Laden...

Beroepsprocedure naturalisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Naturalisatie > Beroepsprocedure naturalisatie

Als u Nederlander wilt worden, dient u een verzoek tot naturalisatie in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Is uw aanvraag afgewezen en het bezwaar daartegen ook? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure naturalisatie

Is uw aanvraag voor naturalisatie afgewezen en het bezwaar daartegen ook? Dan kunt u bij de rechtbank een beroepsprocedure starten. In het bezwaarschrift kunt u de IND ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.
 

 De beroepsprocedure naturalisatie bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de beroepsprocedure naturalisatie door een beroepschrift te sturen naar de rechtbank. Wat er in uw brief moet staan en waar u die naartoe moet sturen, staat in de afwijzingsbrief die u van de IND heeft gekregen.

  Uw beroepschrift moet binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen door de rechtbank ontvangen zijn. De datum staat op de ‘beschikking op bezwaar’ van de IND. Bent u te laat, dan neemt de rechtbank uw zaak niet meer in behandeling.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de IND dat u een beroepsprocedure naturalisatie bent gestart.

 • De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is uw tegenpartij (verweerder) in de beroepsprocedure naturalisatie. De IND treedt op namens de staatssecretaris. De rechtbank vraagt aan de IND om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • U en de IND ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting beroepsprocedure naturalisatie

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de IND.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure naturalisatie is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt, is een tolk raadzaam.

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

 • De rechter doet binnen 6 weken uitspraak in de beroepsprocedure naturalisatie. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij u dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de IND de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. 
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Nieuw besluit IND

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw naturalisatie. Vaak moet de IND een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van de IND nog steeds kan betekenen dat u niet in aanmerking komt voor naturalisatie.

   

  Voorbeeld:

  De rechter vindt dat de IND het besluit niet goed heeft gemotiveerd. De IND verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor naturalisatie.

   

   

  Rechtsgevolgen besluit blijven in stand 


  Soms wordt het besluit van de IND vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de IND geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de IND blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens 

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (raadvanstate.nl)

  Uitkomst nieuw besluit

  Als de IND een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure naturalisatie starten.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure naturalisatie? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de IND kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

  Internationale rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? U kunt in sommige gevallen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (europa-nu.nl).

 

Kosten 

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure naturalisatie duurt tussen de 3 en 6 maanden.

 

Vraag en antwoord

Hoe start ik een beroepsprocedure naturalisatie?

U dient binnen 6 weken een beroepschrift in bij de rechtbank. In de afwijzing van uw bezwaar staat precies wanneer en hoe u dat moet doen.

Wat kost de beroepsprocedure naturalisatie?

Voor de beroepsprocedure naturalisatie moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure naturalisatie?

De uitspraak komt meestal binnen 6 weken nadat de termijn voor het indienen van het beroep is verstreken. Hoger beroep is daarna ook nog mogelijk.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Social media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Deel persoonlijke gegevens alleen via een privébericht.

Telefoon

Bel het Rechtspraak Servicecentrum:
088 361 61 61

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.