Laden...

Herziening

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Herziening

Herziening, ook wel revisie genoemd, kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. De veroordeelde kan bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. Een advocaat is hiervoor verplicht. Dit is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken.

Wanneer is herziening van strafrechtelijke veroordeling mogelijk?

                   

Onherroepelijke veroordeling

Een veroordeling is onherroepelijk als er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde om in beroep te gaan. Bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en cassatieberoep zijn verworpen. Of omdat de termijnen hiervoor niet meer open staan.

Redenen voor herziening

Redenen voor een herziening:

  • Er zijn nieuwe gegevens, zoals een deskundigenbewijs. Het gaat hierbij om gegevens waarbij de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen als deze tijdens het proces bekend waren geweest.
  • 2 veroordelingen spreken elkaar tegen. Bijvoorbeeld als 2 mensen zijn veroordeeld voor hetzelfde misdrijf.
  • Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er een mensenrecht is geschonden, waardoor rechtsherstel nodig is. Een voorbeeld kan zijn wanneer het recht van een verdachte om bij de behandeling van zijn of haar zaak aanwezig te kunnen zijn, werd geschonden

Herzieningsverzoek gehonoreerd

Wanneer de Hoge Raad een verzoek tot herziening gegrond verklaart, wordt de rechtszaak opnieuw gedaan. Dit gebeurt door een gerechtshof dat nog niet eerder over de zaak heeft geoordeeld.

Wanneer het gaat om de schending van een mensenrecht kan de Hoge Raad de zaak ook zelf behandelen.

Het gerechtshof dat de zaak opnieuw behandelt vanwege de aanwezigheid van nieuwe gegevens kan op basis van dat nieuwe onderzoek:

  • het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaren, of
  • de verdachte vrijspreken, of
  • de verdachte als niet-strafbaar ontslaan van alle rechtsvervolging, of
  • de verdachte opnieuw vooroordelen met oplegging van een lagere straf of met toepassing van een minder zware strafbepaling of
  • de veroordeling in stand houden.