Laden...

ECLI (en LJN)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken > ECLI (en LJN)

Wat is de ECLI?

De European Case Law Identifier (ECLI) is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. De standaard (europa.eu) is eind 2010 vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie.
In ieder land waar de ECLI wordt gebruikt, is deze altijd op dezelfde manier opgebouwd: ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer

De vijf elementen worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Er mogen geen elementen worden weggelaten. Een ECLI is niet hoofdlettergevoelig, maar wordt bij voorkeur alleen met hoofdletters geschreven. Er mogen geen spaties in staan.

Een korte toelichting op de elementen:

ECLI

Hiermee wordt aangeduid dat het een ECLI betreft. Deze code is in ieder land hetzelfde, en wordt dus niet vertaald.

Landcode

Hiermee wordt aangeduid uit welk land de uitspraak afkomstig is. Nederlandse uitspraken hebben de landcode 'NL'.

 

Gerechtscode

Met de gerechtscode wordt aangeduid door welk gerecht een uitspraak is gedaan. De gerechtscodes worden vastgesteld door iedere lidstaat zelf.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste Nederlandse gerechtscodes. Er is ook een volledig overzicht van alle Nederlandse gerechtscodes.

Jaar

Het jaar dat hier staat is het jaar waarin de uitspraak is gedaan. Het is dus niet het jaar waarin een zaak is aangebracht. Het wordt altijd geschreven in vier cijfers.


Nummer

Dit element maakt de ECLI uniek voor één enkele uitspraak. In Nederland zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een combinatie van twee letters en vier cijfers: het LJN dat vroeger aan de uitspraak was toegekend. De tweede mogelijkheid is een oplopend volgnummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat; voorloopnullen worden daarbij nooit gebruikt. Een dergelijk volgnummer is toegekend aan alle uitspraken die nooit een LJN hebben gehad. Ook uitspraken van vóór 2013 kunnen zo’n oplopend volgnummer hebben.

De belangrijkste gerechtscodes

Hieronder staan de gerechtscodes van de hoogste rechterlijke instanties, de gerechtshoven en de rechtbanken, zowel van voor als na de Herziening Gerechtelijke Kaart. Instanties die niet meer bestaan zijn gemerkt met '(opgeheven)' achter de naam.

Hoogste gerechten

 • HR Hoge Raad
 • PHR Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)
 • RVS Raad van State
 • CRVB Centrale Raad van Beroep
 • CBB College van Beroep voor het bedrijfsleven

Gerechtshoven

 • GHAMS Gerechtshof Amsterdam
 • GHARL Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • GHARN Gerechtshof Arnhem (opgeheven)
 • GHDHA Gerechtshof Den Haag
 • GHLEE Gerechtshof Leeuwarden (opgeheven)
 • GHSGR Gerechtshof 's-Gravenhage (opgeheven)
 • GHSHE Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Rechtbanken

 • RBALK Rechtbank Alkmaar (opgeheven)
 • RBALM Rechtbank Almelo (opgeheven)
 • RBAMS Rechtbank Amsterdam
 • RBARN Rechtbank Arnhem (opgeheven)
 • RBASS Rechtbank Assen (opgeheven)
 • RBBRE Rechtbank Breda (opgeheven)
 • RBDHA Rechtbank Den Haag
 • RBDOR Rechtbank Dordrecht (opgeheven)
 • RBGEL Rechtbank Gelderland
 • RBGRO Rechtbank Groningen (opgeheven)
 • RBHAA Rechtbank Haarlem (opgeheven)
 • RBLEE Rechtbank Leeuwarden (opgeheven)
 • RBLIM Rechtbank Limburg
 • RBMAA Rechtbank Maastricht (opgeheven)
 • RBMID Rechtbank Middelburg (opgeheven)
 • RBMNE Rechtbank Midden-Nederland
 • RBNHO Rechtbank Noord-Holland
 • RBNNE Rechtbank Noord-Nederland
 • RBOBR Rechtbank Oost-Brabant
 • RBONE Rechtbank Oost-Nederland (opgeheven)
 • RBOVE Rechtbank Overijssel
 • RBROE Rechtbank Roermond (opgeheven)
 • RBROT Rechtbank Rotterdam
 • RBSGR Rechtbank 's-Gravenhage (opgeheven)
 • RBSHE Rechtbank 's-Hertogenbosch (opgeheven)
 • RBUTR Rechtbank Utrecht (opgeheven)
 • RBZLY Rechtbank Zwolle-Lelystad (opgeheven)
 • RBZUT Rechtbank Zutphen (opgeheven)
 • RBZWB Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk hier een lijst met alle gerechtscodes die in Nederland worden gebruikt.

De relatie tussen ECLI en LJN

Tot 28 juni 2013 hebben veel uitspraken die in Nederland zijn gepubliceerd een Landelijk JurisprudentieNummer (LJN) gekregen. Een LJN bestond altijd uit twee letters en vier cijfers. Bij de omzetting naar ECLI is dit LJN opgenomen in het laatste (nummer)deel van ECLI.

Het wordt ten zeerste afgeraden om dit LJN nog te gebruiken voor verwijzingen. Het wordt eveneens afgeraden om zelf de omzetting van LJN naar ECLI te maken. Beter is het om te zoeken op het LJN, en dan het gevonden ECLI te gebruiken.

Let op bij uitspraken van de Hoge Raad! Arrest en conclusie werden vroeger geregistreerd onder hetzelfde LJN, terwijl conclusie en arrest nu beide een eigen ECLI hebben. In ECLI's met een voormalig LJN zal daarom in veel gevallen de conclusie (met de gerechtscode 'PHR') hetzelfde nummer hebben als het arrest (met de gerechtscode 'HR'). Voor arresten/conclusies zonder voormalig LJN gaat dit niet op.

Buitenlandse ECLI's

ECLI is een Europese standaard, en ook aan buitenlandse en Europese uitspraken kunnen daarom ECLI's worden toegekend. Deze staan evenwel niet op deze site. Informatie over buitenlandse ECLI's, bijvoorbeeld over landcodes, gerechtscodes en de manier waarop het nummerdeel is opgebouwd, kunt u vinden op:

De gerechtscode 'XX'

Vrijwel alle Nederlandse instanties die tot de rechterlijke macht behoren of hebben behoord, hebben een eigen gerechtscode. Ook de tuchtrechtelijke instanties waarvan de uitspraken op de website van de tuchtraad (tuchtrecht.nl) worden gepubliceerd, hebben een eigen gerechtscode. Er zijn echter in Nederland ook veel uitspraken gepubliceerd die van andersoortige instanties zijn, zoals bezwaarcommissies, klachtencommissies, buitenlandse of internationale instanties. Deze instanties hebben allemaal de gerechtscode 'XX' gekregen. U kunt dan niet aan de ECLI zelf zien van welke instantie deze is, maar wel in de gegevens die bij de ECLI worden getoond (de tekst van dergelijke uitspraken is niet op Rechtspraak.nl te vinden).

Indien niet-Nederlandse uitspraken met zo'n XX-code op een gegeven moment een ECLI krijgen toegewezen in het land van oorsprong, dan zullen we dit ECLI aanpassen. Het oude ECLI blijft dan echter altijd bewaard, zodat u de uitspraak altijd terug kunt vinden.

Zie ook:


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact