Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Dood Nicole van den HurkDood Nicole van den Hurkhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/dood-meisje-eindhoven-1995Het gerechtshof 's-Hertogenbosch behandelt het hoger beroep in de zaak rondom de dood van Nicole van den Hurk. Op 21 juli is er een pro-formazitting van het hoger beroep in deze zaak. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"><img alt="Afbeelding toevoegen" src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-dood-eindhovens-meisje.jpg" /></a><span class="rnl-html-block-caption"> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Het gerechtshof 's-Hertogenbosch behandelt het hoger beroep in de zaak rondom de dood van Nicole van den Hurk.  Op 21 juli is er een pro-formazitting in de zaak. </p></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Hoger beroep <span class="rnl-hidden-text">Actieve stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Inhoudelijke behandeling gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></span></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Hof beslist over spreekrecht en onderzoekswensen in zaak rond dood Nicole van den Hurk</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>In de zaak over de dood van Nicole van den Hurk in 1995 heeft het hof op 31 maart beslist over de verzoeken van de nabestaanden met betrekking tot hun spreekrecht. Ook heeft het hof beslist over de onderzoekswensen van de verdediging.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Hof-beslist-over-spreekrecht-en-onderzoekswensen-in-zaak-rond-dood-Eindhovens-meisje-in-1995.aspx">Tussenbeslissing gerechtshof 's-Hertogenbosch</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Wat is een pro-formazitting?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De eerste zitting in grotere zaken is meestal een pro-formazitting. Dit is een voorbereidende zitting. Als de verdachte in voorlopige hechtenis zit, wordt telkens binnen een termijn van 90 dagen opnieuw de stand van zaken besproken en bekeken of de verdachte moet blijven vastzitten. Een pro-formazitting kan gebruikt worden als regiezitting. Daarin wordt bekeken welke onderzoekswensen er nog zijn bij het Openbaar Ministerie, de verdachte en de advocaat. Na de pro-formazitting(en) en/of regiezitting(en) bepaalt het gerechtshof de datum voor de inhoudelijke behandeling. <br> </p></div></div></div></div></div></div>             </span></span><span>                  </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Op 21 juli om 12.25 uur is er een pro-formazitting van het hoger beroep in deze zaak.</p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">30-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Het hof wijst het verzoek van het OM af om deskundige dr. Alkemade tot deskundige te benoemen en een zogenoemd 'Bayesiaans' rapport te laten opstellen. De betrouwbaarheid van de methode van het Bayesiaans analyseren is volgens het hof naar de huidige stand van de wetenschap nog onzeker. Het hof zal op grond van het onderzoek ter terechtzitting en op grond van wat door partijen naar voren wordt gebracht zelfstandig een weging en waardering maken van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300">ECLI:NL:GHSHE:2017:2300</a></li></ul> <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300&showbutton=true&keyword=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300"> </a></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">31-03-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">In de zaak over de dood van Nicole van den Hurk in 1995 heeft het hof vandaag beslist over de verzoeken van de nabestaanden met betrekking tot hun spreekrecht. Ook heeft het hof beslist over de onderzoekswensen van de verdediging.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Hof-beslist-over-spreekrecht-en-onderzoekswensen-in-zaak-rond-dood-Eindhovens-meisje-in-1995.aspx">Hof beslist over spreekrecht en onderzoekswensen in zaak rond dood Eindhovens meisje in 1995</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1417">ECLI:NL:GHSHE:2017:1417</a>                                 </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21-11-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 49-jarige man tot 5 jaar cel voor de verkrachting van Nicole van den Hurk, een 15-jarig Eindhovens meisje in 1995. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de man het meisje ook heeft gedood, al wijzen de feiten en omstandigheden wel in zijn richting.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Veroordeling-voor-verkrachting-niet-voor-doodslag-van-15-jarig-meisje-in-1995.aspx">Veroordeling voor verkrachting, niet voor doodslag van 15-jarig meisje in 1995</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:6438">ECLI:NL:RBOBR:2016:6438</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">19-10-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Wrakingsverzoek nabestaanden afgewezen. De nabestaanden van Nicole van den Hurk, een 15-jarig Eindhovens meisje dat in 1995 werd gedood, zijn in hun hoedanigheid als spreekgerechtigden niet ontvankelijk in hun wrakingsverzoek.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Wrakingsverzoek-nabestaanden-afgewezen.aspx">Wrakingsverzoek nabestaanden afgewezen</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5799">ECLI:NL:RBOBR:2016:5799</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">14-10-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Advocaat wraakt namens de nabestaanden alle leden van de rechtbank. Volgens de nabestaanden wekten de rechters de schijn van vooringenomenheid, onder meer omdat de rechters bepaalden dat de broer niet opnieuw spreekrecht mocht uitoefenen, de stiefmoeder en stiefzus geen spreekrecht toekwam, bepaalde processtukken (te) laat werden verstuurd en de nabestaanden een verkeerde plek in de zaal toegewezen hadden gekregen. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechters-gewraakt-in-zaak-dood-vijftienjarig-Eindhovens-meisje-.aspx">Rechters gewraakt in zaak dood vijftienjarig Eindhovens meisje </a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">12-11-2015</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank Oost-Brabant hield op 12 november 2015 de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de dood van Nicole van den Hurk voor onbepaalde tijd aan. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) nadat een getuige zich verlaat gemeld had met belastende informatie over de verdachte.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Zaak-rond-dood-Eindhovens-meisje-aangehouden.aspx">Zaak rond dood Eindhovens meisje aangehouden </a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">02-11-2015</td><td class="rnl-rteTable-default">De advocaat van de stiefmoeder en stiefzus van het meisje verzocht om spreekrecht voor hen. De rechtbank heeft beslist dat zij volgens de wet geen nabestaanden zijn en kan hen dus geen spreekrecht toekennen. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Waarom-geen-spreekrecht-voor-stiefmoeder-en--zus-van-het-15-jarige-Eindhovense-meisje.aspx">Waarom geen spreekrecht voor stiefmoeder en -zus van het 15-jarige Eindhovense meisje?</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">24-12-2014</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank Oost-Brabant wijst verzoek af tot wraking van de rechters die de zaak behandelen.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Wraking-rechters-afgewezen-in-zaak-dood-vijftienjarig-meisje.aspx">Wraking rechters afgewezen in zaak dood 15-jarig meisje</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:7989">ECLI:NL:RBOBR:2014:7989</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-07-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">De verdediging wraakte op de vierde pro-formazitting op 2 december 2014 de rechters nadat zij instemden met het toevoegen van sommige stukken aan het dossier. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechters-gewraakt-in-zaak-dood-vijftienjarig-Eindhovens-meisje.aspx">Rechters gewraakt in zaak dood 15-jarig Eindhovens meisje</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span><span><span><br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Gerechtshof</h3><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>mr. J. Platschorre (voorzitter)</li><li>mr. P.J. Hödl</li><li>mr. J.J. M. Gielen-Winkster</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Advocaat generaal: </p><ul><li>mr. W. Korver</li><li>mr. G. Sta</li><li>mr. E. Vrijhoeven (plv AG)</li></ul></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Advocaten verdachte: mr. J.A.W. Knoester, mr. Y.H.G. van der Hut</p></div></div></div></div></div></div></span></div></div> </span></span> <p class="rnl-rn">       </p></span><span><br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a><img alt="Afbeelding toevoegen" src="/SiteCollectionImages/Nieuwe%20gebouwen%20na%20livegang/sHertogenbosch-1539-3453956362-O.jpg" /></a><span class="rnl-html-block-caption">Gerechtshof 's-Hertogenbosch</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Strafzittingen in beginsel openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Om gerechtsgebouw binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht. </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch">Gerechtshof 's-Hertogenbosch</a></li><li></li></ul> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/Routebeschrijvingen.aspx">Routebeschrijving</a></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch</p><p>Telefoon: (088) 36 11 836<br>E-mail: <a href="mailto:voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl">voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl</a> </p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"> <span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"> <a href="https://twitter.com/hofdenbosch">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> <p class="rnl-rn"> </p>gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

Uitspraken zoeken