Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Zaak Nicky VerstappenZaak Nicky Verstappenhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/zaak-nicky-verstappenIn de strafzaak tegen Jos B. is op woensdag 12 december 2018 de eerste pro-formazitting in Maastricht.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img class="rnl-rtePosition-3" alt="Monument Nicky Verstappen (Foto: Hollandse Hoogte)" src="/SiteCollectionImages/Foto%20Monument%20Nicky%20Verstappen%20HH.jpg" />Monument Nicky Verstappen  </span><span class="rnl-html-block-caption">[Foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p> In de strafzaak tegen Jos B. was op woensdag 12 december 2018 de eerste pro-formazitting bij rechtbank Limburg, locatie Maastricht.</p></div></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p>Op woensdag 12 december 2018 was in Maastricht om 10.00 uur de eerste pro-formazitting.</p> <span> <div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-active">Pro-formazitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Active stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text"> nemen stap</span></li></ol></div></span></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is een Pro-formazitting?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Een pro-formazitting is nodig, als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p> </p></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><th class="rnl-rteTableEvenCol-default col-md-2" role="col">Datum</th><th class="rnl-rteTableOddCol-default col-md-6" role="col">Omschrijving</th><th class="rnl-rteTableEvenCol-default col-md-4" role="col">Nieuwsbericht</th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">26 -10-2019</td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1">Aankondiging eerste pro-formazitting in zaak Nicky Verstappen op 12 december 2018</td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Pro-formazitting-zaak-Nicky-Verstappen-op-12-december-2018.aspx">Nieuwsbericht</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">20-9-2018</td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1">Beslissing Raadkamer GevangenhoudingVoorarrest van Jos B. met 90 dagen verlengd</td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Voorarrest-van-Jos-B--met-90-dagen-verlengd.aspx">Nieuwsbericht</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">6-9-2018</td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1">Verdachte in zaak Nicky Verstappen voor 14 dagen in bewaring gesteld</td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Nicky-Verstappen-voor-14-dagen-in-bewaring-gesteld.aspx">Nieuwsbericht</a></li></ul></td></tr></tbody></table><div class="rnl-html-panel-footer"><p> </p></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De 3 rechters die deze zaak gaan behandelen zijn:</p><ul><li>dhr. mr. B.G.L. van der Aa</li><li>dhr. mr. M.B. Bax</li><li>mw. mr. C.G.A. Wouters</li></ul><p> <br>De griffier is mw. mr. C.K. Spronk</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p> </p></div></div></div><div class="col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak:</p><ul><li>dhr. mr. D. Mattheijs</li><li>dhr. mr. P. Emmen</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><p> </p></div></div></div><div class="col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Advocaat van de verdachte</h3><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>mr. G. Roethof</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><p> </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p> </p></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <span class="rnl-html-block-caption"><img alt="Rechtbank Maastricht" src="/SiteCollectionImages/Maastricht-1637-3453957109-O-2.jpg" /> Rechtbank Maastricht</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body">Op 12 december 2018 is de eerste pro-formazitting in de zaak Nick Verstappen. Alle vertegenwoordigers van de pers dienen zich vooraf aan te melden. Dit in verband met het organiseren van een extra aantal zitplaatsen voor de pers. Aanmelden kan – onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en welk medium u vertegenwoordigt - per e-mail tot 7 december 2018 bij Team Communicatie: <a href="mailto:rechtbanklimburg@rechtspraak.nl">rechtbanklimburg@rechtspraak.nl</a>. Houdt u bij uw komst naar het gerechtsgebouw er rekening mee dat gevraagd wordt naar uw perskaart en legitimatiebewijs? </div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Zitting bijwonen als publiek</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Het is in principe mogelijk om de zitting als publiek bij te wonen. Binnen de rechtbank worden extra zittingszalen vrijgemaakt, zodat het publiek daar de zitting op beeldschermen kan volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Als de zittingszalen vol zijn, is geen toegang meer mogelijk tot die ruimtes.</p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li><a href="/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-limburg">Rechtbank Limburg, locatie Maastricht</a></li><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Contact/Paginas/Routebeschrijvingen.aspx">Routebeschrijving</a></li></ul></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Limburg</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"></div> </div> </div><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Team Communicatie: 088 – 361 16 59, <a href="mailto:rechtbanklimburg@rechtspraak.nl">rechtbanklimburg@rechtspraak.nl</a></p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"></span></div></div></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen tot 12.00 uur op de voorgaande werkdag worden ingediend via een e-mail naar <a href="mailto:rechtbanklimburg@rechtspraak.nl">rechtbanklimburg@rechtspraak.nl</a></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> <span> <p class="rnl-rn"> </p></span>Rechtbank Limburg, locatie Maastricht

 

Uitspraken zoeken