Laden...

Reageren op een dagvaarding bij de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Dagvaarding gekregen > Reageren op een dagvaarding bij de kantonrechter

U heeft van een deurwaarder een dagvaarding gekregen. Dit betekent dat een persoon of organisatie (eiser genoemd) iets van u eist en u daarom vraagt naar de kantonrechter te komen.

In de dagvaarding staat:

 • welke persoon of organisatie de eiser is 
 • wat de eiser van u wil en welke rente en/of kosten worden gevraagd (de eis
 • wat u kunt doen, wanneer u verwacht wordt bij de rolzitting en bij welke rechtbank

Wat is nu belangrijk om te doen?

Laat weten of u het eens bent met de eis. Doe dit ook als u de dagvaarding het liefst opzij legt, omdat u geschrokken, boos of verdrietig bent. Want reageren op de eis kan u geld besparen. U kunt op verschillende manieren reageren.

Wat gebeurt er als u niets doet?

Laat u niets weten, dan beslist de rechter toch over de eis zonder dat u vragen over de eis hebt kunnen beantwoorden. Krijgt u geen gelijk van de rechter, dan kan het zijn dat u aan de eis moet voldoen en de proceskosten van de eiser moet betalen.

 

Bent u het eens met de eis

>Alles uitklappen
 • Bel de deurwaarder en laat weten dat u het eens bent met de eis. De contactgegevens staan in de dagvaarding.

  Bedrag in één keer betalen

  Moet u een bedrag betalen? Vertel de deurwaarder of u dit helemaal kunt betalen vóór de zitting. De kans is groot dat de eiser de dagvaarding intrekt. U hoeft dan niet naar de zitting te komen. Dat scheelt u extra kosten.

  Betalingsafspraak maken

  Vertel het de deurwaarder als u het bedrag niet in één keer kunt betalen vóór de zitting. U kunt dan misschien een afspraak met de deurwaarder maken om in termijnen te betalen. Het kan zijn dat de eiser als stok achter de deur toch aan de rechter vraagt om uitspraak te doen.

 • Schrijf een brief of e-mail aan de rechter. U kunt iemand uit uw omgeving of een juridisch adviseur vragen u daarbij te helpen. Uw schriftelijke reactie moet uiterlijk op de dag vóór de rolzitting bij de rechtbank binnen zijn (de datum van de rolzitting staat in de dagvaarding). De rolzitting vindt wel plaats, maar u hoeft er niet naartoe te komen.  

  Wat schrijft u op?

  Zet in de brief of e-mail:

  • wat er niet klopt in de eis
  • uw naam en de naam van de eiser (die staat in de dagvaarding)

  Verzamel ook documenten die bewijs voor uw verhaal kunnen zijn. Bijvoorbeeld contracten, betalingsbewijzen en e-mails. Maak kopieën als u een brief stuurt. Maak er bestanden van als u een e-mail stuurt (maak bijvoorbeeld een foto van een contract of betalingsbewijs en sla dat op uw computer op).

  Wat stuurt u op en wanneer?

  Stuur uw brief en kopieën van uw bewijsdocumenten – of uw e-mail met de bestanden - naar de rechtbank. Stuur deze op tijd op (uw schriftelijke reactie moet uiterlijk op de dag vóór de rolzitting bij de rechtbank binnen zijn). De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding

  Heeft u een e-mail gestuurd? Print uw brief dan ook en stuur deze ondertekend naar de rechtbank met daarbij de kopieën van uw bestanden als bewijs. Doet u dit binnen 4 dagen na het versturen van de e-mail. 

  Heeft u meer tijd nodig voor uw reactie?

  U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen voor het sturen van uw schriftelijke reactie op de dagvaarding. Vraag om uitstel door de rechtbank een brief of e-mail te sturen. Deze moet uiterlijk op de dag vóór de rolzitting binnen zijn.

 • Praat u liever dan dat u een brief schrijft? U kunt tijdens de rolzitting de rechter vertellen wat er niet klopt in de eis. U mag dit zelf doen, u bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. De rechter kan u dan ook vragen stellen, waardoor u belangrijke informatie kunt geven. De eiser is niet bij de rolzitting aanwezig.

  In de dagvaarding staat wanneer en waar de rolzitting is. U gaat naar de kantonrechter en heeft dan geen advocaat nodig. Neem documenten mee die bewijs voor uw verhaal kunnen zijn. Bijvoorbeeld contracten, betalingsbewijzen en e-mails. 

  Bij sommige rechtbanken is het mogelijk uw verhaal telefonisch te vertellen. U hoeft dan niet naar de rolzitting te komen. Maak hiervoor een belafspraak. Doe dit uiterlijk op de dag vóór de zitting. Kijk bij de contactgegevens van de rechtbanken of telefonisch reageren mogelijk is. 

 • Neem zo snel mogelijk contact op met iemand die u kan helpen. Bijvoorbeeld: 

 

 

Als u niet reageert: na de rolzitting

Als u niets laat weten en niet naar de rolzitting komt, kunt u geen vragen van de rechter beantwoorden en heeft u ‘verstek laten gaan’. U krijgt na de rolzitting een brief. Daarin staat wanneer de rechter uitspraak doet, het verstekvonnis. Krijgt u geen gelijk van de rechter, dan kan het zijn dat u aan de eis moet voldoen en de proceskosten van de eiser moet betalen. Hoe kunt u nog reageren na de rolzitting:

 • Meldt u zich vóór de datum van het verstekvonnis, dan voorkomt u het verstekvonnis en zet de rechter de procedure voort.
 • Is het verstekvonnis al uitgesproken, dan kunt u binnen 4 weken in verzet. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Een advocaat kan u helpen bij het opstellen van de verzetdagvaarding. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

 

Wat gebeurt er na de rolzitting?

 • Heeft de kantonrechter einduitspraak gedaan? Dan is de procedure geëindigd.
 • Was u niet aanwezig en heeft u helemaal niet gereageerd op de eis? Dan doet de kantonrechter 2 weken na de rolzitting uitspraak, verstekvonnis genoemd.
 • Heeft de kantonrechter geen einduitspraak gedaan en heeft u wel gereageerd? De rechter heeft dan tijdens de rolzitting bepaald hoe de procedure verder gaat:
  • een schriftelijke ronde, of
  • een mondelinge behandeling tijdens een zitting
>Alles uitklappen
 • Reactie eiser

  Als eerste mag de eiser reageren op uw reactie (het verweer). Dit doet de eiser door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. De brief heet een conclusie van repliek. Heeft de eiser meer tijd nodig, dan kan hij een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van de eiser. Hiervoor heeft u 4 weken. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de eiser uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • U ontvangt beiden een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de eiser welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de eiser ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de eiser naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als de eiser de procedure intrekt als u via mediation een akkoord bereikt wanneer u een schikking treft Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Oordeel

  Als de kantonrechter de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en de kosten van de advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.


 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Ook de eiser mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de eiser mag in cassatie.Wat kost een rechtszaak bij de kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.


 

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Bekijk hoe een zitting over het algemeen verloopt als u als gedaagde naar een zitting gaat en iemand dus een rechtszaak tegen u heeft aangespannen. Wie zijn er aanwezig in de rechtszaal? En hoe verloopt de zitting?

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.