Laden...

Pers in de rechtszaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Pers in de rechtszaal

Persrichtlijn

In de persrichtlijn van de Rechtspraak staan de regels en afspraken voor verslaggeving van rechtszaken beschreven. Als hiervan wordt afgeweken, wordt dat door het betreffende gerecht hieronder gemotiveerd.

 

 Motivering afwijking persrichtlijn

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Op 1 februari 2021 is er een mondelinge behandeling in een handelszaak. De zaak gaat over het verwijderen van privacygevoelige documenten van social media.

  Beslissing van de voorzitter

  Het hof wijst het verzoek tot opnamen maken af. Het belang van de privacy van de (indirect) betrokkenen weegt zwaarder dan het belang van de openbaarheid.

 • Achtergrond

  Op donderdag 17 en vrijdag 18 december vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een regiezitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 20 verdachten terecht, onder wie een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Achtergrond

  Op donderdag 15 oktober vond de inhoudelijke behandeling plaats in de strafzaak tegen een verdachte van een steekpartij aan de haven in Breda. Hart van Nederland heeft toestemming gevraagd opnames te maken van alle delen van de zitting zoals die in de persrichtlijn staan omschreven. Daarnaast willen zij opnames maken van de slachtofferverklaringen.

  Beslissing van de voorzitter.

  De rechtbank staat toe het verzoek om beeld- en geluidsopnames te maken van de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir, pleidooi, repliek en dupliek. Nu de slachtoffers in deze zaak expliciet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van hun verklaring, wordt tevens toestemming verleend voor het opnemen van de slachtofferverklaringen. In verband met de in de zittingszalen getroffen voorzieningen en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, wordt het filmen van de opkomst van de rechtbank niet toegestaan. Daarnaast wordt het verzoek om de feitenbehandeling op te nemen afgewezen. De rechtbank heeft hierbij het belang van de openbaarheid afgewogen tegen het belang van een goede rechtspleging. Namens verdachte is bezwaar gemaakt tegen het maken van opnames. Gewezen is op de persoonlijkheid van verdachte en zijn verbale capaciteiten. Namens hem is aangegeven dat hij zich zal beroepen op zijn zwijgrecht indien zijn stem toch (al dan niet vervormd) wordt opgenomen. Het belang van de waarheidsvinding weegt dusdanig zwaar dat de rechtbank opnames van de stem van de verdachte niet toestaat.

 • Het hof staat niet toe dat er beeld- of geluidsopnames worden gemaakt van getuigen, omdat daarvan in deze zaak een negatieve invloed kan uitgaan op de waarheidsvinding en op een goed verloop van het onderzoek ter terechtzitting. Die beslissing berust op de volgende overwegingen:

  • het gaat om een strafzaak die de intensieve aandacht van de media heeft, en waarin het gaat om zeer ernstige strafbare feiten;
  • de ervaring leert dat getuigen een (grote) drempel kunnen ervaren om in een dergelijke strafzaak (ter terechtzitting) als getuige een verklaring af te leggen;
  • die drempel zal hoger worden als getuigen vernemen dat hun verklaring mogelijk wordt opgenomen en beeld- en of geluidsopnamen daarvan kunnen worden gepubliceerd;
  • daarbij komt dat het voor de waarheidsvinding belemmerend kan werken als een getuige ter terechtzitting moet verklaren in het besef dat alles wordt opgenomen en mogelijk wordt uitgezonden op televisie.

  Aan die overwegingen doet de mogelijke toestemming die door een getuige wordt gegeven om opnamen te maken van zijn of haar verhoor ter terechtzitting niet af. Voormelde overwegingen brengen ook mee dat het hof niet toestaat dat ter terechtzitting gemaakte tekeningen van getuigen worden gepubliceerd.

 • Achtergrond

  Op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 20 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.
 • Achtergrond

  Op dinsdag 8 september 2020 was de inleidende zitting van de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat naar een appartementencomplex in Kerkdriel, bedreiging en een poging tot afpersing. Het slachtoffer in deze zaak is een medewerker van een fruitgroothandel uit Hedel. Er hebben al meerdere bedreigingen en (pogingen tot) afpersing gericht tegen de eigenaren en medewerkers van dat bedrijf plaatsgevonden (van deze zaken wordt de man niet verdacht). De bedreigingen en (pogingen tot) afpersingen begonnen nadat bij het bedrijf tussen geïmporteerd fruit drugs werden aangetroffen.

  RTL Boulevard verzocht om de volledige pro-formazitting te mogen filmen, inclusief de stem van de verdachte. De verdachte en zijn advocaat verzetten zich tegen dit verzoek. De officier van justitie kon zich vinden in de punten van de advocaat.

  Beslissing van de voorzitter

  Het belang van de privacy van de verdachte (die heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het maken van geluidsopnamen) weegt, mede gelet op de aard van de strafzaak, de jonge leeftijd van verdachte en zijn blanco stafblad, zwaarder dan het belang van de openbaarheid. De stem van verdachte mag daarom niet worden opgenomen. Professionele procesdeelnemers mogen wel gefilmd worden. Namen en personalia van verdachten die worden genoemd door professionele procesdeelnemers dienen te worden weggepiept in de montage van de beelden. De voorzitter benadrukt dat deze beslissing alleen geldt voor deze pro-formazitting. Bij een nieuw verzoek tijdens een vervolgzitting zal opnieuw een afweging van de belangen gemaakt worden.

 • Achtergrond

  Op donderdag 3 september is er een raadkamerzaak naar aanleiding van een verzoekschrift. Blue Tiger Media heeft toestemming gevraagd voor het maken van beeld- en geluidopnamen.

  Beslissing van de voorzitter

  Het gaat hier niet om een reguliere strafzaak, maar om een raadkamerzaak naar aanleiding van een verzoekschrift. De voorzitter van de meervoudige kamer die deze zaak behandelt, wijst het verzoek daarom af. Hij heeft daarbij rekening gehouden met de persoon van de betrokkene en de aard en omstandigheden van deze zitting. Het verzoekschrift dat tijdens de zitting besproken wordt, gaat over het houden van een getuigenverhoor in een in veel opzichten gevoelige kwestie waarmee grote financiële en andere belangen gemoeid zijn. Het is van belang om die bespreking in alle rust te kunnen laten plaatsvinden. De aanwezigheid van een camera en geluidsopnameapparatuur draagt daar niet toe bij.

  Het belang van de waarheidsvinding waarvan de bespreking van het verzoek tot een getuigenverhoor een noodzakelijke en belangrijke voorfase is, en een goed en ordelijk verloop van de zitting wegen zwaarder dan het belang van het kunnen maken van opnames van de zitting.

 • Achtergrond

  Op maandag 13 en dinsdag 14 juli vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 21 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Achtergrond

  Op donderdag 2 juli vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een man die er van verdacht wordt in januari 2019 een man om het leven te hebben gebracht in een caravan en de caravan daarna in brand te hebben gestoken. Documentairemaker Rob Noy maakt een korte documentaire over deze zaak waarbij hij de zaak kort in beeld wil brengen alsook een reactie van de verdachte over deze strafzaak. Verdachte zelf heeft toestemming gegeven voor beeld- en geluidsopnames van hem.

  Beslissing van de voorzitter

  De rechtbank staat toe het verzoek om (beeld- en geluids)opnames te maken van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat van verdachte. Voor overige onderdelen van de zitting wordt dit verzoek afgewezen.
  Bij deze beslissing is rekening gehouden met de aard en de gevoeligheid van de zaak, de privacy van de nabestaanden en het belang van een ordelijk verloop van de terechtzitting. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor zowel de verdachte, maar ook voor de nabestaanden.
  Van de verdachte mogen dus geen stemopnamen worden gemaakt. Ook mag de verdachte niet gefilmd worden. Dit laatste is sowieso volgens de Persrichtlijn al niet toegestaan.

 • Achtergrond

  Het betreft een ontslagzaak bij het Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland. De Familie Film & TV heeft een verzoek ingediend om voor de NPO filmopnames van de zitting te maken voor een documentaire.

  Beslissing rechter

  De rechtbank ziet, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, aanleiding het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames af te wijzen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Een geschil omtrent beeldopnames en communicatie via sociale media maakt onderdeel uit van deze zaak, waardoor de aanwezigheid van een camera tijdens de zitting een belemmering kan zijn om ter zitting duidelijkheid te krijgen over hetgeen feitelijk is voorgevallen.
  Het maken van filmopnames tijdens de behandeling van de zaak zal ertoe leiden dat partijen zich onvoldoende vrij zullen voelen om vrijuit te spreken. Ook zal het in de weg staan aan een mogelijk gesprek tussen partijen om samen tot een oplossing te komen


 • Achtergrond

  Op donderdag 14 mei vond een pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van onttrekking van zijn zoontje en bedreigingen van verschillende personen. RTL Boulevard heeft toestemming gevraagd de volledige pro formazitting te mogen filmen, inclusief de stem van verdachte.

  Beslissing van de voorzitter

  De rechtbank staat toe het verzoek om (beeld- en geluids)opnames te maken van de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging en een eventuele toelichting over de stand van het onderzoek door de officier van justitie en tot slot van de eventuele beslissing van de rechtbank op mogelijke verzoeken die zullen worden gedaan. In verband met de in de zittingszalen getroffen voorzieningen en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, wordt het filmen van de opkomst van de rechtbank niet toegestaan. De rechtbank ziet verder, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, aanleiding het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames voor het overige af te wijzen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Het belang van een goede rechtspleging en de privacy van de verdachte (die heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het maken van opnamen) wegen, mede gelet op de aard van de zaak, dusdanig zwaar dat niet méér beeld- en geluidsopnames kunnen worden gemaakt dan de hierboven vermelde.

 • Achtergrond

  Op 2, 3, 5 en 6 maart 2020 vindt in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, de inhoudelijke behandeling plaats in de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De NOS maakt opnames in de zittingszaal en deelt deze opnames met andere media. In de regel wordt toegestaan dat ook de stem van de verdachte wordt opgenomen. Op die regel wordt in dit geval een uitzondering gemaakt.

  De beslissingen van de voorzitter

  De feiten waarvoor de verdachte terechtstaat zijn buitengewoon ernstig en de behandeling van de zaak staat nog steeds in het volle publicitaire licht. Tijdens deze zitting wordt het dossier besproken. Die bespreking ziet zowel op de feiten als op de persoon van de verdachte. De aanwezigheid van verdachte bij de inhoudelijke behandeling vloeit voort uit een voor hem geldende wettelijke verplichting. De rechtbank heeft eerder beslist dat op grond van wat over zijn vermoedelijke psychische gesteldheid is gebleken, hij niet in staat is om zelf zijn belangen in de strafzaak naar behoren te behartigen. Op grond van die wet is aan hem een raadsman toegevoegd en vindt de behandeling in beginsel met gesloten deuren plaats. De rechtbank maakt, gelet op alle belangen die spelen, een uitzondering op die regel en zal ook de inhoudelijke behandeling van de zaak in het openbaar laten plaatsvinden. Gelet op dit alles, en na afweging van alle de op dit punt in het geding zijnde belangen, is het volgens beslissing van de voorzitter echter niet toegestaan om ook van wat op de zitting door de verdachte wordt gezegd en verklaard (geluids)opnamen te maken. Het OM toont bij gelegenheid van de behandeling van de feiten en later het requisitoir een reconstructie. Nu de beelden als schokkend kunnen worden ervaren en de belangen van nabestaanden en slachtoffers eraan in de weg staan dat die beelden in het publieke domein circuleren althans beschikbaar kunnen zijn, is het niet toegestaan van die beelden enige opname te maken.

 • Achtergrond

  Op woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 16 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het om (bestuurs)leden van motorclub Caloh Wagoh die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zouden zijn voor onder meer 4 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers.
  De Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • De rechtbank Oost-Brabant start maandag 17 februari om 9.00 uur met de pro-formabehandeling van de strafzaken tegen de eerste 7 verdachten in ‘operatie Alfa’. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 7 onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten.

  De rechtbank Oost-Brabant hanteert de persrichtlijn (pdf, 2,9 MB). Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben verzocht om in deze zaak maandag daarop een uitzondering op gebied van audiovisuele media te maken. Dit vanwege veiligheids- en privacyredenen.
  De voorzitter van de rechtbank stelt voorop dat een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van de openbaarheid en van de persvrijheid enerzijds, en de belangen van privacy en veiligheid van de procesdeelnemers anderzijds. De voorzitter maakt deze afweging gezien de aard en de resultaten van het opsporingsonderzoek op dit moment.

  Vanuit de verdediging is (deels vanwege de grote media-aandacht en bezorgdheid voor stigmatisering of negatieve beeldvorming) bezwaar gemaakt tegen het al dan niet vervormd opnemen van de stem van de verdachten. Dat bezwaar honoreert de voorzitter. In de afweging privacy-openbaarheid dienen de privacybelangen van de verdachten in dit stadium van het proces (het gaat om een pro-formazitting, er is sprake van een verdenking gebaseerd op een niet volledig dossier en verdachten hebben nog niet inhoudelijk verklaard) het zwaarst te wegen.
  Een van de advocaten had om een Twitterverbod gevraagd. Dat verzoek heeft de voorzitter afgewezen: tijdens de zitting mogen journalisten gewoon via Twitter verslag doen.

  Het Openbaar Ministerie vraagt de voorzitter te beslissen dat er geen beeldopnamen mogen worden gemaakt van de officieren van justitie. Het opnemen van geluid is geen probleem. De voorzitter heeft dat verzoek ingewilligd. Het is belangrijk dat juist in dit stadium, waarin het onderzoek nog gaande is, de officieren van justitie hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen en dat ze zich vrij voelen de naar hun inzicht nodige beslissingen te nemen. Uit het verzoek van het Openbaar Ministerie maakt de voorzitter op dat bij het Openbaar Ministerie daarover zorgen bestaan. Er kan niet worden gezegd dat het ontstaan van dergelijke zorgen onreëel is. Bij het inwilligen van dit verzoek merkt de voorzitter op dat het verbieden van het in beeld brengen van de officieren van justitie slechts een beperkt aspect van de verslaglegging raakt nu het tijdens de zitting maken van geluidsopnamen van de officieren wel is toegestaan.

  Dat betekent dat beeld- en geluidsopnamen mogen worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, er geluidsopnamen mogen worden gemaakt van het uitspreken van de tenlastelegging en beeld- en geluidsopnamen zijn toegestaan van eventuele beslissingen van de rechtbank. De officieren van justitie mogen niet in beeld worden gebracht door camera’s of tekenaars. En van de verdachten mogen geen stemopnamen worden gemaakt. De verdachten mogen ook niet gefilmd worden (dat is volgens de persrichtlijn al niet toegestaan).

  De zitting is openbaar en kan dus worden bijgewoond door pers en publiek.

 • Achtergrond

  Vanuit de pers is verzocht om tijdens de pro-formabehandeling van deze strafzaak beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de gehele behandeling, inclusief opnames van de verdachte.

  Beslissing van de voorzitter

  Bij de beslissing welke opnames van de zitting mogen worden gemaakt, dient rekening te worden gehouden met verschillende belangen, waaronder het belang van de openbaarheid, het belang van de privacy van verdachten en andere procesdeelnemers en een zorgvuldig verloop van de procedure. Na afweging van die belangen beslist de voorzitter dat beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt van:

  • de opkomst van de rechtbank,

  • de opening van de zitting door de voorzitter,

  • de voordracht van de officier van justitie,

  • de bespreking van de voortgang van de zaak door de rechtbank,

  • de eventuele verzoeken en/of toelichting daarop van de officier van justitie en de advocaat,

  • de eventuele beslissing daarop van de rechtbank,

  • de aan het eind van de zitting door de rechtbank te bespreken verdere voortgang in de zaak.

  Voor het overige mogen geen opnames worden gemaakt, in het bijzonder niet van het publiek of van de verdachte, indien deze ter terechtzitting verschijnt. De verdachte heeft geen toestemming verleend voor het maken van beeldopnames en heeft bezwaar gemaakt tegen het opnemen van zijn stem. De privacy van de verdachte weegt in dit stadium van de procedure zwaarder dan de andere belangen, waaronder het belang van openbaarheid. Namen en personalia van de verdachte en slachtoffers die worden genoemd door professionele procesdeelnemers dienen te worden weggepiept in de montage van de beelden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.