Laden...

Factoren griffierecht civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Factoren griffierecht civiel recht

Factoren griffierecht civiel recht

Bekijk welke factoren een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van het griffierecht. De griffie van de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden stelt altijd zelf het griffierecht vast.

Alles wat u op deze pagina leest over een vordering, het vorderen, de eiser en gedaagde, geldt ook voor een verzoek, het verzoeken, de verzoeker en de verweerder. Tenzij er uitleg staat die speciaal over verzoeken gaat.

 

Waar hangt de hoogte van het griffierecht van af?

De hoogte van het griffierecht hangt af van verschillende factoren:

Hoogte van de vordering(en)

De hoogte van het griffierecht hangt af van wat iemand vraagt (vordert). Een vordering kan van onbepaalde waarde of van bepaalde waarde zijn.

 • Vordering van onbepaalde waarde: de waarde van uw vordering is niet in geld uit te drukken. Bijvoorbeeld als u aan de rechter vraagt een verbod op te leggen.
 • Vordering van bepaalde waarde (geldvordering): uw vordering heeft wel een geldwaarde. De griffie kijkt dan voor het griffierecht-tarief naar:
  • het bedrag van de vordering
  • de kosten die de eiser al voor de rechtszaak heeft gemaakt om de schuldenaar de schuld te laten betalen
  • de rente tot het moment dat de deurwaarder de dagvaarding betekent.

Meerdere vorderingen

De persoon die de rechtszaak start (eiser) kan meerdere vorderingen instellen tegen 1 partij (gedaagde):

 • Meerdere geldvorderingen: dan telt de griffie de bedragen van de vorderingen bij elkaar op. Dat bedrag bepaalt de hoogte van het griffierecht.
 • Een vordering van onbepaalde waarde samen met een geldvordering: dan bepaalt de hoogte van de geldvordering het griffierecht.
 • Meerdere vorderingen van onbepaalde waarde: dan geldt het tarief van een vordering van onbepaalde waarde.

Meerdere 'losse' verzoeken

Een verzoeker kan meerdere verzoeken instellen die niets met elkaar te maken hebben. Dan beoordeelt de rechter deze los van elkaar. De griffie berekent dan per verzoek apart het griffierecht.

Meerdere tegenpartijen

U kunt een rechtszaak starten tegen meerdere personen of organisaties (partijen) tegelijk. In dat geval hangt de hoogte van het griffierecht onder meer af van de vraag:

 • of uw vordering voor alle partijen hetzelfde is, of voor elke partij verschillend
 • of alle partijen dezelfde advocaat hebben of dat ze elk een eigen advocaat hebben

Soort partij

Het griffierecht voor niet-natuurlijke personen (organisaties zoals verenigingen, stichtingen of bedrijven) is anders dan voor natuurlijke personen (personen en eenmanszaken).

U kunt als natuurlijk persoon in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht:

 • Als u een toevoeging heeft. Dan geldt het griffierecht onvermogenden. U moet de toevoeging meesturen met de stukken bij de start van de rechtszaak.
 • Als u een inkomensverklaring heeft. Het gerecht bepaalt of u recht hebt op het griffierecht voor onvermogenden.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina's met de tarieven van het griffierecht.

Soort zaak

Het maakt uit of een zaak bij de kantonrechter of civiele rechter is gestart. Ook scheelt het of deze loopt bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact