Laden...

Proceskosten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat zijn proceskosten?

Proceskosten zijn kosten die u maakt om de procedure te kunnen voeren. Onder de proceskosten vallen onder meer de:

  • reis- en verblijfskosten
  • onkosten van getuigen of deskundigen
  • kosten van uittreksels uit openbare registers
  • kosten van de advocaat
    Deze worden begroot volgens het liquidatietarief. Het bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. De geliquideerde kosten voor een advocaat kunnen afwijken van de werkelijke kosten. Dit ligt aan het tarief dat uw advocaat in rekening brengt.

Proceskosten betalen

Civiel recht

In het civiel recht kan de rechter beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij moet betalen. Dit heet een kostenveroordeling.

Bestuursrecht

Als de rechter u in het gelijk stelt, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact