Laden...

Handelsrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Procederen in handelszaken

handelsrecht.jpg
  • In de (proces)reglementen leest u hoe u stukken kunt aanbieden. En hoe de procedure verloopt. 
  • Raadpleeg ook de specifieke richtlijnen en beleid binnen het handelsrecht.

Direct naar: 

Roljournalen en journalen


 

 

Lokale reglementen en formulieren 

De gerechten hebben zelf aanvullende/afwijkende procedures en regelingen. Bekijk daarom altijd de regels en procedures van het gerecht waar de zaak dient. 

Richtlijnen en beleid

De beslagsyllabus

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid geven het ontbrekende alsnog te verstrekken.

Europese betalingsbevalprocedure

Netherlands Commercial Court (NCC)  

De Netherlands Commercial Court (NCC) is gespecialiseerd in internationale zakelijke geschillen en een onderdeel van de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse hof. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken.

 

 

Tarieven, kosten en vergoedingen

  • Griffierechten (en hoe om te gaan met eventuele afwijkingen)
  • Liquidatietarieven (voor het bepalen van de advocaatkosten in de kostenveroordeling)
  • Buitengerechtelijke incassokosten
  • Deurwaarderskosten

 
 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact