Laden...

Digitaal toegankelijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Nieuws, verhalen en achtergrondinformatie over de rechtspraak. Voor uzelf als advocaat, jurist, mediator, of professioneel bewindvoerder, mentor of curator. En ook om te laten zien of door te sturen aan uw cliënten of andere rechtzoekende burgers.

Digitaal toegankelijk

Digitalisering van de rechtspraak

De Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen. Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.

Hoe staat het met de digitalisering van de rechtspraak? Wat betekent digitaal werken voor advocaten (en hun cliënten) en andere professionals?

Citaat van Ludo Goossens, senior rechter: Digitalisering is hard nodig om de rechtspraak beter te laten aansluiten bij de moderne samenleving. Met digitale middelen kun je in de rechtszaal laten zien dat rechtspreken soms ingewikkelde keuzes vraagt. 

Digitaal hoger beroepProcespartijen kunnen sinds maart 2022 digitaal hoger beroep indienen en documenten uitwisselen in rijksbelastingzaken bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. André Kuijper, manager Tax en procesvoering Ernst & Young (EY), deed in de praktijk al ervaring op. ‘Mijn Rechtspraak werkt goed en overzichtelijk. Met een paar klikken heb je een beroepschrift ingediend en ontvang je direct een ontvangstbevestiging.’

Podcast: rechterlijke macht en digitalisering

Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering.

Reijer Passchier, universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden, schreef het boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat. Hij vertelt over de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

Podcast: digitale bewijsvoering

"In hoeverre moet een rechter zélf ICT-kennis hebben en welke experts kan de rechter vertrouwen om een oordeel te vellen?" Cyber-expert Chris van ’t Hof en onderzoeksjournalist Brenno de Winter gaan erover in gesprek.

Chris van ’t Hof (links) en Brenno de Winter