Laden...

Een zitting bijwonen of naar de rechtbank met een klas

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechtbank > Zitting bijwonen > Een zitting bijwonen of naar de rechtbank met een klas

Met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat tijdens een zitting? Bezoek met uw klas een rechtbank of gerechtshof. Belangrijk is wel dat het bezoek aansluit bij het lesprogramma op school.

Klasbezoek aanmeldenAls u met uw klas een rechtbank of gerechtshof wilt bezoeken, meldt u de klas aan voor een groepsbezoek bij de desbetreffende rechtbank of gerechtshof. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen om het programma door te spreken. Houd er rekening mee dat de mogelijkheden van uw bezoek kunnen verschillen per rechtbank of gerechtshof.

Hoe kunt u de klas voorbereiden op een bezoek?

Wij stellen het op prijs als de klas voor het bezoek basiskennis heeft over de Rechtspraak. De Rechtspraak heeft verschillende materialen voor scholieren en docenten ontwikkeld.

 

Programma groepsbezoek

In overleg met u kan de rechtbank of het gerechtshof tijdens het bezoek inhaken op wat er in de lessen aan bod komt. De duur van het bezoek bepaalt u in overleg. Het programma kan er als volgt uitzien.

  • Ontvangst in de zittingszaal. De leerlingen krijgen uitleg over de huisregels, rechtspraak en gang van zaken in de zittingzaal.
  • Daarna wonen de leerlingen een zitting bij.
  • Vervolgens geeft de politierechter uitleg over de werkwijze bij strafzittingen.
Let op: de programmamogelijkheden kunnen verschillen per rechtbank of gerechtshof.

 

Belangrijk om te weten

Bij een bezoek aan een rechtbank of gerechtshof zijn uw leerlingen aanwezig bij echte zittingen. Het is daarom belangrijk met het volgende rekening te houden:

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is meestal maximaal 25 leerlingen plus u, als docent. Dit kan verschillen per rechtbank of gerechtshof.

Minimumleeftijd

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een openbare strafzitting bijwonen. Voor andere soorten zaken is er geen leeftijdsgrens.

Docent verantwoordelijk

Als docent begeleidt u de groep en bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.

 

Kom op tijd

U dient met de groep op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Als (een deel van) de groep te laat komt, kan de rechtbank of het gerechtshof besluiten om het zittingsbezoek te annuleren.

Binnenkomst

U meldt de groep bij de portier. Hij verwijst u naar een bodebalie, zittingzaal of andere ruimte. Het beveiligingspersoneel is bevoegd om kleding en bagage te controleren, en personen te fouilleren.

Apparatuur

Het is verboden om apparatuur voor het maken van beeld- of geluidsopnamen mee te nemen. Daarnaast moeten alle mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.

Publieke tribune

Voor de orde in de rechtszaal is het van belang dat er rust heerst op de publieke tribune. Ook mag u geen etenswaren of dranken nuttigen. Verder is het tijdens de behandeling van een rechtszaak niet mogelijk om de rechtszaal te betreden of te verlaten.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact