Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

De zaak Mitch HenriquezDe zaak Mitch Henriquezhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/mitch-henriquezStrafzaak van de 2 agenten die vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed. <br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-mitch-henriquez.jpg" />[Foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> De rechtbank Den Haag behandelt deze strafzaak. De inhoudelijke behandeling vindt plaats tussen 13 en 24 november 2017. De uitspraak staat gepland op 21 december 2017. </p></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Regiezitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Actieve stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></span> </div></div></span> <span> <br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De eerste week van de inhoudelijke behandeling is afgerond. De rechtbank heeft de feiten besproken, de medische stukken behandeld en de medische deskundigen gehoord. Daarbij is ook aandacht besteed aan door de nabestaanden nieuw ingebrachte stukken. Verder hebben de nabestaanden hun spreekrecht uitgeoefend en dat is gedaan zowel door hen in persoon als door hun advocaten. Ten slotte zijn de vorderingen van de benadeelde partijen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan de orde gekomen.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Terugblik-eerste-week-inhoudelijke-behandeling-Mitch-Henriquez.aspx">Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez</a></li></ul></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Wat is een strafzaak?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht">Meer over strafrecht</a></li></ul></div></div></div></div> </span></span>       <span> </span></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Tijd</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3></h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">10 uur</td><td class="rnl-rteTable-default">Formuleren eis van het Openbaar Ministerie.</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">22-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default">Verdediging brengt namens de verdachte agenten standpunt naar voren.</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default">Rechtbank probeert tot een afronding van het onderzoek ter terechtzitting te komen met de verschillende reacties van de betrokken partijen en het laatste woord van de verdachten.</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">24-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default">Gereserveerd voor eventuele uitloop.</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21-12-2017</td><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default">Verwachte datum uitspraak.</td></tr></tbody></table> De zitting in deze strafzaak vindt plaats op het Justitieel Complex Schiphol (JCS).</div></div> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" id="div_09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" unselectable="on"></div><div id="vid_09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">17-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft onder andere de feiten besproken, medische stukken behandeld en medische deskundigen gehoord.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Terugblik-eerste-week-inhoudelijke-behandeling-Mitch-Henriquez.aspx">Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">04-07-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag in hoger beroep geoordeeld dat de Staat niet verplicht is de namen bekend te maken van de politieagenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Agenten-die-Mitch-Henriquez-aanhielden-blijven-anoniem.aspx">Agenten die Mitch Henriquez aanhielden blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1931">ECLI:NL:GHDHA:2017:1931</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">27-06-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">5 politieagenten die in 2015 in het Haagse Zuiderpark betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijven anoniem, belist de voorzieningenrechter.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nabestaanden-van-Mitch-Henriquez-krijgen-namen-van-agenten-nog-steeds-niet.aspx">Nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen namen van agenten nog steeds niet</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:6936">ECLI:NL:RBDHA:2017:6936</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-04-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De 2 agenten die vervolgd worden door het Openbaar Ministerie (OM) vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijven gedurende de strafzaak anoniem. Dat heeft de rechtbank Den Haag opnieuw besloten.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Verdachte-agenten-strafzaak-Mitch-Henriquez-blijven-anoniem.aspx">Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4052">ECLI:NL:RBDHA:2017:4052</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">06-04-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Pro-formazitting in strafzaak</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">31-03-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Nabestaanden van Mitch Henriquez eisten in kort geding de namen van 5 agenten. De voorzieningenrechter wijst de vordering van eisers af omdat de rechtbank in de strafprocedures al afwijzend heeft beslist op het gelijkluidende verzoek van eisers.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nabestaanden-van-Mitch-Henriquez-krijgen-namen-van-agenten-niet-.aspx">Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3222">ECLI:NL:RBDHA:2017:3222</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">30-03-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Het verzoek om 3 agenten strafrechtelijk te vervolgen en 2 agenten uitgebreider, voor meer strafbare feiten, te vervolgen voor de dood van arrestant Henriquez is afgewezen.</td><td><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Geen-extra-vervolging-in-strafzaak-over-dood-arrestant-Henriquez.aspx">Geen extra vervolging in strafzaak over dood arrestant Henriquez</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:840">ECLI:NL:GHDHA:2017:840</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:841">ECLI:NL:GHDHA:2017:841</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">27-03-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft moeten besluiten de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez nu niet te laten doorgaan. De reden hiervoor is, dat door de raadslieden van de verdachten 2 weken voor de eerste zittingsdag een rapport van een forensisch arts aan de rechtbank is overgelegd. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-van-de-zaak-Mitch-Henriquez-gaat-voorlopig-niet-door.aspx">Inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez gaat voorlopig niet door</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-02-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Eerste regiezitting in strafzaak</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nadere-informatie-eerste-openbare-zitting-zaak-Mitch-Henriquez-op-maandag-20-februari-2017.aspx">Nadere informatie eerste openbare zitting zaak Mitch Henriquez</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende rechters behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. J.W. du Pon (voorzitter)</li><li>mr. Y. J. Wijnnobel-van Erp</li><li>mr. N.F.H. van Eijk</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. H. Mol</li><li>mr. S. Sleeswijk-Visser</li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"> Mr. C.L.A. de Sitter en mr. Th. J. Kelder verdedigen de twee verdachten. </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Nabestaanden</h3><div class="rnl-html-block-body"> mr. R.A, Korver en mr. E.G.S. Roethof vertegenwoordigen de nabestaanden in deze zaak. </div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div><div><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a><img alt="Justitieel Complex Schiphol" src="/SiteCollectionImages/justitieel-complex-schiphol.jpg" /></a><span class="rnl-html-block-caption">Justitieel Complex Schiphol [Foto: HH]</span></div></div></div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtbank Den Haag behandelt deze strafzaak. Vanwege veiligheidsredenen vinden de zittingen plaats op het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. </p><h3>Zitting bijwonen </h3><p> Het is mogelijk om als belangstellende zittingen in de zaak bij te wonen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Om binnen te komen, kunt u gebruik maken van de hoofdingang. Om de zitting te kunnen volgen is een zaal live videoverbinding beschikbaar. Er is beperkte ruimte en de rechtbank laat publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zalen vol zijn, wordt de toegang geweigerd.</p></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Routebeschrijving</h2><div><div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>Bussen van lijn 185 rijden ieder kwartier vanaf Schiphol Plaza halte B15 rechtstreeks naar JCS en vice versa. De bus stopt direct voor de hoofdingang van het JCS. De reistijd van Schiphol Plaza naar JCS bedraagt circa vijf minuten.</p><h3>Beperkt aantal parkeerplekken</h3><p>Komt u met de auto? Er is een beperkte parkeermogelijkheid. U kunt tegen betaling (€ 2,50 per uur, uitsluitend PIN betalingen mogelijk) parkeren op het bezoekersgedeelte van het JCS-parkeerterrein. In de nabijheid van het JCS zijn geen verdere parkeervoorzieningen aanwezig.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Contact/Routebeschrijving/Paginas/routebeschrijving-haarlemmermeer-auto.aspx" target="_blank">Routebeschrijving Haarlemmermeer (auto)</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p>       <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Den Haag</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting rechtbank Den Haag</p><ul><li>Telefoon: 088 - 362 2300</li><li>E-mail: <a href="mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl">voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl</a> </li></ul></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul> </div></div></div></div> <span><span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden." href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.<br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></span></span></span></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> </span>Rechtbank Den Haag

 

Uitspraken zoeken