Laden...

Tarieven, kosten, vergoedingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Tarieven, kosten, vergoedingen

Staffel buitengerechtelijke incassokosten 

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden.

 

Tarieven in burgerlijke zaken

De tarieven komen voort uit de Wet griffierechten burgerlijke zaken Wgbz en de memorie van toelichting. In de gevallen waarin de rechter de heffing van het of de hoogte van het door de griffier vastgestelde recht anders interpreteert dan in de Memorie van toelichting of de standaard jurisprudentie, wordt u dringend verzocht afschriften van de rechterlijke beslissing te zenden aan de redactieraad Wgbz, op het e-mailadres
redhandleidingwgbz@rechtspraak.nl.

 

 

 

Nakosten kanton

Het LOVCK heeft op 26 september 2012 een aanbeveling aangenomen over de begroting van nakosten in kantonzaken. Nakosten mogen vooraf worden begroot. Aanbevolen wordt bij toewijzing de nakosten te begroten op een half salarispunt van het in de hoofdzaak toegewezen salaris in rolzaken met een maximum van € 100,- (met ingang van 1 januari 2019 verhoogd tot 120,-). De aard van het rechterlijk domein brengt mee dat dit een aanbeveling is waarvan afwijking mogelijk is. Met ingang van 1 februari 2021 worden de maximale nakosten begroot op € 124,-.

Let op
Met ingang van 1 februari 2023 worden de maximale nakosten begroot op € 132,-.

 

Vergoeding uittreksels

Voor wat betreft vergoedingen van uittreksels en overige tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt verwezen naar Tarieven gerechtsdeurwaarders (KBvG) (kbvg.nl) en kosten (kbvg.nl).