Laden...

U heeft een rol in een rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > U heeft een rol in een rechtszaak

In een rechtszaak zijn er meestal 2 procespartijen. Eén partij start de rechtszaak en vraagt de rechter om een beslissing. Bijvoorbeeld over wie er gelijk heeft in een conflict. De andere partij in de rechtszaak (tegenpartij) mag zijn mening over de zaak geven. De rechter kan deze mening meenemen in zijn oordeel over de zaak.

De procespartij die een rechtszaak start

De procespartij die een procedure bij de rechter start heet ook wel: 

Eiser

  • In het civiel recht is de eiser degene die een kort geding of dagvaardingsprocedure begint. De eiser wil via de rechter de andere partij dwingen om iets te doen of ergens mee te stoppen. 
  • In het bestuursrecht is de eiser degene die een beroepsprocedure tegen een overheidsorganisatie begint. De rechter neemt de zaak alleen inhoudelijk in behandeling als de eiser belanghebbende is. 
  • Een slachtoffer of de benadeelde partij is eiser als hij in een strafproces vraagt om een schadevergoeding van de verdachte

Verzoeker

De verzoeker start een procedure bij de rechter met een verzoekschrift. Hierin vraagt hij de rechter om bijvoorbeeld toestemming te krijgen voor een scheiding. Zowel het strafrecht, bestuursrecht als civiel recht kent verzoekschriftprocedures. Er is niet altijd een andere partij bij betrokken. Dit hangt af van onder meer het onderwerp van het verzoek.

Officier van justitie

Deze vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie kan besluiten een verdachte te dagvaarden voor de strafrechter.

De andere partij (tegenpartij) in een rechtszaak

  • In het civiel recht is de gedaagde de partij tegen wie een kort geding of dagvaardingsprocedure is aangespannen. De gedaagde kan het bij de rechter aangeven als hij het niet eens is met de eis in de rechtszaak. 
  • In procedures die zijn gestart met een verzoekschrift, heet de andere partij de verweerder. Dit is de belanghebbende partij die mag reageren op een ingediend verzoek aan de rechter. 
  • In een procedure tegen een overheidsbeslissing (bestuursrecht) heet de betrokken overheidsorganisatie ook verweerder
  • De verdachte is degene die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit.

 

Gemachtigde

Een gemachtigde is iemand die bevoegd is om een partij bij te staan of te vertegenwoordigen in een juridische procedure. Denk aan een advocaat, jurist van een rechtsbijstandsverzekering, familielid of kennis.

 
 
 

Specifieke rollen in een rechtszaak

Naast de algemene procespartijen kunnen de deskundige, de tolk of vertaler, de getuige of het slachtoffer een rol hebben in een rechtszaak.

 

Deskundige

De rechter kan een deskundige vragen onderzoek te doen in een rechtszaak. De kennis helpt de rechter bij het nemen van een beslissing.

Tolk of vertaler

Tolken en vertalers moeten beëdigd zijn en zijn opgenomen in een landelijk register. Ze tolken tijdens een zitting of vertalen processtukken.

 

Getuige 

De rechter kan een getuige oproepen in een rechtszaak. De getuige legt onder ede een verklaring af over wat hij heeft waargenomen.

Slachtoffer

Een slachtoffer of nabestaande van een ernstig misdrijf heeft spreekrecht tijdens de zitting. Ook in een aantal andere gevallen kunnen slachtoffers spreekrecht hebben.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact