Handelsrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Journalen

>Alles uitklappen
 • Via de roljournalen van de rechtbank en het gerechtshof is de actuele handelsrol van de rechtbanken en gerechtshoven te raadplegen. Daarnaast zijn de B- en H-formulieren (zonder bijlagen) in te dienen bij de roladministratie.

  Om bij de roljournalen en de formulieren te komen, moet u inloggen met een advocatenpas.

   

   

   

 • In het journaal civiel gerechtshoven zijn zowel dagvaardingszaken als rekestzaken zichtbaar, inclusief de zaken van de bijzondere kamers van het gerechtshof Amsterdam (ondernemingskamer, notariskamer).

  Om bij het journaal civiel gerechtshoven te komen, moet u inloggen met een advocatenpas.

   

   

   

 

 Digitaal procederen

>Alles uitklappen

 Tarieven, kosten en vergoedingen

De reglementen, procedures en formulieren zijn landelijk. De gerechten kunnen zelf aanvullende/afwijkende procedures en regelingen hebben. Bekijk daarom ook altijd de regels en procedures van het gerecht waar de zaak dient.

 

 Rapport Ambtshalve toetsing

>Alles uitklappen
 • Ambtshalve toetsing houdt in dat de rechter regels van Europees consumentenrecht ook toepast als de consument daar niet om heeft gevraagd. De verplichting hiertoe blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. In januari 2010 is de eerste versie van het rapport over ambtshalve toetsing verschenen. De daarin aanbevolen uniforme aanpak is ingegaan per 1 juli 2010. Het rapport van 2010 is na twee jaar geëvalueerd. Het werd van belang geacht de ontwikkelingen te blijven volgen. In november 2014 is een nieuwe versie van het rapport gereed gekomen: het Rapport Ambtshalve toetsing II (november 2014) (pdf, 1,4 MB). Hierin is de rechtspraak sinds 2010 verwerkt, waaronder negentien arresten van het Hof van Justitie en twee van de Hoge Raad. Ook is in deze periode veel literatuur en lagere rechtspraak verschenen.

  De rechtspraak van de Hoge Raad heeft geleid tot aanpassing van de aanbevelingen uit 2010. De zogenaamde ‘korte route’ in telefoonzaken is komen te vervallen. Voor het overige zijn de aanbevelingen in grote lijnen ongewijzigd. De aanbevelingen dienen om zo veel mogelijk in gelijke gevallen een zelfde uitspraak te doen. Zij binden de rechter echter niet en zijn dus geen rechtsregels in de zin van artikel 79 Wet op de rechterlijke organisatie.

  De eerste versie van het rapport (pdf, 132,8 KB) is nog beschikbaar: Rapport Ambtshalve toetsing van Europees consumentenrecht (februari 2010) (pdf, 132,8 KB).

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum