Laden...

Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Strafbare feiten

Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is.

Overtredingen

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger dan overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

Naar de strafrechter

Ik ben verdachte

In het strafrecht beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt. U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Ik ben slachtoffer

Heeft u aangifte gedaan (politie.nl) van de overtreding of het misdrijf en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Ik ben getuige

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

Soorten strafrechters

In het strafrecht zijn er verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor jongeren is dat de kinderrechter. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en de meervoudige strafkamer.

Strafprocedures

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

Hoe lang duurt een strafprocedure?

Hoe snel uw zaak op zitting komt, hangt af van hoe het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) verloopt. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht, kan maanden duren.

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

Gemachtigde strafrecht

Wilt u zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure? Daarvoor gelden in het strafrecht verschillende regels. Soms is machtigen wel mogelijk, soms niet.

 

Kosten strafzaak

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat, als hij of zij deze inschakelt. Mogelijk krijgt hij of zij een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of wordt de advocaat helemaal betaald.

 

Wanneer is een strafrechtelijke uitspraak onherroepelijk

Een strafrechtelijke uitspraak is onherroepelijk:

  • als er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde en het Openbaar Ministerie om in beroep te gaan, bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en beroep in cassatie zijn afgedaan of omdat tegen de beslissing geen rechtsmiddel openstaat
  • als er geen termijnen voor hoger beroep of beroep in cassatie (meer) open staan
 

Mediation in strafzaken

Bij mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van 2 mediators. Het doel van de mediation is herstel, het komt niet in plaats van een strafprocedure. Het kan gaan om emotioneel herstel, maar ook om materieel of financieel herstel. Voorwaarde voor deze vorm van mediation is dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor wat is gebeurd en dat het slachtoffer met de verdachte in gesprek wil. Mediation in strafzaken is kosteloos voor beide partijen.

 


Nieuws over strafrecht  Nieuws over strafrecht

 

 

Op de rol: 'Je gaat nú je vrouw bellen'Op de rol: 'Je gaat nú je vrouw bellen'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Op-de-rol-Je-gaat-nu-je-vrouw-bellen.aspxDen Haag9-6-2021 22:00:00Eerst wordt aangebeld, daarna ontploft een cobra vuurwerkbom in de brievenbus van een Haagse woning. De halve voordeur explodeert. ‘Een doodsklap. Wat een ongelofelijk geluk dat niemand bij die deur stond’, zegt politierechter Wim Donker. Wat, waarom? <p>Eerst wordt aangebeld, daarna ontploft een cobra vuurwerkbom in de brievenbus van een Haagse woning. De halve voordeur explodeert en glas vliegt door de gang. ‘Een doodsklap. Wat een ongelofelijk geluk dat niemand bij die deur stond’, zegt politierechter Wim Donker. De brievenbus zelf vliegt door de ruit van een geparkeerde auto. Wat, waarom? </p>
Rechtspraak waarschuwt voor nieuwe ‘buikpijndossiers’ bij strafomzettingRechtspraak waarschuwt voor nieuwe ‘buikpijndossiers’ bij strafomzettinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-waarschuwt-voor-nieuwe-buikpijndossiers-bij-strafomzetting-.aspxDen Haag26-5-2021 22:00:00Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor het OM om voorwaardelijke strafbeschikkingen op te leggen, kan volgens de Raad voor de rechtspraak leiden tot zeer onrechtvaardige uitkomsten. Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor het Openbaar Ministerie (OM) om voorwaardelijke strafbeschikkingen op te leggen, kan in de praktijk leiden tot zeer onrechtvaardige uitkomsten. Zo blijkt uit een <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2021.aspx#35e2dc5c-3759-4873-a2b0-7e8d0d897d9f892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b280">vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies</a> van de Raad voor de rechtspraak. De Raad waarschuwt minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie voor nieuwe ‘buikpijndossiers’ door de invoering van zijn wetsvoorstel. Het probleem daarbij zit niet in het feit dat het OM zelfstandig voorwaardelijke straffen oplegt, maar in de voorgestelde omzettingsprocedure.
Nieuwe cijfers over tbs-maatregelen in 2019 en 2020Nieuwe cijfers over tbs-maatregelen in 2019 en 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-cijfers-over-tbs-maatregelen-in-2019-en-2020.aspxDen Haag17-5-2021 22:00:00Omdat eerder verstrekte cijfers niet juist bleken, publiceert de Raad voor de rechtspraak vandaag nieuwe tbs-cijfers. Hieruit blijkt dat het aantal keer dat een tbs-maatregel is opgelegd, de afgelopen jaren licht steeg.<p><strong><span>Omdat eerder verstrekte cijfers niet juist bleken, publiceert de Raad voor de rechtspraak vandaag nieuwe tbs-cijfers. Hieruit</span><span> </span><span>blijkt dat het aantal keer dat een tbs-maatregel is opgelegd, de afgelopen jaren licht steeg. </span><span>Rechters legden in 2020 273 keer tbs op. In 167 gevallen ging het om tbs met dwangverpleging, in 106 gevallen om tbs met voorwaarden. Een jaar eerder, in 2019, legde de rechter in totaal 260 keer de maatregel op. </span></strong><br></p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.