Laden...

Toelichting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Toelichting
illustratieve afbeelding

 

Over het Centraal insolventieregister

Alleen insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar.

U kunt uw zoekvraag opslaan zodat deze bij het hernieuwd openen van het CIR ingevuld verschijnt.

Het CIR is voor iedereen kosteloos in te zien; tegen betaling kan men een uittreksel ontvangen bij de rechtbank waar de insolventie dient.

Let op:

 • Alleen de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die zijn uitgesproken nà 1 januari 2005 zijn in het CIR opgenomen. Tot zes maanden na beëindiging van een insolventie zijn de betreffende gegevens nog in het CIR te raadplegen.
 • Insolventieverslagen in faillissementen en surseances van rechtspersonen zijn raadpleegbaar indien de curator deze digitaal heeft ingediend bij de rechtbank.

Hulp tijdens gebruik Centraal Insolventieregister

In deze toelichting vindt u een uitgebreide toelichting op de werking en de inhoud van het CIR. Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen en/of opmerkingen, stel uw vraag dan per mail.

 

Het Centraal Insolventieregister bereiken

Het CIR kunt u bereiken door het intypen van het adres https://insolventies.rechtspraak.nl/ in de adresbalk van uw browser (gevolgd door Enter). Of via het menu ´Registers´ op Rechtspraak.nl, waarna u kiest voor ´Centraal Insolventieregister´.

U komt direct op de zoekpagina terecht. Mocht u niet iedere keer de adresregel willen typen om in het register te kunnen zoeken, maakt u dan een zogenaamde ‘Favoriet’ aan. Wanneer u zich bevindt op de eerste pagina van de applicatie klikt u bovenaan in de menubalk van Internet Explorer op Favorieten (Favorites). U kiest voor ‘Toevoegen aan favorieten’ (Add to favorites). Er verschijnt nu een scherm waarin achter ‘Naam’ (Name) ‘Insolventies´ staat genoteerd. Klik nu op OK. Wanneer u de volgende keer naar het CIR wilt navigeren, klikt u op ‘Favorieten’ (Favorites), gevolgd door een klik op ‘Insolventies’, dat nu vermeld staat in de zogenaamde favorietenlijst.

Voor het gebruik van de applicatie heeft u de menubalk(en) van Internet Explorer niet nodig. Deze menubalken zijn desgewenst onzichtbaar te maken (en weer tevoorschijn te halen) met de functietoets F11.

Menukeuzes

Wanneer u op de zoekpagina van het CIR binnenkomt, vindt u links op het scherm een aantal algemene menukeuzes die binnen het CIR altijd zichtbaar zijn:

Wanneer u op ‘Toelichting’ klikt opent zich de helptekst met enige uitleg over het gebruik van het CIR Klikt u op ‘Bekendmakingen Insolventies’ kan komt u op de pagina waar dagelijks de in de Staatscourant gepubliceerde insolventies zijn te raadplegen. Klikt u op ‘EU-registraties’ dan komt u in het openbare register dat op verzoek van de curator ingeschreven insolventieprocedures bevat, voor zover die procedures zijn geopend op voet van artikel 3, lid 1 en 2 van de EU Insolventieverordening en het gaat om schuldenaren die een vestiging hebben in Nederland. . Klikt u op ‘Webservice Centraal Insolventieregister’ dan kunt u bij IVO Rechtspraak de service automatische bevraging CIR aanvragen.

 

De zoekmodule

De zoekmodule is opgebouwd uit drie tabbladen. Deze tabbladen weerspiegelen de weg die u aflegt bij het zoeken naar informatie. Op het eerste tabblad 'Zoeken' vult u de zoekvraag in, op het tweede tabblad 'Resultaat' vindt u de lijst met zoekresultaten. Op het meest rechter tabblad ‘Detail’ vindt u meer informatie per gevonden insolventie.

Het gebruik van de 'vorige'/'back'- of 'volgende'/'forward'-knop in uw browser raden wij u af. De kans is aanzienlijk dat u hiermee niet de juiste pagina's te zien krijgt. Gebruikt u liever de tabbladen en menukeuzes om te navigeren binnen het CIR.

Het verdient aanbeveling om uw zoekvraag zo precies mogelijk te stellen. Met een meer gespecificeerde zoekvraag vindt u de voor u relevante gegevens sneller. De tijdwinst die u hiermee behaalt is tweeledig: De zoekmachine van het CIR komt sneller met zoekresultaten die vervolgens door de kleinere hoeveelheid resultaten ook sneller door u op relevantie te beoordelen zijn. Het kan voorkomen dat uw zoekvraag zóveel resultaten oplevert dat het CIR deze niet goed kan weergegeven. Op uw scherm verschijnt dan de mededeling: “Er zijn te veel zoekresultaten gevonden. Specificeer uw zoekcriteria.”

Rechtsboven in het zoekscherm kunt u zien tot welke datum de insolventiegegevens zijn bijgewerkt. De gegevens zijn het meest recent wanneer de datum van dit veld hetzelfde is als de datum waarop u het CIR bevraagd.

               

 

Zoeken

U kunt zoeken op insolventiekenmerken of naar een natuurlijk persoon of rechtspersoon/handelsnaam. Om bij de laatste twee manieren van zoeken resultaat te krijgen zult u een aantal verplichte zoekvelden moeten invullen. De reden waarom er aan het zoeken naar Insolventies zoekcriteria zijn verbonden, is gelegen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Achter de zoekvelden vindt u info-knoppen. Wanneer u op zo’n knopje klikt, opent zich een pop-up, waarin specifieke informatie staat over het zoekveld dat bij de info-knop hoort.

- zoeken op insolventiekenmerken

Binnen het zoeken op insolventiekenmerken, zijn er een drietal mogelijkheden:

1. Zoeken op datum, rechtbank en type publicatie

U kunt hier aangeven dat u zoekt naar één of alle type publicaties van één specifieke of van alle rechtbanken, in een door u aangegeven tijdsperiode. Het is niet mogelijk om op deze manier te zoeken naar publicaties die ouder zijn dan één jaar.

Datum

Achter het veld ‘Datum’ staat een keuzelijst waarin u kunt aangeven dat u de insolventies van vandaag of van de laatste week wilt zien. Wanneer u uit de lijst kiest voor ‘na’, verschijnt er een veld achter de keuzelijst waarin u een datum kunt invullen. De datum wordt dd-mm-jjjj geschreven. Standaard staat de keuzelijst op ‘vandaag’.

Rechtbank

Bij Rechtbank kunt u kiezen voor één specifieke rechtbank of voor alle rechtbanken tegelijk. Kruist u de checkbox aan vóór het type publicatie van uw keuze. Standaard staat het vinkje aan vóór ‘alle’.

Type publicatie

Indien gewenst kunt u uw zoekvraag aanscherpen met het zoeken op een specifiek type publicaties. Kruist u de checkbox aan vóór het type publicatie van uw keuze. Standaard staat het vinkje aan vóór ‘alle’.

2. Zoeken op publicatiekenmerk

Het publicatiekenmerk is een samengesteld nummer. Het bestaat uit een systeemnummer, een afkorting van het gerecht, het insolventienummer, het type publicatie, het volgnummer en het jaar van publicatie. Voorbeeld: 12.zwb.13.123.F.1300.1.13.

Publicaties die voor 01-01-2013 (de ingangsdatum van de Wet herziening gerechtelijke kaart) zijn gepubliceerd hebben een kenmerk dat niet wordt voorafgegaan door een systeemnummer. Voorbeeld: ams.05.123.F.1300.1.05.

3. Zoeken op insolventienummer en rechtbank

Iedere insolventie heeft een eigen insolventienummer waarop in het register gezocht kan worden. Een insolventienummer bestaat uit het type insolventie, een systeemnummer, het startjaar en een volgnummer. Voorbeelden: F.19/13/123, R.04/10/45.

Het systeemnummer is vanaf 01-01-2013 (de ingangsdatum van de Wet herziening gerechtelijke kaart) aan bestaande en nieuwe insolventienummers toegevoegd om deze landelijk uniek te maken. Daarvoor zag een insolventienummer er bijvoorbeeld als volgt uit: R.01/234, S.08/52.

Wanneer u zoekt op een insolventienummer waar het systeemnummer in is opgenomen dan kunt u niet ook nog een rechtbank naam invullen (omdat deze al landelijk uniek is).

Zoekt u op een insolventienummer in het oude formaat (zonder systeemnummer) dan kunt u optioneel nog een rechtbank selecteren om het aantal resultaten te beperken. Dit werkt alleen in combinatie met de oude rechtbank namen.

U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken.

- zoeken op natuurlijk persoon

De volgende zoekcombinaties zijn mogelijk, wanneer u wilt zoeken naar een insolventie van een natuurlijk persoon:

 • voorvoegsels, achternaam en geboortedatum
 • voorvoegsels, achternaam, postcode en huisnummer
 • geboortedatum, postcode en huisnummer

Voorvoegsel en achternaam

Alhoewel wij ons uiterste best om te zorgen voor correcte registratie van persoonsgegevens in het Centraal Insolventieregister, is deze registratie helaas niet altijd consequent.

Wij raden u daarom aan om de hieronder geschetste zoekopties te gebruiken om een zo nauwkeurig mogelijk zoekresultaat te verkrijgen.

Houd daarbij rekening met het volgende.

 • De zoekmachine maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters;
 • Jokertekens als ‘?’ of ‘*’ worden niet geaccepteerd;
 • Het is niet vereist dat ‘diakritische tekens’ als zodanig worden ingevuld. 'é' kan worden ingevoerd als 'e', 'ç' als 'c', 'ï' als 'i'). Wanneer u dus ‘Mohlmann’ opgeeft als achternaam, zult u ook ‘Möhlmann’ vinden. 
1. Zoek allereerst door een normale plaatsing van de zoektermen: plaats het voorvoegsel voluit in het veld Voorvoegsel. Bijvoorbeeld 'van de', 'op den'. Maak dus geen gebruik van afkortingen (niet: 'vd', 'v.d.', 'v/d'). Is er geen voorvoegsel, laat dit veld dan leeg.
Plaats de volledige achternaam in het veld Achternaam. Indien de gezochte persoon tevens de naam van de partner gebruikt, probeer dan eerst de daarvoor gebruikelijke schrijfwijze. Bijvoorbeeld: ‘Jansen-Smits’.

Indien dit geen resultaat oplevert dan kunt u de volgende varianten proberen, eventueel in combinatie:

2. Plaats het voorvoegsel niet in het veld Voorvoegsel, maar voor de achternaam in het veld Achternaam. Voorbeeld: plaats ‘de Boer’ in Achternaam.

3. Plaats bij voorvoegsels die niet van Nederlandse oorsprong zijn, tevens een afbreekstreepje tussen het voorvoegsel en de achternaam – in het veld Achternaam.
Probeer dus niet alleen ‘El Haddaoui’ in het veld Achternaam, maar ook

‘El-Haddaoui’.

4. Vul het voorvoegsel helemaal niet in, noch in het veld Voorvoegsel, noch in het veld Achternaam.

5. Laat de geboortenaam weg, en zoek alleen op de naam van de partner. Dus zoek voor iemand die ‘Jansen-Smits’ heet, alleen op ‘Jansen’. Houd er daarbij rekening mee dat het in Nederland is toegestaan om de naam van de partner en de geboortenaam ook in omgekeerde volgorde te gebruiken. Daarom zou in dit voorbeeld ook ‘Smits’ geprobeerd moeten worden.

Geboortedatum

De geboortedatum dient te worden ingevoerd als dd-mm-jjjj. U kunt ook gebruik maken van de kalender.

Postcode

U kunt voor het invullen van de postcode zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. Het maakt niet uit of u wel of geen spatie gebruikt. Zoekt u op een buitenlandse postcode, dan vult u de (eerste) vier cijfers in van de postcode en als letters BE voor een postcode uit België, DU voor een postcode uit Duitsland e.v.

Huisnummer

De huisnummertoevoeging kunt u achterwege laten. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar een adres met het huisnummer ‘16A bis’ kunt u wat betreft het huisnummer volstaan met ‘16’.
- zoeken op rechtspersoon/handelsnaam

De volgende zoekcombinaties zijn mogelijk, wanneer u wilt zoeken naar een insolventie van een rechtspersoon of wilt zoeken op handelsnaam:

 • naam
 • nummer Kamer van Koophandel
 • postcode en huisnummer (huisnummer mag ook een postbusnummer zijn)

Naam

U kunt zowel zoeken op de naam van de rechtspersoon als op de handelsnaam. U kunt zoeken op een deel van de naam door gebruik te maken van wildcards, zoals * of ?. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op comp* vindt u ook alle namen die ‘computers’ bevatten. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken.

KvK-nummer

Bij het zoeken naar Kamer van Koophandel-nummer kunt u geen gebruik maken van wildcards zoals * of ?. Wel kunt u volstaan met de laatste vijf cijfers van het Kamer van Koophandel-nummer.

Postcode

U kunt voor het invullen van de postcode zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. Het maakt niet uit of u wel of geen spatie gebruikt. Zoekt u op een buitenlandse postcode, dan vult u de (eerste) vier cijfers in van de postcode en als letters BE voor een postcode uit België, DU voor een postcode uit Duitsland e.v..

Huisnummer

De huisnummertoevoeging kunt u achterwege laten. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar een adres met het huisnummer ‘16A bis’ kunt u wat betreft het huisnummer volstaan met ‘16’. Het huisnummer mag ook een postbusnummer zijn.
Wanneer u uw zoekvraag correct en volledig heeft ingevuld op het zoekformulier, klikt u op de zoekknop. U komt nu automatisch op de resultaatpagina.

Om een leeg zoekscherm te krijgen klikt u op de knop 'Wissen'. Het verdient aanbeveling om vóór iedere nieuwe zoekvraag die u invult, eerst het zoekformulier te legen met behulp van deze knop.

Ook bestaat er de knop ‘Opslaan zoekvraag’. Indien een zoekvraag wordt opgeslagen staat deze bij het hernieuwd openen van het CIR vooringevuld. Dit betekent dat als u veelvuldig zoekt via één bepaalde zoekmethode, u door het gebruik van de knop ‘Opslaan zoekvraag’ in het vervolg geen keuze meer hoeft te maken voor insolventiekenmerken, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

    
 

Resultaat

Op deze pagina worden de resultaten van uw zoekvraag getoond. De zoekopdracht wordt boven aan de pagina weergegeven alsmede het totaal aantal gevonden insolventies. Rechtsboven in het zoekscherm kunt u zien tot welke datum de insolventiegegevens zijn bijgewerkt. De gegevens kunnen worden geprint. Met de knoppen ‘Aanpassen’ en ‘Opnieuw’ kunt u de eerder gestelde zoekvraag aanpassen of opnieuw stellen.

De volgende gegevens worden per rolhandeling in het overzicht weergegeven:

 • publicatienummer
 • partijnaampublicatie
 • omschrijving van de meest recente publicatie van de gezochte insolventie

Deze gegevens zijn sorteerbaar met een klik op de kolomkop van uw keuze.

In de resultaatlijst ziet u steeds (uitsluitend) de meest recente publicatie van zaken die aan uw zoekcriteria voldoen. Een volledig overzicht van de publicaties ziet u op het detail-tabblad, om hier te komen klikt u op de publicatie van de insolventie waarvan u de historie wilt bekijken.

Indien er op de gestelde zoekvraag één resultaat is, wordt de resultaatlijst niet getoond maar komt men direct op de detailpagina terecht.

 

Detail

Op deze pagina worden de details van de insolventie getoond. Alle publicaties met betrekking tot de insolventie (mits de publicatiedatum jonger is dan 1 januari 2005) worden hier overzichtelijk getoond.

Bovenaan de pagina worden de volgende gegevens weergegeven: de naam, de geboortedatum (bij natuurlijk persoon), het woonadres c.q. vestigingsadres c.q. correspondentieadres.

Daarna wordt (indien van toepassing) de handelsnaam, het KvK-nummer, het vestigingsadres en/of het correspondentieadres getoond.

Vervolgens worden de verschillende publicaties weergegeven van de insolventie. Per publicatie wordt de publicatiedatum, het publicatiekenmerk en de omschrijving van de publicatie weergegeven. Let op: Het kan zijn dat u niet alle eerdere publicaties vindt van de insolventie omdat de historie van het register start per 1 januari 2005.

De meest recente curator of bewindvoerder wordt getoond met adres en telefoonnummer. Ook de rechter-commissaris wordt weergegeven en het insolventienummer van de insolventie.

Indien er meer resultaten op de resultaatlijst weergegeven waren, kunt u via de links ‘vorige’ en ‘volgende’, rechtsboven in het scherm, navigeren tussen de resultaten.

De detailpagina kan geprint worden, gebruik hiervoor de print-button.

Indien er voor de insolventie digitaal insolventieverslagen zijn ingediend door de curator, zijn die onder de insolventiegegevens te raadplegen. De inhoud van de insolventieverslagen is identiek aan het papieren exemplaar dat aan de rechtbank is toegezonden.

Door op de naam van het insolventieverslag te klikken kunt u het verslag inzien en opslaan. Het verslag is van het formaat PDF, u kunt het bekijken als u in het bezit bent van een PDF-reader.

 

 

 

Afkortingen

In de bekendmakingen van insolventies worden regelmatig afkortingen gebruikt. Deze afkortingen betekenen:

 • bwv = bewindvoerder
 • corr.adr. = correspondentieadres
 • cur = curator
 • geb. = geboren op
 • hodn = handelend onder de naam
 • KvK = Kamer-van-Koophandelnummer
 • RC = rechter-commissaris
 • surseance = surseance van betaling
 • vest.adr. = vestigingsadres
 • woonadr. = woonadres

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact