Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Dood van Koen EverinkDood van Koen Everinkhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Dood-van-Koen-EverinkStrafzaak van een 30-jarige man uit Rotterdam die verdacht wordt van de moord op Koen Everink in Bilthoven in 2016. De zaak dient bij de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht).<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-koen-everink.jpg" /> 4 juli 2016: politie doet onderzoek bij het huis van Koen Everink [foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p> <span aria-hidden="true"></span>De rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) behandelt deze strafzaak. Op dinsdag 23 januari om 13:00 uur doet de rechtbank uitspraak.</p></div></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-formazitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Regiezitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-formazitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Planning inhoudelijke behandeling zaak Koen Everink</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland van maandag 11 tot en met woensdag 13 december. De planning van de invulling van de zittingsdagen is een voorlopige planning. Er kunnen ontwikkelingen zijn die maken dat de planning wordt aangepast.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Planning-inhoudelijke-behandeling-zaak-Everink.aspx">Planning inhoudelijke behandeling zaak Koen Everink</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">De strafzitting: hoe komt een uitspraak van de rechter tot stand?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De officier van justitie vertelt waarvan hij de verdachte verdenkt. De rechter ondervraagt de verdachte en doet onderzoek. De officier van justitie vertelt of/waarom hij de verdachte schuldig vindt en welke straf/maatregel passend is. De advocaat verdedigt de verdachte en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. De verdachte krijgt het laatste woord.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx">Meer over de strafzitting</a></li></ul></div></div></div></div> </span><span> </span></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body">De rechtbank doet op dinsdag 23 januari om 13:00 uur uitspraak.</div> </div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-12-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland van maandag 11 tot en met woensdag 13 december. Dit is een voorlopige planning.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Planning-inhoudelijke-behandeling-zaak-Everink.aspx">Planning inhoudelijke behandeling zaak Koen Everink</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21-11-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank Midden-Nederland heeft een verzoek van de verdediging van de 30-jarige verdachte in de zaak Everink voorlopig toegewezen. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Horen-deskundige-in-zaak-Everink-voorlopig-toegewezen.aspx">Horen deskundigen in zaak Everink voorlopig toegewezen</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">28-09-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Het Openbaar Ministerie hoeft niet mee te werken aan aanvullend DNA-onderzoek in de strafzaak tegen de verdachte van de moord op Koen Everink, oordeelt de rechtbank Den Haag. Eerder oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat er geen aanleiding is voor dit onderzoek.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Geen-aanvullend-DNA-onderzoek-in-zaak-Everink.aspx">Geen aanvullend DNA-onderzoek in zaak Everink</a> </li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11069">ECLI:NL:RBDHA:2017:11069</a>                   </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">04-09-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft de verzoeken van de verdediging om aanvullend onderzoek uit te voeren afgewezen</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Geen-aanvullend-onderzoek-nodig-in-zaak-Everink.aspx">Geen aanvullend onderzoek nodig in zaak Everink</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">06-06-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De verdediging van de 30-jarige verdachte krijgt de gelegenheid om het dossier tot zich te nemen en eventuele onderzoekswensen in te dienen. Binnen enkele maanden wordt een pro-formazitting ingepland.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Voortgang-zaak-Koen-Everink.aspx">Voortgang zaak Koen Everink</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">31-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank Midden-Nederland heeft in de zaak Everink een pro-formazitting ingepland op dinsdag 6 juni. Tijdens deze zitting zal met de verdachte worden gesproken over de voortgang van de zaak.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Pro-formazitting-gepland-in-zaak-Koen-Everink.aspx">Pro-formazitting gepland in zaak Koen Everink</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">09-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De inhoudelijke behandeling van de zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld nadat de advocaten van de verdachte ter zitting de verdediging neerlegden.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-zaak-Koen-Everink-uitgesteld.aspx">Inhoudelijke behandeling zaak Koen Everink uitgesteld</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">04-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De wrakingskamer oordeelt dat er geen sprake is van partijdigheid en dat de rechter-commissaris zich heeft gehouden aan de opdracht van de rechtbank.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Wrakingsverzoek-in-zaak-Everink-afgewezen.aspx">Wrakingsverzoek in zaak Everink afgewezen</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">14-04-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank beslist tijdens een pro-formazitting dat het voorarrest van de verdachte wordt verlengd.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Voorarrest-van-verdachte-in-zaak-Everink-verlengd.aspx">Voorarrest van verdachte in zaak Everink verlengd</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">19-01-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank beslist tijdens een regiezitting dat het voorarrest van de verdachte wordt verlengd.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Everink-blijft-vastzitten.aspx">Verdachte in zaak Everink blijft vastzitten </a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">28-11-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Rechtbank beslist tijdens een regiezitting dat verdachte in voorarrest blijft.</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-09-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Rechtbank beslist tijdens tweede pro-formazitting dat verdachte in voorarrest blijft.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Everink-blijft-in-voorarrest.aspx">Verdachte in zaak Everink blijf in voorarrest</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-07-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Reconstructie in het onderzoek naar de dood van Koen Everink.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Persinformatie-reconstructie-in-zaak-Koen-Everink.aspx">Persinformatie reconstructie in zaak Koen Everink</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">02-06-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Raadkamer beslist dat het voorarrest van de verdachte met 30 dagen wordt verlengd.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Koen-Everink-blijft-langer-in-voorarrest.aspx">Verdachte in zaak Koen Everink blijft langer in voorarrest</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">07-04-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Raadkamer beslist dat het voorarrest van de verdachte met 60 dagen wordt verlengd. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Koen-Everink-blijft-in-voorarrest.aspx">Verdachte in zaak Koen Everink blijft in voorarrest</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">26-03-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Rechter-commissaris beslist dat verdachte voor 14 dagen in bewaring wordt gesteld.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Koen-Everink-blijft-vast.aspx">Verdachte in zaak Koen Everink blijft vastzitten</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende rechters behandelen deze zaak: </p><ul><li>dhr. mr. R.P. den Otter (voorzitter)</li><li>dhr. mr. K.J. Veenstra</li><li>mw. mr. C.E.M. Nootenboom-Lock</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak: </p><ul><li>mw. mr. B.E.M. van de Ven </li><li>mw. mr. drs. J. Nederlof </li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De advocaat van de verdachte is dhr. mr. R.A. Kaarls.</p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a></a><img alt="Voorgevel van de rechtbank Midden-Nedeland in Utrecht" src="/SiteCollectionImages/Utrecht-Justitiaplein.jpg" /><span class="rnl-html-block-caption"> Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Zittingen in een strafzaak zijn meestal openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.</p><p> Er is beperkte ruimte in de zittingszaal, daarom laat de rechtbank publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om de rechtbank binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Paginas/default.aspx">Rechtbank Midden-Nederland</a></li><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Contact/Paginas/Routebeschrijvingen.aspx">Routebeschrijving</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Midden-Nederland</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"></div> </div> </div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting rechtbank Midden-Nederland</p><p>Telefoon: 088 - 361 1788<br>E-mail: <a href="mailto:midden-nederland@rechtspraak.nl">midden-nederland@rechtspraak.nl</a> </p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"> <span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"> <a href="https://twitter.com/rechtbankMNL">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> <p class="rnl-rn">  </p></span> <p class="rnl-rn"> </p>Rechtbank Midden-Nederland

 

Uitspraken zoeken