WCAM - Verzoekschrift Ageas S.A./N.V. (voorheen Fortis)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken > WCAM - Verzoekschrift Ageas S.A./N.V. (voorheen Fortis)

Dossier - WCAM Verzoekschrift Ageas S.A./N.V

Op 20 mei 2016 is bij het gerechtshof Amsterdam een verzoekschrift op grond van artikel 7:907 Burgerlijk Wetboek ingediend en geregistreerd onder zaaknummer 200.191.713. Het verzoekschrift strekt tot verbindend verklaren van een overeenkomst ter collectieve afwikkeling van massaschade die tussen verzoeksters op 14 maart 2016 is gesloten. De verzoeksters zijn: Ageas, VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en Stichting FORsettlement.

Op 24 maart 2017 heeft de mondelinge behandeling van het verzoekschrift plaatsgevonden.

Op 16 juni 2017 heeft het hof een tussenuitspraak gedaan.

Op 12 december 2017 hebben verzoeksters een akte na tussenbeschikking ingediend.

Verweerders zijn in de gelegenheid gesteld op die akte te reageren.

Het hof heeft op 5 februari 2018 een tussenbeschikking gegeven. De belangenorganisaties hebben tot 6 maart 2018 de gelegenheid gekregen inzage te geven in de kosten zij hebben gemaakt en de vergoedingen zij krijgen.

Op 16 en 27 maart 2018 om 10:00 uur wordt de mondelinge behandeling van het verzoek voortgezet in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 in Amsterdam. (Routebeschrijving en informatie over parkeren).

Het gerechtshof wil graag met partijen in debat over de verschillende verdienmodellen die in de markt door belangenorganisaties worden gebruikt en/of die gangbaar zijn. En over de vergoedingen en winstopslagen die gebruikelijk zijn. De zitting van 16 maart 2018 gaat alleen over dit onderwerp.

De mondelinge behandeling van dinsdag 27 maart 2018 heeft betrekking op de overige voor het verzoek tot verbindendverklaring van belang zijnde kwesties.

Ook belanghebbenden en derden worden door het hof uitgenodigd over dit onderwerp schriftelijke opmerkingen te maken en inlichtingen te verstrekken. Schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 6 maart 2018 worden gestuurd naar het e-mailadres WCAM-zaken (Hof Amsterdam):
wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl.

Bijwonen van de mondelinge behandeling
In aanmerking komende aandeelhouders die de mondelinge behandeling als toehoorder willen bijwonen, moeten dit uiterlijk vrijdag 2 maart 2018 schriftelijk of per e-mail meedelen aan het gerechtshof Amsterdam. Zij die tijdens de mondelinge behandeling tevens het woord willen voeren, moeten dit uitdrukkelijk in hun mededeling vermelden. De mededeling dient te worden verzonden aan het gerechtshof Amsterdam, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, t.a.v. mevr. S.A.W.M. Rodrigues Parreira, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam of wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, o.v.v. zaaknummer 200.191.713/01. De spreektijd tijdens de mondelinge behandeling is beperkt tot 15 minuten per persoon voor diegenen die een verweerschrift hebben ingediend en 5 minuten per persoon voor overige belanghebbenden. Het is niet verplicht de mondelinge behandeling bij te wonen. In aanmerking komende aandeelhouders die niet bij de mondelinge behandeling aanwezig zijn, behouden hun aanspraken op compensatie volgens de overeenkomst of het recht om een opt-outverklaring in te dienen.

DatumOmschrijvingLinks naar uitspraken en nieuwsberichten
16 maart 2018Proces-verbaal van mondelinge behandeling
6 maart 2018

Aktes met producties.

6 februari 2018

Verweerschrift op het nieuwe verzoekschrift. Antwoordakte na mondelinge behandeling.

5 februari 2018 Tussenbeschikking
12 december 2017 Akte na tussenbeschikking
17 oktober 2017 uitstel gelegenheid aanpassing overeenkomst verleend
16 juni 2017 Beschikking
24 maart 2017 
10 februari 2017 
20 oktober 2016Nadere toelichting
25 augustus 2016Proces-verbaal van de regiezitting.

20 mei 2016

Verzoekschrift ingediend.

 

14 maart 2016