Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken
Illustratieve afbeelding van vrouwe Justitia

 

 

De zaak Mitch HenriquezDe zaak Mitch Henriquezhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/mitch-henriquezStrafzaak van de 2 agenten die vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtbank Den Haag behandelt deze strafzaak. Op donderdag 6 april 2017 is een pro forma-zitting. </p></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Regiezitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Tenemen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></span></div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez gaat voorlopig niet door</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De rechtbank heeft moeten besluiten de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez nu niet te laten doorgaan. De reden hiervoor is, dat door de raadslieden van de verdachten (2 agenten) 2 weken voor de eerste zittingsdag een rapport van een forensisch arts aan de rechtbank is overgelegd. </p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer">  </div><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-van-de-zaak-Mitch-Henriquez-gaat-voorlopig-niet-door.aspx">Inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez gaat voorlopig niet door</a></li></ul></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Hoe komt een uitspraak van de rechter tot stand?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De officier van justitie vertelt waarvan hij de verdachten verdenkt. De rechter ondervraagt de verdachten en doet onderzoek. De officier van justitie vertelt of/waarom hij de verdachten schuldig vindt en welke staf/maatregel passend is. De advocaat verdedigt de verdachten en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. De verdachten krijgen het laatste woord. </p></div></div></div></div></div></div> </span> <span> </span></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Tijd</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3></h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">06-04-2017</td><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default">pro forma-zitting</td></tr></tbody></table> De zitting in deze strafzaak vindt plaats op het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Voor de inhoudelijke behandeling zijn vooralsnog 5 dagen ingepland.</div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" id="div_09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" unselectable="on"></div><div id="vid_09c199bc-d149-49b7-8c61-f718610b4949" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"> <h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">27-03-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Inhoudelijke behandeling uitgesteld</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-van-de-zaak-Mitch-Henriquez-gaat-voorlopig-niet-door.aspx">Inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez gaat voorlopig niet door</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-02-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Eerste regiezitting</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nadere-informatie-eerste-openbare-zitting-zaak-Mitch-Henriquez-op-maandag-20-februari-2017.aspx">Nadere informatie eerste openbare zitting zaak Mitch Henriquez</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende rechters behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. J.W. du Pon (voorzitter)</li><li>mr. Y. J. Wijnnobel-van Erp</li><li>mr. N.F.H. van Eijk</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. H. Mol</li><li>mr. S. Sleeswijk-Visser</li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"> Mr. C.L.A. de Sitter en mr. Th. J. Kelder verdedigen de twee verdachten. </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Nabestaanden</h3><div class="rnl-html-block-body"> mr. R.A, Korver en mr. E.G.S. Roethof vertegenwoordigen de nabestaanden in deze zaak. </div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div><div><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a><img alt="Justitieel Complex Schiphol" src="/SiteCollectionImages/justitieel-complex-schiphol.jpg" /></a><span class="rnl-html-block-caption">Justitieel Complex Schiphol [Foto: HH]</span></div></div></div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtbank Den Haag behandelt deze strafzaak. Vanwege veiligheidsredenen vinden de zittingen plaats op het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. </p><h3>Zitting bijwonen </h3><p> Het is mogelijk om als belangstellende zittingen in de zaak bij te wonen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Om binnen te komen, kunt u gebruik maken van de hoofdingang. Om de zitting te kunnen volgen is een zaal live videoverbinding beschikbaar. Er is beperkte ruimte en de rechtbank laat publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zalen vol zijn, wordt de toegang geweigerd. </p>                     </div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Routebeschrijving</h2><div><div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>Bussen van lijn 185 rijden ieder kwartier vanaf Schiphol Plaza halte B15 rechtstreeks naar JCS en vice versa. De bus stopt direct voor de hoofdingang van het JCS. De reistijd van Schiphol Plaza naar JCS bedraagt circa vijf minuten.</p><h3>Beperkt aantal parkeerplekken</h3><p>Komt u met de auto? Er is een beperkte parkeermogelijkheid. U kunt tegen betaling (€ 2,50 per uur, uitsluitend PIN betalingen mogelijk) parkeren op het bezoekersgedeelte van het JCS-parkeerterrein. In de nabijheid van het JCS zijn geen verdere parkeervoorzieningen aanwezig.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Contact/Routebeschrijving/Paginas/routebeschrijving-haarlemmermeer-auto.aspx" target="_blank">Routebeschrijving Haarlemmermeer (auto)</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p>       <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Den Haag</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting rechtbank Den Haag</p><ul><li>Telefoon: 088 - 362 2300</li><li>E-mail: <a href="mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl">voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl</a> </li></ul></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul> </div></div></div></div> <span><span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden." href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.<br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></span></span></span></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> </span>Rechtbank Den Haag

 

Uitspraken zoeken