Laden...

MK-indicatoren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wanneer wordt een zaak meervoudig behandeld?

Als het gaat om het meervoudig behandelen van zaken, zijn voor de rechtbanken op 25 maart 2020 algemene en rechtsgebiedoverstijgende indicatoren vastgesteld door de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV’s). Bij de gerechtshoven geldt als uitgangspunt dat alle zaken meervoudig worden behandeld, op enkele (bij de wet toegestane) uitzonderingen na. In aanvulling op wat wettelijk voorgeschreven wordt, gelden landelijk de volgende indicatoren voor de meervoudige behandeling van een zaak:

  • Zaken met een principieel karakter;
  • Zaken waarin sprake is van een nieuwe rechtsontwikkeling/rechtsvraag en/of nieuwe regelgeving;
  • Zaken waarin mogelijk wordt afgeweken van een eerdere jurisprudentielijn;
  • Zaken met een groot of bijzonder maatschappelijk belang;
  • Publiciteitsgevoelige zaken;
  • Zaken waarin sprake is van kennisdeling. Bijvoorbeeld in het kader van opleiding of intervisie;
  • Zaken die complex en/of omvangrijk zijn of een groot financieel belang kennen.

Strafrecht

Het Openbaar Ministerie bepaalt met betrekking tot vervolging bij de rechtbanken het zittingsforum. Voor een uitwerking wordt verwezen naar het strafprocesreglement.