Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Strafzaak tegen Willem HolleederStrafzaak tegen Willem Holleederhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/strafzaak-willem-holleederWillem Holleeder wordt verdacht van 5 moorden, 1 geval van doodslag, 1 poging tot moord, 1 poging tot doodslag en deelname aan een criminele organisatie.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bunker-binnen.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption">Zittingszaal in de extra beveiligde rechtbank de Bunker [foto: Hollandse Hoogte]</span></span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Op 5 februari 2018 ging de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder van start. Daaraan vooraf gingen 14 pro-formazittingen. Er zijn voor deze zaak tot nu toe circa 60 zittingsdagen ingepland. De meeste zittingen vinden plaats in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.</p></div></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-formazittingen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Actieve stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">OM moet meer informatie geven over afspraken met Sonja Holleeder</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Het Openbaar Ministerie moet meer informatie geven over de afspraken die zijn gemaakt met Sonja Holleeder in aanloop naar het proces tegen Willem Holleeder. Specifiek moet het OM de vraag beantwoorden of, en zo ja, wat voor afspraken er zijn gemaakt over de inhoud van haar verklaringen, in aanvulling op de afspraak dat zij vrij kan verklaren zonder strafrechtelijke gevolgen. Dat heeft de rechtbank bepaald naar aanleiding van een verzoek van de verdediging.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/OM-moet-meer-informatie-geven-over-afspraken-met-Sonja-Holleeder.aspx">OM moet meer informatie geven over afspraken met Sonja Holleeder</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">De strafzitting: hoe komt een uitspraak van de rechter tot stand?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De officier van justitie vertelt waarvan hij de verdachte verdenkt. De rechter ondervraagt de verdachte en doet onderzoek. De officier van justitie vertelt of/waarom hij de verdachte schuldig vindt en welke straf/maatregel passend is. De advocaat verdedigt de verdachte en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. De verdachte krijgt het laatste woord.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx">Meer over de strafzitting</a></li></ul></div></div></div></div> </span><span> </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body">In totaal zijn ongeveer 60 zittingsdagen ingepland. De planning t/m 11 mei 2018 vindt u hieronder. De overige data tot aan de zomer staan in dit <a title="Planning%20Vandros.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Documents/Planning%20Vandros.pdf">overzicht <span class="rnl-file-properties">(pdf, 123,1 KB)</span></a>. De zittingen worden gehouden in de beveiligde rechtbank (de Bunker) in Osdorp, tenzij wordt vermeld dat ze op de rechtbank aan de Parnassusweg zijn. Zittingen beginnen in principe om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. Let op: de planning kan aan verandering onderhevig zijn. Het aantal plaatsen op de publieke tribune is beperkt, zie ook onder Zitting bijwonen. </div><div class="rnl-html-panel-body"> <br> </div><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Maandag 12 maart<br>Vrijdag 16 maart</p></td><td class="rnl-rteTable-default"><p>Getuigenverhoor A. Holleeder<br>Getuigenverhoor A. Holleeder</p></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Vrijdag 23 maart</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor A. Holleeder</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Maandag 26 maart (Parnassusweg) <br>Donderdag 29 maart</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Geen zitting<br>Getuigenverhoor S. den Hartog</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Vrijdag 6 april </p></td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor S. den Hartog</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Maandag 9 april (Parnassusweg)<br>Donderdag 12 april (Parnassusweg)<br>Vrijdag 13 april </p></td><td class="rnl-rteTable-default"><p>Horen getuige P.R. de Vries <br>Horen getuige P.R. de Vries<br>Geen zitting</p></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Maandag 23 april<br>Dinsdag 24 april</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Geen zitting<br>Geen zitting</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Vrijdag 11 mei</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Geen zitting</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Maandag 28 mei<br>Donderdag 31 mei</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Geen zitting<br>Geen zitting</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"><p>Dinsdag 12 juni</p></td><td class="rnl-rteTable-default">Geen zitting</td></tr></tbody></table></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum          </h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank bepaalt, naar aanleiding van een verzoek van de verdediging, dat het OM meer informatie moet geven over de afspraken met Sonja Holleeder. Het proces-verbaal hierover moet uiterlijk 9 maart door het OM aan de rechtbank overlegd worden.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/OM-moet-meer-informatie-geven-over-afspraken-met-Sonja-Holleeder.aspx">OM moet meer informatie geven over afspraken met Sonja Holleeder</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">06-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De strafzaak tegen W. Holleeder (Vandros) is van start gegaan. In <a title="Planning%20Vandros.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Documents/Planning%20Vandros.pdf"> deze planning <span class="rnl-file-properties">(pdf, 123,1 KB)</span></a> kunt u zien op welke dagen er zittingen zijn. Let op: de planning kan aan verandering onderhevig zijn.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Planning-strafzaak-tegen-W.-Holleeder-(Vandros).aspx">Planning strafzaak tegen W. Holleeder</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft bepaald dat van de ondervraging van verdachte noch visuele, noch audio opnamen gemaakt mogen worden.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissing-als-bedoeld-in-artikel-3.8-van-de-Persrichtlijn-.aspx">Beslissing als bedoeld in artikel 3.8 van de Persrichtlijn</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">29-01-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">Op maandag 5 februari start bij de rechtbank Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder. De zitting begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Bunker, Zuidermolenweg 1 in Amsterdam Osdorp. Publiek kan de zittingen bijwonen, maar alleen als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-zaak-tegen-Willem-Holleeder.aspx">Start inhoudelijke behandeling zaak tegen Willem Holleeder</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-12-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Willem Holleeder wordt tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak als eerste ondervraagd. Daarna worden de getuigen gehoordn, waaronder de zussen en ex-vriendin van Holleeder.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Holleeder-wordt-als-eerste-ondervraagd.aspx">Holleeder wordt als eerste ondervraagd</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Holleeder blijft in voorlopige hechtenis. Hij mag niet nu al de drie jaar gevangenisstraf uitzitten die hij nog open heeft staan.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Holleeder-blijft-in-voorlopige-hechtenis.aspx">Holleeder blijft in voorlopige hechtenis</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">22-02-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">3 getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder worden niet uitsluitend en ook niet al op korte termijn in een openbare zitting gehoord. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissing-op-verzoeken-OM-in-zaak-Holleeder.aspx">Beslissing op verzoeken OM in zaak Holleeder</a> </li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende rechters behandelen deze zaak: </p><ul><li>dhr. mr. F.M. Wieland (voorzitter)</li><li>mw. mr. B.E. Mildner</li><li>mw. mr. M.A.E. Somsen</li><li>mw. mr. M.C. Eggink</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. L. Stempher</li><li>mr. S. Tammes</li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De advocaten van de verdachte zijn mr. S.L.J. Janssen en mr. R. Malewicz.</p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a></a><img src="/SiteCollectionImages/Bunker-buiten.jpg" /><span class="rnl-html-block-caption">De extra beveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam Osdorp [foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtszaak vindt plaats in de extra beveiligde zittingszaal in Amsterdam Osdorp (de Bunker), Zuidermolenweg 1. </p><p> De behandeling van de zaak is openbaar. In principe is het dan ook mogelijk om de zittingen als publiek bij te wonen. Het aantal plaatsen op de publieke tribune in de Bunker is echter beperkt en journalisten hebben voorrang op andere belangstellenden. Gezien de grote mediabelangstelling voor deze zaak is er daarom geen garantie dat u naar binnen kunt. Vooraf aanmelden is niet nodig. U dient wel een legitimatiebewijs mee te nemen.</p><p> <strong>Let op: uw mobiele telefoon en andere communicatiemiddelen (laptops, iPads, tablets) mogen het gebouw niet in. Er zijn geen kluisjes om uw spullen in op te bergen.</strong></p><p> Voor journalisten gelden andere regels, mits geaccrediteerd. Lees meer over de accreditatieregeling in dit <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-zaak-tegen-Willem-Holleeder.aspx">nieuwsbericht</a>.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Paginas/default.aspx">Rechtbank Amsterdam</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Amsterdam</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"></div> </div> </div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting rechtbank Amsterdam</p><p>Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail naar <a href="mailto:info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl">info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl</a>.</p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"> <span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"> <a href="https://twitter.com/rbankamsterdam">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> <p class="rnl-rn">  </p></span> <p class="rnl-rn"> </p>Rechtbank Amsterdam

 

Uitspraken zoeken