de volledige regiezitting te mogen filmen, inclusief de stemmen van de verdachten.

  Beslissing rechtbank

  De rechtbank beslist dat de stemmen van verdachten niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing is rekening gehouden met de aard en de gevoeligheid van de zaak, de privacy van de benadeelde partijen, getuigen en verdachten en het belang van een ordelijk verloop van de terechtzitting. Daarbij gaat dit om een regiezitting, waarbij de zaak niet inhoudelijk behandeld wordt.

  Professionele procesdeelnemers mogen wel gefilmd worden. Namen en personalia van verdachten die worden genoemd door professionele procesdeelnemers dienen te worden weggepiept in de montage van de beelden. In verband met de in de zittingszalen getroffen voorzieningen en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, wordt het filmen van de opkomst van de rechtbank niet toegestaan.

  De voorzitter benadrukt dat deze beslissing alleen geldt voor deze zitting. Bij een nieuw verzoek tijdens een vervolgzitting zal opnieuw een afweging van de belangen gemaakt worden.

 • De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op donderdag 3 juni 2021 de pro forma zitting inzake onderzoek Lugo behandeld. De rechtbank heeft daarbij de persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) gehanteerd.

  Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht in deze zaak een uitzondering op het gebied van audiovisuele media te maken in verband met veiligheidsrisico's voor de officieren van justitie. Zij heeft gevraagd te beslissen dat er geen beeldopnamen van hen mogen worden gemaakt. Het opnemen van geluid (de stem) is voor het Openbaar Ministerie geen probleem.

  De rechtbank stelt voorop dat een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van de openbaarheid van de persvrijheid enerzijds en het belang van veiligheid van de procesdeelnemers anderzijds. Vanwege veiligheidsrisico's heeft de voorzitter in deze specifieke zaak het verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd en daarom mogen de officieren van justitie niet in beeld worden gebracht. Ook mogen de officieren van justitie niet in beeld worden gebracht door de aanwezige tekenaar(s).

  Bij het inwilligen van het verzoek van het Openbaar Ministerie is meegewogen dat dit verbod slechts een beperkt aspect van de verslaglegging raakt. Het maken van geluidsopnamen van de officieren van justitie is wel toegestaan.

  Dat betekent dat de gehele pro forma zitting in beeld- en geluid mag worden opgenomen, met uitzondering van beeldopnamen van de officieren van justitie. De verdachte mag ook niet worden gefilmd, maar dat is volgens de persrichtlijn al niet toegestaan. De verdachte mag wel worden getekend.

 • Achtergrond

  Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie De Bunker – Amsterdam Osdorp, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 21 verdachten terecht, onder wie een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 0 B) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • De rechtbank Oost-Brabant start maandag 17 mei om 9.00 uur met de inhoudelijke behandeling van de strafzaken tegen 15 verdachten in ‘operatie Alfa’ (onderzoek Noord). Het Openbaar Ministerie verdenkt deze verdachten onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten.

  De rechtbank Oost-Brabant hanteert de persrichtlijn (pdf, 2,9 MB). Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben verzocht om in deze zaak daarop een uitzondering op gebied van audiovisuele media te maken. Dit vanwege veiligheids- en privacyredenen.

  De voorzitter van de rechtbank stelt voorop dat een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van de openbaarheid en van de persvrijheid enerzijds, en de belangen van privacy en veiligheid van de procesdeelnemers anderzijds.

  Het Openbaar Ministerie vraagt de voorzitter te beslissen dat er - zoals ook bij de voorafgaande zittingen is gebeurd - geen beeldopnamen mogen worden gemaakt van de officieren van justitie. Het Openbaar Ministerie heeft dit gevraagd in het belang van en uit zorg voor een ongehinderd, veilig en vrij functioneren van de officieren van justitie. Het opnemen van geluid is geen probleem.

  De voorzitter heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd. Het is volgens de voorzitter nog steeds belangrijk dat de officieren van justitie hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen en dat ze zich vrij voelen de naar hun inzicht nodige beslissingen te nemen. Uit het verzoek van het Openbaar Ministerie maakt de voorzitter op dat bij het Openbaar Ministerie daarover nog steeds zorgen bestaan. Er kan niet worden gezegd dat het ontstaan of bestaan van dergelijke zorgen niet reëel is. Bij de afweging van de betrokken belangen heeft de voorzitter ook gekeken naar de aard en omvang van deze zaak en de behandeling van de voorgaande zittingen. Bij het inwilligen van dit verzoek herhaalt de voorzitter dat het verbieden van het in beeld brengen van de officieren van justitie slechts een beperkt aspect van de verslaglegging raakt nu het tijdens de zitting maken van geluidsopnamen van de officieren wel is toegestaan.

  Vanuit de verdediging is (deels vanwege de grote media-aandacht en bezorgdheid voor stigmatisering of negatieve beeldvorming) bezwaar gemaakt tegen het al dan niet vervormd opnemen van de stem van de verdachten. Dat bezwaar honoreert de voorzitter gelet op de zorgen van de verdediging over stigmatisering of negatieve beeldvorming bij die media-aandacht. In de afweging privacy-openbaarheid wegen de privacybelangen van de verdachten bij de inhoudelijke behandeling zwaarder dan de belangen van openbaarheid en persvrijheid om de stem van verdachten op te nemen.

  Dat betekent dat beeld- en geluidsopnamen mogen worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, de feitenbehandeling, de pleidooien en van eventuele beslissingen van de rechtbank. Ook mogen er geluidsopnamen worden gemaakt van het uitspreken van de tenlastelegging en het requisitoir. De officieren van justitie mogen tijdens de zitting niet in beeld worden gebracht door camera’s of tekenaars. En van de verdachten mogen geen stemopnamen worden gemaakt. De verdachten mogen ook niet gefilmd worden (dat is volgens de persrichtlijn al niet toegestaan).

 • Achtergrond

  Op woensdag 12 mei 2021 vindt bij de rechtbank Den Haag een politierechterzitting plaats met twee verdachten die worden verdacht van opruiing tegen en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel

  Beslissing rechtbank

  Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om de zaaksofficier tijdens de zitting niet in beeld te brengen, in verband met veiligheidsoverwegingen. De rechtbank wijst dat verzoek toe en beslist ook dat de andere procesdeelnemers niet in beeld mogen worden gebracht, omdat er geen aanleiding is te veronderstellen dat die veiligheidsredenen niet voor andere procesdeelnemers zouden gelden. Van de zitting mogen alleen audio-opnamen worden gemaakt. De tekenaar mag alleen de verdachten tekenen.

 • Achtergrond

  Op 1 februari 2021 is er een mondelinge behandeling in een handelszaak. De zaak gaat over het verwijderen van privacygevoelige documenten van social media.

  Beslissing van de voorzitter

  Het hof wijst het verzoek tot opnamen maken af. Het belang van de privacy van de (indirect) betrokkenen weegt zwaarder dan het belang van de openbaarheid.

 • Achtergrond

  Op donderdag 17 en vrijdag 18 december vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een regiezitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 20 verdachten terecht, onder wie een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Achtergrond

  Op donderdag 15 oktober vond de inhoudelijke behandeling plaats in de strafzaak tegen een verdachte van een steekpartij aan de haven in Breda. Hart van Nederland heeft toestemming gevraagd opnames te maken van alle delen van de zitting zoals die in de persrichtlijn staan omschreven. Daarnaast willen zij opnames maken van de slachtofferverklaringen.

  Beslissing van de voorzitter.

  De rechtbank staat toe het verzoek om beeld- en geluidsopnames te maken van de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir, pleidooi, repliek en dupliek. Nu de slachtoffers in deze zaak expliciet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van hun verklaring, wordt tevens toestemming verleend voor het opnemen van de slachtofferverklaringen. In verband met de in de zittingszalen getroffen voorzieningen en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, wordt het filmen van de opkomst van de rechtbank niet toegestaan. Daarnaast wordt het verzoek om de feitenbehandeling op te nemen afgewezen. De rechtbank heeft hierbij het belang van de openbaarheid afgewogen tegen het belang van een goede rechtspleging. Namens verdachte is bezwaar gemaakt tegen het maken van opnames. Gewezen is op de persoonlijkheid van verdachte en zijn verbale capaciteiten. Namens hem is aangegeven dat hij zich zal beroepen op zijn zwijgrecht indien zijn stem toch (al dan niet vervormd) wordt opgenomen. Het belang van de waarheidsvinding weegt dusdanig zwaar dat de rechtbank opnames van de stem van de verdachte niet toestaat.

 • Het hof staat niet toe dat er beeld- of geluidsopnames worden gemaakt van getuigen, omdat daarvan in deze zaak een negatieve invloed kan uitgaan op de waarheidsvinding en op een goed verloop van het onderzoek ter terechtzitting. Die beslissing berust op de volgende overwegingen:

  • het gaat om een strafzaak die de intensieve aandacht van de media heeft, en waarin het gaat om zeer ernstige strafbare feiten;
  • de ervaring leert dat getuigen een (grote) drempel kunnen ervaren om in een dergelijke strafzaak (ter terechtzitting) als getuige een verklaring af te leggen;
  • die drempel zal hoger worden als getuigen vernemen dat hun verklaring mogelijk wordt opgenomen en beeld- en of geluidsopnamen daarvan kunnen worden gepubliceerd;
  • daarbij komt dat het voor de waarheidsvinding belemmerend kan werken als een getuige ter terechtzitting moet verklaren in het besef dat alles wordt opgenomen en mogelijk wordt uitgezonden op televisie.

  Aan die overwegingen doet de mogelijke toestemming die door een getuige wordt gegeven om opnamen te maken van zijn of haar verhoor ter terechtzitting niet af. Voormelde overwegingen brengen ook mee dat het hof niet toestaat dat ter terechtzitting gemaakte tekeningen van getuigen worden gepubliceerd.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.