Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Strafzaak tegen Willem HolleederStrafzaak tegen Willem Holleederhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/strafzaak-willem-holleederWillem Holleeder wordt verdacht van 5 moorden, 1 geval van doodslag, 1 poging tot moord, 1 poging tot doodslag en deelname aan een criminele organisatie.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bunker-binnen.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption">Zittingszaal in de extra beveiligde rechtbank de Bunker [foto: Hollandse Hoogte]</span></span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Op 5 februari 2018 ging de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder van start bij de rechtbank Amsterdam. De zittingen vinden plaats in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.</p></div></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body">De actuele planning vindt u hieronder. Alle data staan ook in dit <a title="Planning%20Vandros.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Documents/Planning%20Vandros.pdf">overzicht <span class="rnl-file-properties">(pdf, 379,6 KB)</span></a>. De planning wijzigt regelmatig. De meeste zittingen worden gehouden in de beveiligde rechtbank (de Bunker) in Osdorp. Een enkele keer vindt de zitting plaats op de rechtbank aan de Parnassusweg. De zittingen beginnen standaard om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. Let op: het aantal plaatsen op de publieke tribune is beperkt, zie ook hieronder 'Zitting bijwonen'. <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 44ae24ec-fbad-46b1-97e8-1eb728fdf47a" id="div_44ae24ec-fbad-46b1-97e8-1eb728fdf47a" unselectable="on"></div><div id="vid_44ae24ec-fbad-46b1-97e8-1eb728fdf47a" unselectable="on"></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body">De behandeling van de zaak is openbaar. In principe is het dan ook mogelijk om de zittingen als publiek bij te wonen. De zittingen vinden plaats in de Bunker, Zuidermolenweg 1, Amsterdam Osdorp. Op vrijdag 15 maart (slotdag van het pleidooi) kan de zaak ook via video worden gevolgd in de rechtbank aan de Parnassusweg.<br></div><h3 class="rnl-html-panel-body"> <br> Zitting bijwonen in de Bunker</h3><p class="rnl-html-panel-body">Het aantal plaatsen op de tribune in de Bunker is zeer beperkt en journalisten hebben voorrang op andere belangstellenden. Er is geen garantie op een plaats op de publieke tribune.</p><p class="rnl-html-panel-body"> <em>Let op: mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen (laptops, tablets) mogen het gebouw niet in. Er zijn geen kluisjes om spullen in op te bergen.</em></p><p class="rnl-html-panel-body">Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Iedere bezoeker moet een legitimatiebewijs laten zien. Er is geen eetgelegenheid in de Bunker.</p><h3 class="rnl-html-panel-body"> Zitting volgen via de videoverbinding </h3><div class="rnl-html-panel-body">Op vrijdag 15 maart kan de zaak ook via video worden gevolgd in de rechtbank aan de Parnassusweg.<br><br> Ook op de Parnassusweg geldt dat het aantal plaatsen beperkt is en dat er dan ook geen garantie is dat het publiek naar binnen kan. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Iedere bezoeker moet een legitimatiebewijs laten zien. </div><div class="rnl-html-panel-body"> <br> </div><p class="rnl-html-panel-body"> <em>Let op: mobiele telefoons en andere (draagbare) communicatiemiddelen mogen in de zaal niet ingeschakeld zijn. Ook is het niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken. Dit verbod geldt niet alleen in de zaal, maar ook in de hal en alle andere ruimtes in de rechtbank.</em></p><h3 class="rnl-html-panel-body">Zitting bijwonen als pers</h3><p class="rnl-html-panel-body">Journalisten dienen zich vooraf te accrediteren. Neem hiervoor contact op met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam via 088-3611440 of <a href="mailto:info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl">info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl</a>.</p><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Paginas/default.aspx">Rechtbank Amsterdam</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span><span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-formazittingen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Actieve stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Geen verdere openheid over overeenkomsten OM en Sonja Holleeder</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Sonja Holleeder – getuige in het proces tegen Willem Holleeder – en het Openbaar Ministerie hoeven geen verdere openheid van zaken te geven over de transactie en de strafbeschikking die zij in 2011 en 2016 overeen zijn gekomen. Dat heeft de rechtbank vandaag beslist. Daarmee wordt een verzoek van de verdediging van Willem Holleeder afgewezen.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Geen-verdere-openheid-over-overeenkomsten-OM-en-Sonja-Holleeder.aspx">Geen verdere openheid over overeenkomsten OM en Sonja Holleeder</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">De strafzitting: hoe komt een uitspraak van de rechter tot stand?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De officier van justitie vertelt waarvan hij de verdachte verdenkt. De rechter ondervraagt de verdachte en doet onderzoek. De officier van justitie vertelt of/waarom hij de verdachte schuldig vindt en welke straf/maatregel passend is. De advocaat verdedigt de verdachte en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. De verdachte krijgt het laatste woord.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx">Meer over de strafzitting</a></li></ul></div></div></div></div> </span><span> </span></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum          </h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">28-06-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De voorlopige hechtenis van Willem Holleeder in het eerste dossier van zijn strafzaak, wordt niet opgeheven. De rechtbank heeft het verzoek daartoe van de advocaten van Holleeder afgewezen.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Verzoek-opheffing-voorlopige-hechtenis-Holleeder-afgewezen.aspx">Verzoek opheffing voorlopige hechtenis Holleeder afgewezen </a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-03-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft beslist dat Sonja Holleeder – getuige in het proces tegen Willem Holleeder – en het Openbaar Ministerie geen verdere openheid van zaken hoeven te geven over de transactie en de strafbeschikking die zij in 2011 en 2016 overeen zijn gekomen. Daarmee wordt een verzoek van de verdediging van Willem Holleeder afgewezen.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Geen-verdere-openheid-over-overeenkomsten-OM-en-Sonja-Holleeder.aspx">Geen verdere openheid over overeenkomsten OM en Sonja Holleeder</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21-03-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">Vanaf vrijdag 23 maart kan het strafproces tegen Willem Holleeder de komende tijd ook worden gevolgd in de rechtbank aan de Parnassusweg via een live videoverbinding. Net als in de Bunker is ook hier het aantal plaatsen beperkt.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Proces-Holleeder-te-volgen-via-videoverbinding.aspx">Proces Holleeder te volgen via videoverbinding</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank bepaalt, naar aanleiding van een verzoek van de verdediging, dat het OM meer informatie moet geven over de afspraken met Sonja Holleeder. Het proces-verbaal hierover moet uiterlijk 9 maart door het OM aan de rechtbank overlegd worden.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/OM-moet-meer-informatie-geven-over-afspraken-met-Sonja-Holleeder.aspx">OM moet meer informatie geven over afspraken met Sonja Holleeder</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">06-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De strafzaak tegen W. Holleeder (Vandros) is van start gegaan. In <a title="Planning%20Vandros.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Documents/Planning%20Vandros.pdf"> deze planning <span class="rnl-file-properties">(pdf, 379,6 KB)</span></a> kunt u zien op welke dagen er zittingen zijn. Let op: de planning kan aan verandering onderhevig zijn.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Planning-strafzaak-tegen-W.-Holleeder-(Vandros).aspx">Planning strafzaak tegen W. Holleeder</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De rechtbank heeft bepaald dat van de ondervraging van verdachte noch visuele, noch audio opnamen gemaakt mogen worden.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissing-als-bedoeld-in-artikel-3.8-van-de-Persrichtlijn-.aspx">Beslissing als bedoeld in artikel 3.8 van de Persrichtlijn</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">29-01-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">Op maandag 5 februari start bij de rechtbank Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder. De zitting begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Bunker, Zuidermolenweg 1 in Amsterdam Osdorp. Publiek kan de zittingen bijwonen, maar alleen als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-zaak-tegen-Willem-Holleeder.aspx">Start inhoudelijke behandeling zaak tegen Willem Holleeder</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-12-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Willem Holleeder wordt tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak als eerste ondervraagd. Daarna worden de getuigen gehoord, waaronder de zussen en ex-vriendin van Holleeder.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Holleeder-wordt-als-eerste-ondervraagd.aspx">Holleeder wordt als eerste ondervraagd</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">23-05-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">Holleeder blijft in voorlopige hechtenis. Hij mag niet nu al de drie jaar gevangenisstraf uitzitten die hij nog open heeft staan.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Holleeder-blijft-in-voorlopige-hechtenis.aspx">Holleeder blijft in voorlopige hechtenis</a> </li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">22-02-2017</td><td class="rnl-rteTable-default">3 getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder worden niet uitsluitend en ook niet al op korte termijn in een openbare zitting gehoord. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissing-op-verzoeken-OM-in-zaak-Holleeder.aspx">Beslissing op verzoeken OM in zaak Holleeder</a> </li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtbank</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende rechters behandelen deze zaak: </p><ul><li>dhr. mr. F.M. Wieland (voorzitter)</li><li>mw. mr. B.E. Mildner</li><li>mw. mr. M.A.E. Somsen</li><li>mw. mr. M.C. Eggink</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende officieren van justitie behandelen deze zaak: </p><ul><li>dhr. mr. L. Stempher</li><li>mw. mr. S. Tammes</li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De advocaten van de verdachte zijn dhr. mr. S.L.J. Janssen en dhr. mr. R. Malewicz.</p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> <span>     <span> </span></span></p> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting rechtbank Amsterdam</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"></div> </div> </div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting rechtbank Amsterdam</p><p>Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail naar <a href="mailto:info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl">info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl</a>.</p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"><span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"><a href="https://twitter.com/rbankamsterdam">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> <p class="rnl-rn">  </p> <p class="rnl-rn"> </p></span>Rechtbank Amsterdam

 

Uitspraken zoeken