Laden...

Kwetsbare getuige

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Als een getuige minderjarig is, zelf slachtoffer is van de gebeurtenis of als een getuige wordt bedreigd, vindt het verhoor meestal niet tijdens de rechtszitting in de rechtszaal plaats. Dit is ter bescherming van de getuige.

Minderjarige getuige

Een minderjarige getuige hoeft geen eed of belofte af te leggen, maar wordt aangemaand om de waarheid te vertellen. Is de zitting achter gesloten deuren (jeugdzitting), dan kan de minderjarige in sommige gevallen toestemming krijgen om een van de ouders mee te nemen. Soms vindt het verhoor van de minderjarige in een aparte ruimte plaats, een soort vergaderkamertje. De minderjarige hoeft dan niet in de zittingzaal te getuigen.

Bedreigde getuige

Een getuige wordt ernstig bedreigd als er gevaar is voor:

  • zijn leven, gezondheid of veiligheid
  • de ontwrichting van zijn gezinsleven, sociale leven of werkomgeving

Anonieme verklaring

Een bedreigde getuige hoeft niet op de openbare rechtszitting te verschijnen. Hij mag een anonieme verklaring afleggen. Hierbij blijft de identiteit van de getuige geheim voor de verdachte en zijn advocaat. De rechter-commissaris moet ervoor zorgen dat uit de verklaring niet is op te maken wie de getuige is.

Deze procedure geldt alleen als de verdachte de identiteit van de getuige niet kent en als het gaat om ernstige strafbare feiten. Als bedreigd getuige kunt u de rechter-commissaris vragen of u een anonieme verklaring mag afleggen. Een advocaat kan u daarbij helpen. Uw advocaat mag ook aanwezig zijn bij het verhoor.

Slachtoffer als getuige

Als u slachtoffer bent, kunt u ook als getuige worden opgeroepen. Als u bang bent dat daardoor uw gezondheid ernstig in gevaar komt, kunt u dat de officier van justitie en de rechtbank laten weten. De rechtbank beslist of u wel of niet op de zitting moet komen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.