Laden...

Europese betalingsbevelprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Handelsrecht > Europese betalingsbevelprocedure

Europese betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. 1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De rechtbank Den Haag is als enige rechtbank bevoegd om Europese betalingsbevelzaken te behandelen. In geval er verweer wordt gevoerd, kan de procedure worden voortgezet volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet gebruikt gemaakt worden van formulier A. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

Het formulier (europa.eu)
Bij de rechtbank Den Haag kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

De verzoeken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend bij:

Rechtbank Den Haag
Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie Algemene Zaken van de rechtbank, tel. +31 (0)88 361 22 21, keuze optie 2.

 

European Order for Payment

The European order for payment procedure as meant in regulation (EC) no. 1896/2006 will allow creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms. The procedure does not require the parties to appear before the court. The regulation is applicable between all EU-Member States, with the exception of Denmark.

The District Court in The Hague has exclusive jurisdiction when it comes to applications for a European order of payment. In case the claim is contested by the defendant, the case can be pursued before the court that has jurisdiction under the terms of regular rules for jurisdiction.

For the application for a European order for payment Form A must be used. This form is available in all languages of the European Union and can be found on the website of the European Commission:

The Form (europa.eu)
At the District Court of The Hague only applications in the Dutch language can be submitted.

Applications for a European order for payment may be submitted to the:

Rechtbank Den Haag /District Court in The Hague
Sector Civiel Recht/Sector Civil Law
Algemene Zaken/General Affairs
Postbus 20302/P.O. Box 20302
2500 EH Den Haag/2500 EH The Hague

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact