Laden...

Getuige in een civiele procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBetrokken bij een rechtszaak > Getuigen tijdens een rechtszaak > Getuige in een civiele procedure

Wanneer u als getuige wordt opgeroepen in een civiele procedure ontvangt u een oproep. De oproep wordt bezorgd door de gerechtsdeurwaarder of per aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen.

Plicht

Als u een oproep heeft gekregen om een getuigenverklaring af te leggen in een civiele zaak, dan bent u over het algemeen verplicht om te verschijnen. Uw werkgever moet u hiervoor de gelegenheid geven. Kunt u niet komen vanwege bijvoorbeeld ziekte, dan dient u dit vooraf met de rechtbank af te stemmen. Blijft u weg zonder geldige reden, dan kan de politie u halen en moet u uw getuigenverklaring afwachten in de cel.

Naast de plicht om te verschijnen bent u verplicht om de getuigenverklaring af te leggen. U dient naar waarheid te antwoorden op vragen die u worden gesteld.

Verzoeken voorafgaand aan de rechtszitting

U kunt voorafgaand aan de rechtszitting verzoeken:

 • de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden (alleen familiezaken en zaken bij de kinderrechter vinden standaard achter gesloten deuren plaats)
 • de getuigenverklaring bij de dichtstbijzijnde rechtbank af te leggen

U dient uw verzoek in bij degene die u opgeroepen heeft. De rechter bepaalt of hij uw verzoek goedkeurt.

Getuigenverklaring in de rechtszitting

Een getuigenverklaring tijdens de rechtszitting in een civiele zaak verloopt als volgt.

 1. Naar de rechtszaal
  Zodra het uw beurt is om een getuigenverklaring af te leggen, haalt de bode u op uit de wachtruimte of de hal en neemt hij u mee naar de rechtszaal. Zijn er meer getuigen, dan wordt elke getuige apart gehoord in de rechtszitting. De getuigen zijn niet tegelijkertijd in de rechtszaal aanwezig.

 2. Identiteit vaststellen
  De rechter vraagt naar uw naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Ook vertelt u wat uw relatie tot de partijen is.

 3. Eed of belofte afleggen
  Bent u 16 jaar of ouder, dan vraagt de rechter u om de eed of belofte af te leggen. Hiermee belooft u de waarheid te vertellen. Spreekt u opzettelijk niet de waarheid, dan maakt u zich schuldig aan meineed. Dit is strafbaar.

 4. Verhoor
  De rechter start het verhoor met vragen over wat u als getuige heeft gezien of gehoord.

  Als u iets niet meer precies weet, dan zegt u dat. Na de rechter kunnen de partijen u vragen stellen.

  Mogelijk wilt u een vraag niet beantwoorden omdat u:
  • echtgenoot/echtgenote of familie van een betrokken partij in de rechtszaak bent en/of
  • door het afleggen van de verklaring strafbare feiten moet bekennen waarvoor u of een familielid kan worden vervolgd en/of
  • een beroepsgeheim heeft omdat u bijvoorbeeld arts bent

 5. Getuigenverklaring ondertekenen
  De griffier van de rechtbank zet de verklaring op papier en leest dit voor. Daarna ondertekent u de verklaring. Bent u het met (delen van) de verklaring niet eens? Dan kunt u de rechter meteen verzoeken de verklaring aan te passen.

Kostenvergoeding

Als getuige kunt u een vergoeding krijgen voor de tijd die u kwijt bent, reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. De vergoeding wordt betaald door degene die u opgeroepen heeft om te getuigen.

Vraag en antwoord

Ik moet werken. Kan ik op een andere dag getuigen?

Nee, u moet komen op de dag dat u bent opgeroepen. Uw werkgever is verplicht u de gelegenheid te geven om te getuigen.

Kan ik anoniem getuigen?

Nee, bij civiele zaken kunt u niet anoniem getuigen.

Moet mijn minderjarig kind getuigen?

Ja, ook kinderen tot 18 jaar moeten getuigen als zij een oproep daarvoor hebben gekregen. De rechter kan bepalen dat het verhoor in een aangepaste vorm plaatsvindt.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.