Laden...

Bewind vanwege problematische schulden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Bewind vanwege problematische schulden

Bewind vanwege problematische schulden: adviesrecht gemeente

Wordt u na 1 januari 2021 bewindvoerder voor iemand met problematische schulden (de betrokkene)? Het kan zijn dat de gemeente waar de betrokkene woont, gebruik wil maken van het adviesrecht dat gemeenten sinds 1 januari 2021 hebben.

De gemeente mag het volgende advies geven:

  • het bewind voortzetten, of
  • gemeentelijke ondersteuning is passender in de schuldensituatie; de rechter beslist dan over het voortzetten of beëindigen van het bewind. De gemeente kan niet in hoger beroep gaan.
Het doel van het adviesrecht is dat gemeenten hun regierol bij schuldhulpverlening beter kunnen uitvoeren en kunnen bijdragen aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders.

 

De gemeente wil gebruikmaken van het adviesrecht

Als de gemeente gebruik wil maken van het adviesrecht, moet u de gemeente:

  • binnen 2 weken na de start van het bewind hierover informeren
  • binnen 3 maanden na de start van het bewind een afschrift van de boedelbeschrijving sturen en een plan van aanpak

U stuurt deze informatie naar het college van B&W. Kijkt u voor adresgegevens op de website van de gemeente. De gemeente maakt het advies uiterlijk 4 weken na de ontvangst van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak bekend aan u als bewindvoerder, de betrokkene en de griffier van de rechtbank.

Een andere vernieuwing per 1 januari 2021 is dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.  

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact