Laden...

Modelregeling passende verblijfsomgeving slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Strafrecht > Modelregeling passende verblijfsomgeving slachtoffers

‘Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving slachtoffers’

D.d. 1 januari 2011 is de Wet versterking positie van het slachtoffer in werking getreden. De ‘Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving slachtoffers’ (verder te noemen de modelregeling) is een nadere invulling van deze wet. De modelregeling is op 1 februari 2012 door de Raad voor de rechtspraak in overleg met de gerechten vastgesteld.

Tot nu toe hanteerden de gerechten hiervoor ieder een eigen beleid. Om daar meer zicht op te krijgen en hierin meer eenheid te brengen, is de ‘Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving slachtoffers’ vastgesteld. De modelregeling is grotendeels een codificatie van de huidige praktijk en geldt nu als uniform uitgangspunt voor de door alle rechtbanken en gerechtshoven gehanteerde werkwijze voor de opvang van slachtoffers.

Een misdrijf kan voor een slachtoffer een ingrijpende gebeurtenis zijn. Procedurele erkenning als slachtoffer, begrip voor diens situatie en een correcte en respectvolle bejegening zijn van belang voor de verwerking daarvan. Daar hoort bij een passende verblijfsomgeving in het gerechtsgebouw wanneer de strafzaak voor de rechter komt. De Rechtspraak acht dit van groot belang.

De modelregeling schrijft onder meer voor hoe bodes bij rechtbanken en hoven slachtoffers een professioneel, kwalitatief goede en doelmatige opvang kunnen bieden. Ook schrijft de regeling voor dat ongewenste confrontatie met de verdachte moet worden vermeden en dat het slachtoffer een vooraf vastgestelde plek in de zittingszaal inneemt.

De modelregeling geldt als uitgangspunt. Gerechten kunnen in bijzondere gevallen nadere afspraken maken.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact