Laden...

Begrippen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mijn CBM > Begrippen

Mijn CBM voor particuliere curatoren, bewindvoerders en mentoren

Bent u een particuliere curator, bewindvoerder en/of mentor? U kunt gebruik maken van Mijn CBM. Mijn CBM is de afgeschermde, beveiligde digitale omgeving waarin u verslagen en verzoeken kunt maken en indienen, en communicatie heeft met de rechtbank. 

De eerste keer dat u Mijn CBM start, kunt u nog niet direct in Mijn CBM werken. U vraagt dan eerst toegang aan. 

Werkte u al in Mijn Bewind? Mijn Bewind heet nu Mijn CBM. U kunt inloggen zoals altijd, alleen de naam is veranderd. Naast particuliere bewindvoerders hadden ook particuliere curatoren al toegang. Sinds 2 februari 2024 geldt dit ook voor particuliere mentoren.

Bent u een professionele curator, bewindvoerder of mentor? Bekijk de informatie over digitaal werken voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Begrippen

 Verslagen

 • U moet het verslag aanvullen. De rechtbank is van oordeel dat voor de behandeling aanvullende informatie nodig is. Vul het verslag aan met de informatie waar de rechtbank om vraagt.

 • Vermeld hier de debetrente, als de betrokkene deze betaalt over een lening.

 • De rechtbank heeft het verslag gezien, maar niet af- of goedgekeurd. De verantwoording blijft bij u als bewindvoerder liggen wanneer blijkt dat de betrokkene schade heeft geleden in de periode waarover u het verslag heeft ingediend.

 • Vermeld hier de kosten voor kleding en/of schoenen, als de betrokkene deze heeft gekocht, en ook de kosten voor eventueel gebruik van een stomerij of wasserette.

 • Vermeld hier het maandelijks bedrag dat de betrokkene betaalt aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), als de betrokkene het gezag heeft over een (stief)kind.

 • Vermeld hier het bedrag dat de betrokkene op een speciale rekening spaart voor het aflossen van (een deel van) de schulden, als de betrokkene die heeft.

 • Vermeld hier de eigen bijdrage aan het CAK voor de Wet langdurige zorg (Wlz), als de betrokkene hiervan gebruik maakt. De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

 • De rechtbank heeft het ingediende verslag behandeld en heeft een definitieve beoordeling dan wel beslissing gegeven.

 • De rechtbank heeft uw verslag niet ontvangen. Neem contact op met de rechtbank om de taak opnieuw voor u klaar te zetten.

 • Vermeld hier de kosten van een pakketverzekering, als de betrokkene die heeft. Een pakketverzekering is één pakket met diverse verzekeringen, bijvoorbeeld een inboedelverzekering, opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, rechtsbijstandsverzekering, annuleringsverzekering en een ongevallenverzekering.

 • U heeft het verslag (nog) niet ingediend. Het verslag is niet zichtbaar voor de rechtspraakmedewerker.

 • Vermeld hier de bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), als de betrokkene hiervan gebruik maakt. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

 • U heeft het verslag ingediend. Het verslag ligt ter behandeling bij de rechtbank.

 • Wanneer u deze status ziet, is het verslag dicht geboekt.

 • Uw voorganger heeft de eindrekening en verantwoording ingediend, u moet dit verslag controleren en beoordelen.

 Verzoeken

 • U moet het machtigingsverzoek aanvullen. De rechtbank is van oordeel dat voor de behandeling aanvullende informatie nodig is. Vul het machtigingsverzoek aan met de informatie waar de rechtbank om vraagt.

 • Uw machtigingsverzoek is gedeeltelijk toegewezen. Meer uitleg kunt u vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Het machtigingsverzoek dat u heeft ingediend, heeft u ingetrokken voordat het (definitief) behandeld is door de rechtbank. De rechtbank stopt met het beoordelen.

 • De rechter heeft uw verzoek niet inhoudelijk beoordeeld. Reden daarvoor is dat de rechtbank heeft vastgesteld dat betrokkene in staat is tot het verrichten van beschikkingshandelingen. Dit betekent dat u de betrokkene om akkoord moet vragen en niet de rechter.

 • Uw machtigingsverzoek is afgewezen. Indien de rechtbank meer uitleg heeft gegeven, kunt u deze vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Uw machtigingsverzoek is gedeeltelijk toegewezen onder voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u terug vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 • Uw verzoek kan niet inhoudelijk beoordeeld worden. U bent niet in de positie om dit verzoek in te dienen.

 • Uw machtigingsverzoek is toegewezen door de rechtbank.

 • U heeft het machtigingsverzoek (nog) niet ingediend. Het machtigingsverzoek is niet zichtbaar voor de rechtspraakmedewerker.

 • U heeft uw machtigingsverzoek ingediend. Het machtigingsverzoek ligt ter behandeling bij de rechtbank.

 • De rechter heeft u verzoek niet inhoudelijk beoordeeld. U vraagt voor een zogenoemde 'beheerhandeling' daarvoor hoeft u geen toestemming aan de rechter te vragen.

 • Uw machtigingsverzoek is toegewezen onder voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u terug vinden in het machtigingsverzoek bij het onderdeel 'beslissing'.

 Begrippen die u tegenkomt in Mijn CBM

 • Handelingen die nodig zijn om het vermogen/vermogensbestanddeel in stand te houden. Bijvoorbeeld: het laten schilderen van de buitenkant van het huis; het vervangen van de cv-installatie.

 • Dit is een synoniem voor betrokkene.

 • Handelingen niet als een beheershandeling beschouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld: de aanschaf van een caravan, de aankoop of verkoop van een huis, het lenen en uitlenen van geld

 • Dit bent u als particuliere curator, particuliere bewindvoerder en/of particuliere mentor.

 • Een peildatum is een uitgangspunt van tijd. U vult de situatie (gegevens) in zoals die was op de dag van de peildatum. Bij de boedelbeschrijving is dit de startdatum van het bewind/de curatele. Bij de (eind)rekening & Verantwoording en de vijfjaarlijkse evaluatie de einddatum van de verslagperiode.

 • Een verslagperiode is de periode waarover de bewindvoerder/curator verslag moet afleggen over de (financiële) gegevens van de betrokkene, vaak één kalenderjaar.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact