Laden...

Getuige in een bestuurszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

De rechter of een van de partijen in een bestuurszaak kan u oproepen om een getuigenverklaring af te leggen.

Plicht

Oproep rechter: plicht om te verschijnen en verklaring af te leggen

Als u een oproep heeft gekregen om een getuigenverklaring af te leggen in een bestuurszaak, dan bent u verplicht om te komen. Uw werkgever is verplicht u de gelegenheid te geven om te getuigen. In de oproep staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen, over welke feiten de rechter u vragen zal stellen die u moet beantwoorden en welke gevolgen het heeft als u niet komt opdagen. Kunt u niet komen vanwege bijvoorbeeld ziekte, dan dient u dit vooraf met de rechtbank af te stemmen. Blijft u weg zonder geldige reden, dan kan de politie u halen en moet u uw getuigenverklaring afwachten in de cel.

Ook bent u verplicht om de getuigenverklaring af te leggen. U dient naar waarheid te antwoorden op vragen die u worden gesteld. Bent u als getuige kwetsbaar omdat u minderjarig bent? Dan wordt u waarschijnlijk op een iets aangepaste wijze verhoord en niet tijdens de zitting in de rechtszaal.

Oproep betrokken partij: geen plicht

U kunt via de gerechtsdeurwaarder of per aangetekende brief een oproep krijgen van een van de partijen in een bestuurszaak om een getuigenverklaring af te leggen. De partij kan een particulier, organisatie of overheidsinstantie zijn zoals gemeente, UWV of Belastingdienst. Het kan ook zijn dat een partij u als getuige wil meebrengen naar de rechtbank. U bent niet verplicht te komen.

Verzoeken voorafgaand aan de rechtszitting

U kunt voorafgaand aan de rechtszitting verzoeken:

 • de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden (bij een eiser van 18 jaar of ouder vindt de zitting in principe openbaar plaats, behalve bij belastingzaken, die meestal niet openbaar zijn); dit verzoek dient u in bij de rechter
 • de getuigenverklaring bij de dichtstbijzijnde rechtbank af te leggen; dit verzoek dient u in bij degene die u heeft opgeroepen

 

Getuigenverklaring in de rechtszitting

Een getuigenverklaring tijdens de rechtszitting in een bestuurszaak verloopt als volgt.

 1. Naar de rechtszaal
  Zodra het uw beurt is om een getuigenverklaring af te leggen, haalt de bode u op uit de wachtruimte of de hal en neemt hij u mee naar de rechtszaal. Zijn er meer getuigen, dan wordt elke getuige apart gehoord in de rechtszitting. De getuigen zijn niet tegelijkertijd in de rechtszaal aanwezig.

 2. Identiteit vaststellen
  De rechter vraagt naar uw naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Ook vertelt u wat uw relatie tot de partijen is.

 3. Geen eed of belofte
  Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de rechter in een bestuurszaak beslissen dat u een eed of belofte moet afleggen.

 4. Verhoor
  De rechter start het verhoor met vragen over wat u als getuige heeft gezien of gehoord. U blijft bij de feiten, uw mening doet er niet toe. U bent verplicht de waarheid te spreken. Doet u dit opzettelijk niet dan maakt u zich schuldig aan meineed. Dit is strafbaar. Als u iets niet meer precies weet, dan zegt u dat. Na de rechter kunnen de andere partijen u vragen stellen.

 5. Mogelijk wilt u een vraag niet beantwoorden omdat u:

  • echtgenoot/echtgenote of familie van een betrokken partij in de rechtszaak bent en/of
  • door het afleggen van de verklaring strafbare feiten moet bekennen waarvoor u of een familielid kan worden vervolgd en/of
  • een beroepsgeheim heeft omdat u bijvoorbeeld belastinginspecteur bent

  U mag dit zeggen. Beslist de rechter dat u de vraag toch moet beantwoorden en weigert u dit, dan loopt u het risico te worden opgesloten in een huis van bewaring. Dit heet het gijzelen van getuigen.

  De rechter bepaalt daarna wanneer u opnieuw gehoord wordt.

 6. Getuigenverklaring ondertekenen
  De griffier van de rechtbank maakt een proces-verbaal van wat u heeft gezegd en leest dit voor. Daarna ondertekent u de verklaring. Bent u het met (delen van) de verklaring niet eens? Dan kunt u de rechter verzoeken het proces-verbaal aan te passen.  

Kostenvergoeding

Als getuige kunt u een vergoeding krijgen voor de tijd die u kwijt bent, reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. De vergoeding wordt betaald door degene die u opgeroepen heeft om te getuigen.

Vraag en antwoord

Ik moet werken. Kan ik op een andere dag getuigen?

Als de rechtbank u heeft opgeroepen, moet u komen op de dag die in de oproeping staat. Uw werkgever is verplicht u de gelegenheid te geven om te getuigen.

Moet ik de hele zitting aanwezig zijn?

Nee, de bode brengt u binnen voor het verhoor. Zodra dat is afgelopen, mag u de zaal verlaten. Bij een zitting achter gesloten deuren bent u verplicht de zaal te verlaten na uw verhoor.

Kan ik anoniem getuigen?

Nee, bij bestuursrechtelijke zaken kunt u niet anoniem getuigen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.