Laden...

Liquidatietarief kanton per 1 februari 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Tarieven, kosten, vergoedingen > Liquidatietarief kanton per 1 februari 2024

Over liquidatietarief kanton

Met ingang van 1 februari 2024 zijn de bedragen door het LOVCK, LOVCH en LOVT en na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten geïndexeerd met 2,6%. Indexering gebeurt vanaf 1 februari 2021 tweejaarlijks op basis van de CPI (Consumentenprijsindex). De indexering in 2024 betreft een tussentijdse indexering, omdat de indexering in 2023 fors hoger uit kwam en toen beperkt is geïndexeerd vanwege de explosieve inflatie in dat jaar. De eerstvolgende indexering zal plaatsvinden op 1 februari 2026. 

De nieuwe tarieven gelden in procedures bij de rechtbank voor alle kantonzaken waarin vanaf 1 februari 2024 uitspraak wordt gedaan.

Liquidatietarieven Kanton

Hoofdsom en rente en buitengerechtelijke incassokosten tot en met

Salaris oud d.d. 1/2/2023 (+106,2%)


Maximaal aantal punten

Salaris
nieuw d.d. 1/2/2024
(+102,6%)

€ 250
€ 39
3€ 40
€ 500€ 80
4€ 82
€ 1.250
€ 132
5€ 135
€ 2.500€ 199
5€ 204
€ 3.750€ 232
5€ 238
€ 5.000€ 264
6€ 271
€ 10.000€ 330
6€ 339
€ 20.000€ 396
7€ 406
€ 40.000€ 529
10
€ 543
€ 100.000€ 794
10€ 815
€ 200.000€ 926
geen€ 950
€ 400.000€ 1.059
geen€ 1.087
€ 1.000.000€ 1.322
geen€ 1.356
meer€ 1.587
geen€ 1.628
Onbepaald€ 80-1.059
geen€ 82-1.087
Ontruiming€ 199
5€ 204
Overige verzoeken*€ 264
geen€ 271

* Indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding zou geven, kan een hoger salaris worden toegekend.

De bedragen voor de explootkosten kunt u vinden in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (overheid.nl)

Raadpleeg voor een nadere invulling in kort geding zaken de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 februari 2024.

Eerdere indexeringen

Per 1 januari 2019 werden de liquidatietarieven kanton voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton (LOVCK) had daartoe een voorstel gedaan en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is hiermee akkoord gegaan. De indexaties per 1 januari 2019 bedroegen 20,1%. Het LOVCK is met de NOvA overeengekomen dat het LOVCK in het vervolg (eens in de twee jaar) de liquidatietarieven zal indexeren.

Met ingang van 1 februari 2021 werden de bedragen geïndexeerd met 3,7% (voor deze berekening is uitgegaan van de CPI (Consumentenprijsindex) net zoals bij de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven. 

Met ingang van 1 februari 2023 zijn de bedragen door het LOVCK geïndexeerd met 6,2%. Volgens de afgesproken rekenmethode zou de indexering dat jaar uitkomen op 12,4%. Aangezien dit een forse verhoging is en gelet op de plotselinge explosieve inflatie op dat moment, die eigenlijk ingegeven was door één specifieke prijsstijging, is afgesproken dat dit percentage wordt gehalveerd. Aanvullend is afgesproken dat de liquidatietarieven vanaf 1 februari 2024 (tussentijds) opnieuw geïndexeerd worden volgens de eerder afgesproken rekenmethode en dan vervolgens weer op 1 februari 2026. Dit tarief van 6,2% geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 februari 2023 uitspraak is gedaan. Voor zaken waarin na 1 februari 2024 uitspraak wordt gedaan, gelden de nieuwe tarieven.