Laden...

Zaaksverdeling en -toedeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor professionals in het recht > Zaaksverdeling en -toedeling

Ressorten en arrondissementen

Nederland is verdeeld in 4 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in 11 arrondissementen.

  • elk arrondissement heeft een eigen rechtbank
  • elk ressort heeft een eigen gerechtshof

Werkgebieden van de rechtbanken en gerechtshoven

U kunt hieronder nagaan bij welke rechtbank of gerechtshof u moet zijn.

 

Zaaksverdelings-
reglementen

In de zaaksverdelingsreglementen gaat u na bij welke locatie van de rechtbank of het gerechtshof u de zaak kunt aanbrengen en/of de behandeling plaatsvindt.

Zaakstoedeling rechters

De hoofdregels voor het toewijzen van zaken aan rechters staan in de Code Zaakstoedeling. De gerechten hebben deze Code verder uitgewerkt in de zaakstoedelingsregelingen.

Eén rechter of meervoudige kamer

De MK-indicatoren geven aan wanneer een zaak meervoudig (door meerdere rechters) wordt behandeld.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact