Laden...

Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Strafbare feiten

Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is.

Overtredingen

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger dan overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

Naar de strafrechter

Ik ben verdachte

In het strafrecht beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt. U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Ik ben slachtoffer

Heeft u aangifte gedaan (politie.nl) van de overtreding of het misdrijf en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Ik ben getuige

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

Soorten strafrechters

In het strafrecht zijn er verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor jongeren is dat de kinderrechter. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en de meervoudige strafkamer.

Strafprocedures

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

Hoe lang duurt een strafprocedure?

Hoe snel uw zaak op zitting komt, hangt af van hoe het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) verloopt. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht, kan maanden duren.

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

Gemachtigde strafrecht

Wilt u zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure? Daarvoor gelden in het strafrecht verschillende regels. Soms is machtigen wel mogelijk, soms niet.

 

Kosten strafzaak

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat, als hij of zij deze inschakelt. Mogelijk krijgt hij of zij een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of wordt de advocaat helemaal betaald.

 

Wanneer is een strafrechtelijke uitspraak onherroepelijk

Een strafrechtelijke uitspraak is onherroepelijk:

  • als er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde en het Openbaar Ministerie om in beroep te gaan, bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en beroep in cassatie zijn afgedaan of omdat tegen de beslissing geen rechtsmiddel openstaat
  • als er geen termijnen voor hoger beroep of beroep in cassatie (meer) open staan
 

Mediation in strafzaken

Bij mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van 2 mediators. Het doel van de mediation is herstel, het komt niet in plaats van een strafprocedure. Het kan gaan om emotioneel herstel, maar ook om materieel of financieel herstel. Voorwaarde voor deze vorm van mediation is dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor wat is gebeurd en dat het slachtoffer met de verdachte in gesprek wil. Mediation in strafzaken is kosteloos voor beide partijen.

 


Nieuws over strafrecht  Nieuws over strafrecht

 

 

Rechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatiesRechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatieshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-knellende-wetgeving-leidt-tot-onrechtvaardige-situaties.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het jaarverslag van de Rechtspraak worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd.<p><span>Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het vandaag gepubliceerde <a href="https://jaarverslagrechtspraak.nl/" target="_blank">jaarverslag van de Rechtspraak</a> worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rondom transitievergoedingen en het gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering van (een deel van) de zorgverzekeringswet. Maar ook om het taakstrafverbod, waardoor rechters niet de meest rechtvaardige, passende en effectieve straf kunnen opleggen. </span><br></p>
Op de rol: ‘U begeeft zich op een heel gevaarlijk terrein’Op de rol: ‘U begeeft zich op een heel gevaarlijk terrein’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Op-de-rol-U-begeeft-zich-op-een-heel-gevaarlijk-terrein.aspxLeeuwarden27-4-2022 22:00:00Marcel* wisselde in de Kruidvat valse euromunten om voor Paysafekaarten. Nu staat hij voor de politierechter in Leeuwarden.<p>Hebt u nog echt geld op zak? Weet u wel, van die ‘ouderwetse’ munten die je vroeger in de parkeermeter gooide. Op vakantie in Spanje misschien, voor de koffie op de playa, maar verder? Verder leiden we in Nederland vooral een cashloos bestaan. In Europa wordt alleen in Finland meer digitaal betaald dan bij ons.<br></p>
Op de rol: ‘Geeft u helemaal niets om dierenwelzijn?’Op de rol: ‘Geeft u helemaal niets om dierenwelzijn?’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Op-de-rol-Geeft-u-helemaal-niets-om-dierenwelzijn.aspxZutphen16-3-2022 23:00:00Het islamitische offerfeest is net begonnen als inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Rivierenland en de politie een inval doen op de boerderij van Joop en zijn zoon Nico*. <p>Het islamitische offerfeest is net begonnen als inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Rivierenland en de politie op 20 juli een inval doen op de boerderij van Joop en zijn zoon Nico*. Ze zijn getipt dat er een illegale slachtpartij aan de gang is waarbij schapen onverdoofd worden gedood. Dat is alleen onder toezicht van de NVWA in erkende slachthuizen toegestaan. Niet op een boerderij.<br></p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.