Laden...

Curatele, bewind en mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Curatele, bewind en mentorschap

Procedures en toezicht

curatele-bewind-mentorschap.jpg


U wilt een maatregel aanvragen of omzetten

Hoe vraagt u als professional curatele, bewind en/of mentorschap aan? En welk formulier gebruikt u voor het omzetten naar een andere maatregel?  

U bent professioneel bewindvoerder, mentor of curator

Overzicht van de formulieren die u als professional nodig heeft voor uw taken en verplichtingen.

 

Professioneel bewindvoerder, curator of mentor worden

In het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren (Rijksoverheid.nl) staat aan welke eisen professionals moeten voldoen.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u hieraan voldoet.

Aanbevelingen LOVT

De kantonrechters hebben landelijke afspraken gemaakt voor de behandeling van curatele-, bewind- en mentorschapszaken. Het betreffen aanbevelingen van de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht (LOVT). Tot 2021 was dit het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht, LOVCK&T.

 

Tarieven van uw jaarbeloning

  • Bij uw benoeming stelt de kantonrechter de beloning vast op basis van de wettelijke regeling (wetten.overheid.nl)Van deze jaarbeloning kunt u ook onkosten zoals reiskosten betalen. 
  • Komt u niet uit met uw jaarbeloning en wilt u meer in rekening brengen? U kunt hiervoor een machtigingsverzoek indienen bij de rechter.

Beloningsverzoek

Professionele bewindvoerders kunnen verzoeken om een nadere vaststelling van de beloning vanwege problematische schulden:


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact