Laden...

Kostenveroordeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Kosten rechtszaak > Kostenveroordeling

In het civiel recht kan de rechter beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij moet betalen. Dit heet een kostenveroordeling.

Proceskosten

Onder de proceskosten vallen onder meer de:

  • reis- en verblijfskosten
  • onkosten van getuigen of deskundigen
  • kosten van uittreksels uit openbare registers
  • kosten van de advocaat
    Deze worden begroot volgens het liquidatietarief. Het bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak.

De geliquideerde kosten voor een advocaat kunnen afwijken van de werkelijke kosten. Dit ligt aan het tarief dat uw advocaat in rekening brengt.

 

Buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die voorafgaand aan het proces zijn gemaakt om de schuldenaar zijn schuld te laten betalen. Het kan gaan om werkzaamheden die u als schuldeiser zelf heeft verricht, maar ook om werkzaamheden van een incassobureau of deurwaarder.

Berekening

Bij buitengerechtelijke kosten kijkt de rechter of de kosten gerechtvaardigd waren gezien het belang en de complexiteit van de zaak. Voor het berekenen van de buitengerechtelijke kosten kan de rechter de richtlijnen hanteren zoals aangegeven in de staffel buitengerechtelijke incassokosten, het rapport BGK-integraal en het rapport Voorwerk II.

 

 

Geen tegemoetkoming in kostenveroordeling

Wanneer de rechter beslist dat u de kosten van de tegenpartij moet betalen, moet u dit zelf financieren. De tegemoetkoming in de kosten van een advocaat geldt alleen voor de kosten van uw eigen advocaat en niet voor de kosten van de advocaat van de tegenpartij.

 

Geld innen

Hoewel de rechter de verliezende partij kan veroordelen tot het betalen van (een deel van) de kosten, is het niet altijd mogelijk om deze kosten te innen. Dat is een van de risico’s van het procederen. Bespreek dit altijd vooraf met uw juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

volg ons op X (Twitter) X (Twitter)

logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.
  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact