Laden...

Tarieven, kosten, vergoedingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Tarieven, kosten, vergoedingen

Staffel buitengerechtelijke incassokosten 

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden.

 

 

 

Nakosten kanton

Met ingang van 1 februari 2024 zijn de maximale nakosten begroot op € 135,-.

Toelichting en eerdere begrotingen

Het LOVCK heeft op 26 september 2012 een aanbeveling aangenomen over de begroting van nakosten in kantonzaken. Nakosten mogen vooraf worden begroot. Aanbevolen wordt bij toewijzing de nakosten te begroten op een half salarispunt van het in de hoofdzaak toegewezen salaris in rolzaken. 

Met ingang van 26 september 2012 gold daarbij een maximum van € 100,-. Met ingang van 1 januari 2019 is het maximum verhoogd tot 120,-. Met ingang van 1 februari 2021 zijn de maximale nakosten begroot op € 124,-. Met ingang van 1 februari 2023 zijn de maximale nakosten begroot op € 132,-. De aard van het rechterlijk domein brengt mee dat dit een aanbeveling is waarvan afwijking mogelijk is.

De nakosten worden in de regel al van te voren begroot en in de proceskostenveroordeling opgenomen.

 

Vergoeding uittreksels

Voor wat betreft vergoedingen van uittreksels en overige tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt verwezen naar Tarieven gerechtsdeurwaarders (KBvG) (kbvg.nl) en kosten (kbvg.nl).