Laden...

Liquidatietarief kanton per 1 februari 2021 tot 1 februari 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Tarieven, kosten, vergoedingen > Liquidatietarief kanton per 1 februari 2021 tot 1 februari 2023

Liquidatietarief kanton

Per 1 januari 2019 zijn de liquidatietarieven kanton voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton (LOVCK) heeft daartoe een voorstel gedaan en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is hiermee akkoord gegaan. De indexaties per 1 januari 2019 bedragen 20,1%. Het LOVCK is met de NOvA overeengekomen dat het LOVCK in het vervolg (eens in de twee jaar) de liquidatietarieven zal indexeren.

Met ingang van 1 februari 2021 worden de bedragen geïndexeerd met 3,7% (voor deze berekening wordt uitgegaan van de CPI (Consumentenprijsindex) net zoals bij de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven). Het nieuwe tarief geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 februari 2021 vonnis wordt gewezen.

Liquidatietarieven Kanton

Hoofdsom en rente en buitengerechtelijke incassokosten tot en met

Salaris

Oud d.d. 1/1/2019

Maximaal aantal punten

Salaris

nieuw d.d. 1/2/2021 (+103,7%)

€ 250€ 363€ 37
€ 500€ 724€ 75
€ 1.250€ 1205€ 124
€ 2.500€ 1805€ 187
€ 3.750€ 2105€ 218
€ 5.000€ 2406€ 249
€ 10.000€ 3006€ 311
€ 20.000€ 3607€ 373
€ 40.000€ 48010€ 498
€ 100.000€ 72110€ 748
€ 200.000€ 841geen€ 872
€ 400.000€ 961geen€ 997
€ 1.000.000€ 1.201geen€ 1.245
meer€ 1.441geen€ 1.494
Onbepaald€ 72-961geen€ 75-997
Ontruiming€ 1805€ 187
Overige verzoeken*€ 240geen€ 249

* Indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding zou geven, kan een hoger salaris worden toegekend.

Het vermelde salaris voor kort geding geldt met uitzondering van verstek incasso. Zie de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 februari 2021

Het bedrag zoals genoemd in de Aanbeveling bij de kanton kort geding zaken heeft betrekking op zaken waarin vonnis wordt gewezen en dus 2 punten (dagvaarding en mondelinge behandeling) worden toegekend. 

De bedragen voor de explootkosten kunt u vinden in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (overheid.nl)