Laden...

Begrippen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBewind > Mijn Bewind > Begrippen

Mijn Bewind: digitale verslagen, machtigingsverzoeken en communicatie met de rechtbank

De rechtbank Den Haag (kanton Leiden-Gouda), rechtbank Oost-Brabant, rechtbank Overijssel en rechtbank Zeeland-West-Brabant bieden particuliere bewindvoerders de mogelijkheid om via Mijn Bewind verschillende bewindszaken digitaal te regelen.

Begrippen

 Verslagen

 • U moet het verslag aanvullen. De rechtbank is van oordeel dat voor de behandeling aanvullende informatie nodig is. Vul het verslag aan met de informatie waar de rechtbank om vraagt.

 • De rechtbank heeft het ingediende verslag behandeld en heeft een definitieve beoordeling dan wel beslissing geven.

 • Wanneer u deze status ziet, is het verslag dicht geboekt.

 • U heeft het verslag (nog) niet ingediend. Het verslag is niet zichtbaar voor de rechtspraakmedewerker.

 • U heeft het verslag ingediend. Het verslag ligt ter behandeling bij de rechtbank.

 • Uw voorganger heeft de eindrekening en verantwoording ingediend, u moet dit verslag controleren en beoordelen.

 • De rechtbank heeft het verslag gezien, maar deze niet af- of goedgekeurd. De verantwoording blijft bij u als bewindvoerder liggen wanneer blijkt dat de betrokkene schade heeft geleden in de periode waarover u het verslag heeft ingediend.

 • De rechtbank heeft uw verslag niet ontvangen. Neem contact op met de rechtbank om de taak opnieuw voor u klaar te zetten.

 • De rechtbank heeft geconstateerd dat u het verslag heeft beoordeeld en heeft dit genoteerd in het dossier. Hiermee is de behandeling afgehandeld.

 Verzoeken

 • U moet het machtigingsverzoek aanvullen. De rechtbank is van oordeel dat voor de behandeling aanvullende informatie nodig is. Vul het machtigingsverzoek aan met de informatie waar de rechtbank om vraagt.

 • Uw machtigingsverzoek is gedeeltelijk toegewezen. Meer uitleg kunt u vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Het machtigingsverzoek dat u heeft ingediend, heeft u ingetrokken voordat het (definitief) behandeld is door de rechtbank. De rechtbank stopt met het beoordelen.

 • De rechter heeft uw verzoek niet inhoudelijk beoordeeld. Reden daarvoor is dat de rechtbank heeft vastgesteld dat betrokkene in staat is tot het verrichten van beschikkingshandelingen. Dit betekent dat u de betrokkene om akkoord moet vragen en niet de rechter.

 • Uw machtigingsverzoek is afgewezen. Indien de rechtbank meer uitleg heeft gegeven, kunt u deze vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Uw machtigingsverzoek is gedeeltelijk toegewezen onder voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u terug vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Uw verzoek kan niet inhoudelijk beoordeeld worden. U bent niet in de positie om dit verzoek in te dienen.

 • Uw machtigingsverzoek is toegewezen door de rechtbank.

 • U heeft het machtigingsverzoek (nog) niet ingediend. Het machtigingsverzoek is niet zichtbaar voor de rechtspraakmedewerker.

 • U heeft uw machtigingsverzoek ingediend. Het machtigingsverzoek ligt ter behandeling bij de rechtbank.

 • De rechter heeft u verzoek niet inhoudelijk beoordeeld. U vraagt voor een zogenoemde 'beheerhandeling' daarvoor hoeft u geen toestemming aan de rechter te vragen.

 • Uw machtigingsverzoek is toegewezen onder voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u terug vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 Begrippen die u tegenkomt in Mijn Bewind

 • Handelingen die nodig zijn om het vermogen/vermogensbestanddeel in stand te houden. Bijvoorbeeld: het laten schilderen van de buitenkant van het huis; het vervangen van de cv-installatie.

 • Dit is een synoniem voor betrokkene.

 • Handelingen niet als een beheershandeling beschouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld: de aanschaf van een caravan, de aankoop of verkoop van een huis, het lenen en uitlenen van geld

 • Dit bent u als particuliere bewindvoerder.

 • Een peildatum is een uitgangspunt van tijd. U vult de situatie (gegevens) in zoals die was op de dag van de peildatum. Bij de boedelbeschrijving is dit de startdatum van het bewind. Bij de (eind)rekening & Verantwoording en de vijfjaarlijkse evaluatie de einddatum van de verslagperiode.

 • Een verslagperiode is de periode waarover de bewindvoerder verslag moet afleggen over de (financiële) gegevens van de betrokkene, vaak één kalenderjaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp